Přihlašujte své projekty do České ceny za architekturu – uzávěrka je 15. dubna. Známe členy poroty

Česká cena za architekturu (ČCA) pořádaná Českou komorou architektů bude již devátým rokem prezentovat to nejlepší z architektonické produkce v ČR. Porotu ceny budou i letos tvořit výhradně architekti a architektky ze zahraničí: ze Slovenska, Řecka, Itálie, Švýcarska a dalších zemí. Ti dokáží zhodnotit, jak si české architektonické realizace stojí ve světovém srovnání a nejsou zatíženi místními vazbami.

Přihlašování realizací do 9. ročníku České ceny za architekturu je otevřeno do 15. dubna. Zapsat je možné architektonická díla dokončená na území České republiky v posledních pěti letech (od ledna 2019 do prosince 2023), přičemž je možné opětovně přihlásit i realizace, které se v předchozích ročnících nedostaly do úzkého okruhu nominovaných. Realizace je možné přihlašovat zdarma pomocí jednoduchého online formuláře (odkaz pro jistotu takto: https://ceskacenazaarchitekturu.cz/register).

 

Hodnotit všechna přihlášená díla bude i letos mezinárodní sedmičlenná odborná porota, která nejprve do konce května 2024 vyselektuje užší okruh cca 30 nominovaných děl. Vybrané realizace porotci v září osobně navštíví a vyberou cca 5 až 10 prací, které na slavnostním galavečeru v listopadu získají titul finalista ČCA, jeden z nich pak získá hlavní cenu.

 

Mezinárodní odborná porota

Letošní díla přihlášená do České ceny za architekturu bude hodnotit architektka, lektorka na Milánské polytechnice a publicistka Adriana Granato (Itálie), architekt a urbanista Peter Moravčík (Slovensko), krajinářský architekt Neil Porter (Velká Británie), architekt, publicista a lektor Andrius Ropolas (Litva), architekta a urbanistka akcentující udržitelný rozvoj Silja Tillner (Rakousko), architekt a světoobčan Alexandros Vaitsos (Řecko) a architektka a předsedkyně představenstva Švýcarské konference architektů Doris Wälchli (Švýcarsko).

  • autor: *
  • publikováno: * 11. 4. 2024
Generální partner
Hlavní partneři