Rozhovor s Gabrielou Kaprálovou z ASKG Design o zkušenostech s navrhováním v BIM

Architektonická kancelář ASGK Design vznikla roku 2006, kdy volně navázala na aktivity své zakladatelky Gabriely Kaprálové. Za tu dobu se ateliér prosadil jak mezi malými klienty, tak mezi investory z řad nadnárodních společností, ale i v architektonické obci – například na stránkách serveru ArchDaily. Se zakladatelkou studia Gabrielou Kaprálovou jsme natočili rozhovor o jejích zkušenostech s navrhováním v BIM i o možnostech jeho uplatnění v českém stavebním prostředí.

Jednu z prvních zkušeností s 3D modelováním učinila Gabriela Kaprálová při rekonstrukci neorenesančního paláce v Rytířské ulici. To se může zdát překvapivé, ostatně sama paní architektka říká, že budova byla velmi chytře řešena už v minulosti a že k ní bylo třeba přistupovat s velkým respektem. Vedle toho zde každé 3D modelování ztěžovala už sama skutečnost, že stavba byla velmi stará a měla třeba nerovné zdi. „V roce 2004-2007, kdy jsme projekt zpracovávali, ještě nebyl BIM tolik vyvinutý, nicméně pro fasády jsme využili 3D skenování, geodetické zaměření fasád tedy bylo třírozměrné.“ O trojrozměrný model se potom mohla opřít například prováděcí dokumentace truhlářských či zámečnických prvků.

Navrhování v BIM se studiu ASKG Design osvědčilo i při další realizaci – stavbě rodinného domu Zilvar. „Tam byla provázanost mezi statickým řešením, konstrukcí a stavebními výkresy, stavařinou. Zde se pracovalo ve 3D, v modelaci se dalo i tvarosloví ověřovat až do detailů.“

Na BIM modelování si Gabriela Kaprálová cení, kolik ušetří času. Pokud se ovšem využívá důsledně. Na začátku projektu je třeba mít disciplínu a projekt nastavit tak, aby na sebe vše navazovalo, jednotlivé prvky byly vzájemně propojeny a chyby se pak neprojevovaly v dalších výpočtech. Na 3D modelu dále vyzdvihuje funkci zónování a následnou možnost specifikovat materiály, z nichž jsou dané zóny vytvořené. I díky tomu může stavba udržet rozumný rozpočet.

A jak vidí architektka Kaprálová budoucnost BIM modelování? „Dokážu si BIM modelování představit u novostaveb, ne už tak u rekonstrukcí, kde by byl třeba rozsáhlý stavební a technický průzkum.“ BIM může být dobrým nástrojem pro veřejné zakázky nebo pro větší developerské projekty. V Čechách přesto zatím není snadné získat investora. Avšak zatímco malí soukromí investoři ještě váhají, developeři, zvlášť ti se zahraniční účastí, význam 3D modelování chápou, mají s ním zkušenosti a pracují s ním mnohem více.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 3. 2017
  • zdroj: * EARCH.TV
Generální partner
Hlavní partneři