Hlavní cena: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI - lávka v Litomyšli Foto: Tomáš Souček
Novinky a názory / architektonické soutěže

Lávka, dřevostavba, jatka. Známe vítěze České ceny za architekturu

Lávka v Litomyšli od ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI nejlepší stavbou. Porota České ceny za architekturu jí udělila hlavní cenu. Do finále se dostalo celkem šest staveb, dokončených v posledních pěti letech.

Česká cena za architekturu / EARCH.CZ , 11. 11. 2023

Ceny rozdělila mezinárodní porota v čele se španělskou architektkou Tabou Rasti. V září projeli Českou republiku,  z jednatřiceti nominací vybrali šest finalistů, a z nich pak hlavního vítěze.

Hlavní cenu udělili Lukáši Ehlovi, Tomáši Koumarovi, Ladislav Dvořákovi a Ladislavu Šaškovi z ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI za návrh Lávky v Litomyšli (2022). Nová lávka s výtahem nahradila původní nadchod z roku 1981 a zajišťuje pěší bezbariérové spojení dvou částí města rozetnutých rušnou komunikaci, lokalitu kolem městského úřadu a samotné (historické) centrum Litomyšle. Subtilní ocelová konstrukce lávky je nesena masivními pilíři z pohledového železobetonu. Podle porotců je lávka „přesně to, co je v daném místě potřeba. Nevytahuje se, ani se nevyhýbá. Nevyvolává žádné otázky. Žádné nekonkrétní zpochybňování záměru. Není v něm prostě nic navíc, a to je v dnešní době vlastnost neobvyklá.“ dodali.

Foto: Hlavní cena: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI - lávka v Litomyšli

Ocenění Finalista České ceny za architekturu 2023 získalo kromě vítězné stavby pět dalších různorodých děl. Porotu zaujalo Sídlo Kloboucké lesní (2022) v Brumově-Bylnici navržené Janem Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti (který byl finalistou i vloni s projektem Hlídka na Stráži). Sídlo společnosti zabývající se dřevovýrobou z lokálních zdrojů je výkladní skříní podniku, architekti při jeho návrhu využili dostupné produkty z katalogu. Porotci ocenili, že „z hlediska ekologické udržitelnosti jde o vynikající projekt.“ A nejen to. „Vytvořit elegantní stavbu ze dřeva je výzva a v tomto konkrétním případě záleží na velikosti. Díky mnoha žebrům vznikají krásné perspektivní pohledy a stavba zapadá do měřítka okolní krajiny,“ uvedli.

Foto: Finalista: Mjölk architekti - Sídlo Kloboucké lesní

Finalistou se stala dále Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava (KWK Promes, 2022). Projekt vzešel z architektonické soutěže. Cílem bylo zachránit cenný objekt historických jatek. Tvůrčí tým vedený Robertem Koniecznym podle poroty dokázal naplnit očekávání, že se objekt „přeměnou uzavřených, zchátralých a hrozivých jatek ve snadno přístupnou a přívětivou galerii stane novým ústředním bodem Ostravy.“ Porotci vyzdvihli, že „konfrontací a hrou s rozdíly mezi minulostí a současností zaujímá Galerie Plato Ostrava osvěžující a vyvážený postoj v debatě o konzervaci, renovaci a obnově.“

Foto: Finalista: KWK Promes - galerie umění Plato

Další Finalista, Památník tří odbojů (2022) je prací Kláry a Tomáše Hradečných a jejich týmu z ateliéru IXA. Památník vznikl v areálu statku rodiny Mašínů v Lošanech, který paní Zdeňka Mašínová získala zpět v roce 2017. Jeho prostřednictvím má být uchována památka a odkaz generálmajora Josefa Mašína a jeho rodiny. Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků. „Tento projekt je nádherný,“ konstatuje porota. „Nechat starý statek rodiny nastříkat betonem není jen radikální aplikací osvědčeného technického řešení používaného pro ruiny, ale také řešením zdůrazňujícím hrůzu a krásu příběhu zároveň, je to pozoruhodná inovace přístupu k péči o památku, která vytváří působivé prostory a abstraktní skulpturu, která nás dojímá a nutí k zamyšlení,“ oceňují porotci. Projekt získal také Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila, autoři ji převzali v červnu na nominačním večeru ČCA.

Foto: Finalista: IXA - Památník tří odbojů

Finalistou se staly také Zahrady se hřbitovem (2022) v Praze Suchdole. Realizace navržená Václavem Šubou a Jakubem Červenkou (OBJEKTOR ARCHITEKTI) je vítězným projektem z architektonické soutěže. „Architektonické řešení a estetika hřbitova působí přirozeně, vše je navrženo citlivě ke stávající krajině, jakoby se ani nic nezměnilo,“ uznala porota. „Důraz je kladen na nejmenší prvky, zde je interiérová architektura kvalitou v exteriéru. Kvalitní jsou také detaily ve hřbitovních zdech jako vodovodní kohoutky, místa k sezení a jednotný vizuální styl nápisů na náhrobních kamenech,“ uvedli dále porotci, kteří oceňují pozornost autorů věnovanou detailům.

Foto: Finalista: OBJEKTOR ARCHITEKTI - Zahrady se hřbitovem

Mezi finalisty zařadili porotci také Rozšíření lodžií panelového domu (2021) v Praze od autorů z ateliéru re:architekti studio. „Na první pohled nenápadný projekt je kvalitním příkladem minimálního zásahu, který vytváří maximální užitnou hodnotu,“ uznala porota, která ocenila, že projekt vznikl „příkladným procesem hledání konsenzu mezi vlastníky bytů.“ Rozšíření balkonů podle nich působí jako „přirozená součást vývoje domu, kdy nová vrstva citlivě respektuje tektoniku původního obytného bloku.“ Porotci ohodnotili „nenápadný zásah v podobě dva metry širokého průběžného přístupového balkonu. Stávající vložené balkony, které byly dříve obtížně využitelné, se staly plně funkčním prostorem náležejícím k bytům, propojily dříve oddělené místnosti s novou venkovní terasou a v neposlední řadě zvýšily hodnotu bytů.“

Foto: Finalista: re:architekti studio - Rozšíření lodžií panelového domu

Kromě předsedkyně Tabu Rasti se v porotě sešli architektka Gilma Teodora Gylytė (Litva), architekt a urbanista Joakim Lindmarker (Švédsko), architekt, krajinářský architekt a urbanista Winy Maas (Nizozemsko), architekt Oliver Sadovský (Slovensko), krajinářská architektka Maike van Stiphout (Nizozemsko) a spisovatel, kurátor a kritik specializující se na oblast designu a architektury Deyan Sudjic (Velká Británie).

 „Hodnocení nás zavedlo napříč Českou republikou, od odlehlých venkovských enkláv přes historická města, bývalá průmyslová centra hledající novou budoucnost až po monumentální centrum Prahy. Jako návštěvníci ze zahraničí jsme si dobře uvědomili dlouhou architektonickou tradici, stejně jako i práci nové generace architektů,“ uvedli porotci v závěrečné zprávě.

Společně konstatovali, že „byli potěšeni rostoucím úspěchem této soutěže.“ Česká cena za architekturu by přitom podle nich „měla by být spíše než jako soutěž chápána jako celospolečenský dialog o tom, co může současná architektura zemi nabídnout.“

Kromě hlavních porota udělila také čestné uznání Veřejnému prostranství mezi školami v Červeném Kostelci (2021, 2022). Projekt vzešel z architektonické soutěže a porotci ocenili přístup autorů i investora k veřejnému prostoru. „Prostor vypadá a působí jako demokratická agora, která propojuje okolní veřejné budovy, jako je škola, městské divadlo, restaurace a pavilon s cukrárnou. Nejdůležitější je však to, že spojuje lidi. Pomocí dobře naprogramovaného a navrženého veřejného prostoru a polootevřeného pavilonu cukrárny se podařilo integrovat život školy do života města a naopak,“ míní porota.

Foto: Čestné uznání: 2021 architekti - veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

PĚT CEN PARTNERŮ

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získal projekt SOKEC - Společensko kulturní centrum (caraa.cz, 2021). Vzniklo v objektu zchátralé sokolovny v centru Hrušovan u Brna, obce postrádající klasické náměstí, jehož roli plní právě areál nového společensko kulturního centra. Podle hodnotitelů „následováníhodným principem je obnova zanedbaného území, kdy stavba vznikla na místě dožilé sokolovny v historické zástavbě obce. Je tak zachována paměť místa, které bylo ke společenskému a kulturnímu účelu dlouhodobě využíváno.“ Současně je „příkladem vhodného postupu přípravy veřejných investic, kdy jeho realizaci předcházela architektonická soutěž.“ Ministerstvo pro místní rozvoj „oceňuje umírněný, ale reprezentativní výraz objektu, vhodné měřítko stavby reflektující okolní zástavbu i propojení interiéru s exteriérem jak směrem do ulice, tak do zahrady, která tvoří důležitou součást projektu.“

Foto: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR: caraa.cz - SOKEC - Společensko kulturní centrum

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou revitalizaci brownfieldu patří Gočárově galerii (TRANSAT architekti, 2022) v Pardubicích.  Ta je součástí unikátního brownfieldu Automatických mlýnů bratří Winternitzů, který se podařilo zachránit a příkladně zrekonstruovat na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť pomocí partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru (Mariany a Lukáše Smetanových, statutárního města Pardubice a Pardubického kraje). Bylo oceněno, že „díky promyšlené koncepci zadavatelů a spolupráci s předními českými architektonickými ateliéry vzniká výjimečný projekt, který nenásilně propojuje jednotlivé budovy, veřejný prostor i náplavku řeky Chrudimky.“ Hodnotitelé dále uznali, že „na obnově objektu bývalé mlýnice je patrné detailní pochopení Gočárovy kompozice.“

Foto: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: TRANSAT architekti - Gočárova galerie v Pardubicích

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila Cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředírealizaci Společenského sálu Farního centra v Lidečku (studio AEIOU, 2022). Hodnotitelé ocenili „zejména hmotově i materiálově citlivé řešení v exponované části obce.“ Přestože je objekt občanské vybavenosti umístěn na vyvýšeném místě ve svahu, nekonkuruje svojí hmotou kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské ani historické budově fary. Architektura společenského sálu pracuje se symbolikou procesní cesty a vytváří veřejný prostor na místě, kde dříve stávalo kulturní centrum z 50. let 20. století. „Díky promyšlenému konceptu veřejných prostranství dochází k úzkému kontaktu a propojení stavby a lidí s okolní krajinou,“ je oceněn návrh realizace.

Foto: Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: AEIOU - Společenský sál Farního centra v Lidečku

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt HOLEČKOVA 26 (DAM architekti, 2022), novostavba pětipatrové polyfunkční budovy v Praze. „Architektura domu je charakteristická použitím subtilních ocelových konstrukcí, které vytvářejí dojem prostorové přímkové plochy,“ konstatují hodnotitelé a oceňují, že „polyfunkční objekt Holečkova 26 je zdařilou ukázkou ambiciózní solitérní vestavby do struktury města.“

Foto: Cena společnosti Central Group: DAM architekti - HOLEČKOVA 26

Cenu společnosti Vekra za povýšení elementárního stavebního prvku na umění získala realizace Fibonacci (Marco Maio Architects, 2022), terasovitý vinohrad v Praze se zakomponovanou Fibonacciho spirálou. Stavební zásah byl plně předurčen původními historickými prvky. Ty byly buď odkryty a zachovány, nebo obnoveny či nově interpretovány. „Hmota obyčejného kamene byla přetavena v krásu, funkčnost, dlouhodobost a hloubku detailu,“ bylo oceněno, stejně tak, že bylo možné „něco elementárního povýšit na umění, na hodnotu, která nepodléhá době ani trendům.“

Foto: Cena společnosti Vekra: Marco Maio Architects - Fibonacci

Česká cena za architekturu se již popáté koná za podpory generálního partnera společnosti Central Group, největšího rezidenčního stavitele v ČR. Svoji přízeň přehlídce zachovávají hlavní partneři, společnosti VELUX, KKCG Real Estate a Vekra, mezi které letos patří i Centrum architektury a městského plánování v Praze.

Česká cena za architekturu 2023 v číslech:
•    241 přihlášených děl
•    31 nominovaných děl
•    1 Hlavní cena
•    6 Finalistů
•    1 Čestné uznání
•    5 Cen partnerů
•    1 Výjimečný počin
•    Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři