Vydejte se na video-prohlídku nového sídla Vinařství Lahofer s architekty Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem

Na začátku měsíce se mezi vinohrady malé moravské obce otevřelo zbrusu nové reprezentativní sídlo jednoho z největších tuzemských producentů vína – Vinařství LAHOFER. Za návrhem budovy stojí známé architektonické studio Chybík+Krištof, jehož zakladatelé vás vezmou na prohlídku vinařství v novém díle pořadu Architektura v betonu, který přináší internetová televize EARCH.TV ve spolupráci se společností Českomoravský beton.

Nové sídlo Vinařství LAHOFER si zapamatujete na první pohled. Nechybělo přitom mnoho a celý objekt mohl vypadat úplně jinak. Investor totiž areál plánoval pojmout jako ryze praktický výrobní a administrativní objekt. Úspěšní architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof se o záměru výstavby nového vinařství dozvěděli z tisku, investora sami kontaktovali a přesvědčili jej o alternativním řešení, které by vinařství otevřelo veřejnosti zaručilo mu výrazně reprezentativní charakter.

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof © Radek Úlehla

Investor nakonec souhlasil a architekti se svým studiem Chybík+Krištof vypracovali necelou desítku různých variant budoucího vinařství. Finální návrh je pak určitým „kompilátem“ těch nejlepších stránek jednotlivých variant. „Nikdy u projektů nemáme jen jeden návrh, pokaždé rozpracováváme několik variant, v tomto případě jich bylo skoro deset, přičemž se u každé snažíme najít nějakou její základní kvalitu,“ poodhaluje ve 12. díle pořadu Architektura v betonu způsob práce úspěšného brněnského studia Ondřej Chybík.

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof © Radek Úlehla

Zcela zásadním bodem celého návrhu bylo začlenění budovy do lehce svažitého terénu obce Dobšice pár kilometrů od Znojma. Pro fyzické provázání vinařství s krajinou architekti vymysleli konstrukční systém založený na modulu, jehož šířka přesně odpovídá vzdálenosti dvou vinných řádků. Toho si může návštěvník nejlépe všimnout v reprezentativní části vinařství s prosklenou fasádou, kde betonová žebra přesně navazují na vysázenou révu.

Areál vinařství se skládá ze třech vzájemně propojených budov, tak aby nedocházelo ke kolizím mezi zpracováváním vína, distribucí a veřejně přístupnou částí. Natočením staveb vznikly dva oddělené dvory – jeden technický a druhý ve formě veřejné piazetty, která plynule přechází ve zvlněnou střechu reprezentativní části vinařství. Stoupající střecha bude sloužit jako amfiteátr pro různé společenské akce, jako jsou koncerty nebo letní kino. 

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof © Radek Úlehla

Pro celu stavbu byla zcela zásadní pečlivá práce s betonem. Každé betonové žebro bylo totiž potřeba individuálně odlít přímo na místě. „Musím říct, že bylo strašně krásné sledovat, jak tesaři bednění zpracovávali. Když se pak bednění základní betonové konstrukce odstranilo, tak jsme si v té chvíli uvědomili, jaká krása je v tom monolitickém ztvárnění celé budovy,“ popisuje Chybík ve videu. Pojetí žeber zároveň vytváří působivý klenutý prostor evokující archetypální tvar sklepa. Jednotlivé kanceláře a návštěvnické centrum s barem navíc od sebe oddělují pouze skleněné příčky, takže si můžete vychutnat průhled celou budovou.

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof © Radek Úlehla

Chybík s Krištofem pozvali v průběhu výstavby ke spolupráci také umělce Patrika Hábla, který použil jako své plátno zvlněný betonové klenby celé reprezentativní části. Při promýšlení konceptu díla Hábl vycházel z geologických, archeologických i historických vrstev příznačných pro tuto oblast Moravy. Barevnost řezu půdy se tak jedinečným způsobem propisuje na betonové konstrukce a pomáhá vytvořit nezaměnitelnou atmosféru místa i prostoru.

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof © Radek Úlehla

Tento článek vznikl v úzké spolupráci a za podpory společnosti Českomoravský beton, a. s. v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Před samotnou realizací části stavby vinařství z monolitických konstrukcí probíhala úzká diskuze mezi architektem, investorem a dodavatelem transportbetonu nad optimální volbou betonu pro pohledové betonové konstrukce s cílem, vybrat co nejsvětlejší odstín bez přidaného pigmentu. Došlo k testování několika vzorků betonu ze strany akreditované laboratoře Betotech, ze kterých si architekti vybrali lehce zpracovatelný beton EASYCRETE z portlandského cementu CEM I 42,5 R s příměsí vápence.

Při stavbě nového vinařství Lahofer bylo celkem dodáno 8 různých druhů betonu v celkovém množství 1521 m3. O bezproblémové zajištění dodávek transportbetonu se pro tuto stavbu postarala od ledna 2018 do února 2019 betonárna Znojmo společnosti TBG BETONMIX, a s., člena skupiny Českomoravský beton.

Českomoravský beton, a. s. je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílí na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský cement a Českomoravský štěrk součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Foto: eArch

Sídlo Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, Chybík+Krištof. Zdroj: EARCH.TV

Generální partner
Hlavní partneři