Kancelář architektury města Karlovy Vary hledá UNESCO SITE MANAGERA/MANAGERKU!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Publikováno: 25. 1. 2024

KAM KV se od svého založení podílí na přípravě klíčových rozvojových dokumentů, jako je například Strategie KV2040, Plán udržitelné městské mobility, nebo i na přípravě řady konkrétních stavebních záměrů městských budov a veřejných prostranství. Kromě toho se KAM KV také od roku 2018 podílí na nominaci a následném zápisu Great Spa Towns of Europe (GSTE) na Seznam světového dědictví UNESCO – jedná se o sdružení jedenácti lázeňských měst ze sedmi evropských zemí, společně zapsaných jako jedna sériová památka.

Pro efektivní správu památky světového dědictví je třeba pozice Site Managera, u kterého se informace o dění městě, ať už kulturním, stavebním či jiném, sbíhají a který má za úkol dohlížet na jeho vývoj a soulad s hodnotami, pro které je památka zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Prací Site Managera je odborná komunikace mezi zainteresovanými orgány veřejné správy, odbornou veřejností a městem, ale také propagace a komunikace tématu UNESCO vstříc široké veřejnosti.

Práce UNESCO koordinátora má multioborový přesah od kulturního dědictví, přes architekturu, lázeňství až po cestovní ruch. Koordinátor ve své problematice zastupuje město Karlovy Vary a spolupracuje s řadou dalších institucí, jako je například Krajský úřad Karlovarského kraje, Ministerstvo kultury, nebo Národní památkový ústav. Důležitá je ale také mezinárodní spolupráce s dalšími městy v rámci GSTE prostřednictvím jejich UNESCO koordinátorů a tajemníka.

Vedle koncepčních dokumentů je možnost zapojit se do přípravy konkrétních projektů, které KAM KV podle potřeby také chystá. Naším úkolem je v takovém případě primárně tvorba zadání a doprovod externích kolegů, případně organizace architektonické soutěže.

Pro tyto a další úkoly hledáme do týmu nového kolegu, který by naše koncepční pracoviště obohatil o své zkušenosti, stejně jako se nebál učit věcem novým. Na přípravě řady projektů spolupracujeme s odborníky jak z regionu tak i mimo něj, o jejichž zkušenosti se můžeme při své práci opřít.

Co bude náplň Vaší práce: správa/řízení památky světového dědictví za komponentu Karlovy Vary; naplňování cílů lokálního Management plánu a mezinárodního management plánu; podílet se na monitorovacích zprávách o stavu zachování statku na místní i mezinárodní úrovni; propagovat statek světového dědictví a jeho výjimečnou světovou hodnotu prostřednictvím aktivit zvyšujících povědomí mezi širokou veřejností, školami, odborníky, národními institucemi, orgány místní správy, místními komunitami a ostatními zúčastněnými stranami; zajišťovat finanční zdroje v rámci dotčených dotačních programů; být kontaktní osobou, komunikátorem, mediátorem a vyjednávačem mezi národními orgány (včetně kontaktního místa), místními úřady (obecními úřady), místními komunitami a dalšími zúčastněnými stranami; udržovat mezinárodní/regionální spolupráci; reprezentovat statek světového dědictví na mezinárodních akcích a setkáních spojených s Úmluvou o ochraně světového dědictví; absolvovat zahraniční pracovní cesty. Co Vám nabízíme: možnost smysluplně přispět k rozvoji města a změnit Karlovy Vary k lepšímu; kreativní práci na městských projektech v příjemném prostředí inovativní instituce se sídlem na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech a v přátelském menším kolektivu; aktivní spoluúčast na rozvoji organizace KAM KV°; příležitost získat zkušenosti z kreativní spolupráce s veřejnou správou, komunikaci s veřejností, soukromými investory a odborníky z oblasti kulturního dědictví a architektury; pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou (nejdéle 3 roky); podporu v profesním rozvoji, odbornou průpravu v celoživotním vzdělávání; pružnou pracovní dobu; pět týdnů dovolené; platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1; nástup možný na přelomu dubna / května. Předpoklady pro práci v našem týmu: zakončené vysokoškolské vzdělaní, preferujeme obor architektura, kulturní dědictví, či cestovní ruch; znalost právního / regulačního / politického rámce, ve kterém musí být památka spravována na místní, národní i mezinárodní úrovni; dobré komunikační, vyjednávací, obhajující a pomocné dovednosti včetně schopnosti mezinárodní komunikace v plynulémanglickém jazyce; koncepční myšlení, vyhledává mezioborovou týmovou spolupráci; samostatný, zodpovědný a pečlivý přístup ke svěřeným úkolům; zájem učit se novým věcem a čelit výzvám; výhodou je řidičský průkaz sk. B. V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici prosíme o zaslání strukturovaného životopisu s přehledem Vašich dosavadních zkušeností a dovedností, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladem o bezúhonnosti.

Přihlášku včetně příloh je možné doručit e-mailem (info@kamkv.cz), poštou (Kancelář architektury města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary) nebo osobně (Kancelář architektury města Karlovy Vary, náměstí Dr. M. Horákové, Karlovy Vary) nejpozději do 23. února 2024.

Těšíme se na Vás!

  • Firma: Kancelář architektury města Karlovy Vary
  • Kontakt: Lucie Vodenková
  • E-mail: info@kamkv.cz
  • Web: www.kamkv.cz
  • Adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041/16, 36001 Karlovy Vary
  • Telefon: 601 175 698
  • Požadované vzdělání: zakončené vysokoškolské vzdělaní, preferujeme obor architektura, kulturní dědictví, či cestovní ruch
  • Požadované znalosti: znalost právního / regulačního / politického rámce, ve kterém musí být památka spravována na místní, národní i mezinárodní úrovni; dobré komunikační, vyjednávací, obhajující a pomocné dovednosti včetně schopnosti mezinárodní komunikace v plynulémanglickém jazyce; koncepční myšlení, vyhledává mezioborovou týmovou spolupráci; samostatný, zodpovědný a pečlivý přístup ke svěřeným úkolům; zájem učit se novým věcem a čelit výzvám; výhodou je řidičský průkaz sk. B.
Generální partner
Hlavní partneři