Městský architekt (odborný konzultant)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Publikováno: 23. 5. 2023

Město Přeštice hledá odborníka v oblasti architektury a urbanismu s koncepčním myšlením a výbornými komunikačními a prezentačními schopnostmi.

Druh a náplň vykonávané činnosti: Konzultační, poradenská a informační činnost v oblastech architektury a urbanismu pro potřeby města Přeštice, která zahrnuje také konzultace pro MěÚ Přeštice a pro veřejnost (fyzické a právnické osoby, občany, stavebníky, developery).

Rozsah vykonávané činnost: přibližně 400 hodin / rok

Honorář: Činnost městského architekta (externího odborného konzultanta) je hodnocena jako činnost vysoce kvalifikovaná s honorářem ve výši 700 Kč / hod. bez DPH.

Zahájení vykonávané činnosti: dle dohody, předpoklad 4. čtvrtletí 2023.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s povinnými přílohami doručte v listinném vyhotovení v uzavřené obálce do 15. 7. 2023.

Více informací na: https://www.prestice-mesto.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah5241_29.pdf&original=web%20-%20V%C5%98%20-%20m%C4%9Bstsk%C3%BD%20architekt.pdf

Generální partner
Hlavní partneři