Malý dům nad skálou...

Čtvrtek, 15. Říjen 2009 - 3:00
| Napsal:
V galerii VŠUP, na Nám. Jana Palacha, právě probíhá výstava Malý dům, která přibližuje specifickou interpretaci minimálního bydlení.
 Název:  výstava Malý dům
 Ve dnech:  7. - 27. 10. 2009
 Místo:  Galerie VŠUP, Nám. Jana Palacha, Praha
 Vystavuje:  A1Architects

Minimální bydlení je pojem s trochu negativní konotací – v předválečné době začala levicově orientovaná skupina architektů zkoumat možnosti minimálního bydlení, z čehož se po válce vyklubalo nejdrastičtější znásilnění české městské krajiny – paneláky. Ani dostupné rodinné bydlení nenavozuje představy příliš příjemné – po zkušenosti 90. let 20. století je nejblíže katalog sádrokartonových domků pestrých barev – podnikatelské baroko.

Skupina architektů A1Architects však tyto představy překonává a přichází s vlastními představami o koncepci dostupného minimálního bydlení. Každý z návrhů je osobitý, některé až hravé (například Dům skluzavka) a hlavně – nejde o teoretické utopické představy v hlavách architektů, nad nimiž návštěvník výstavy zdeprimovaný výše uvedenými stereotypy jen pozvedne obočí. Všechny návrhy jsou více či méně realizovatelné, všechny si umíme představit na obálkách architektonických časopisů (protože by se tam většina z nich určitě dostala), ale umíme si je zasadit do konkrétní krajiny.

Kromě toho je výtvarné a architektonické zpracování výstavy nesmírně čisté – všechny modely jsou sjednoceny jak co do barevnosti, tak do měřítka a materiálu. Kromě toho je v centru prostoru jeden model v měřítku 1:1, který celému souboru dodává na realističnosti.

Smýšlení o minimalistickém bydlení se zde neomezuje jen na diagramy pohybu a socioekonomické tabulky o bydlení, jak tomu bylo před válkou. Uvažování se přesunulo do nápaditosti, architekti se snaží docílit nepřímé úměrnosti minimálního prostoru a síly ideje stavby. Na výstavě najdeme domy jak volné, koncipované pro různou zástavbu (omezené horizontálně i vertikálně, ale i domy pro vyplnění proluk. Širokou veřejnost tato přehlídka znovu poučuje o tom, že dům na zakázku u nestupidního architekta a objednání stavebnice z katalogu realitní agentury není otázkou finančních prostředků, ale čistě a pouze otázkou vkusu a toho, kolik energie a času chceme do svého bydlení investovat. Myslím, že v případě nových zakázek na rodinné domy platí: řekni mi, kde bydlíš, a já ti řeknu, jaký jsi.
Klíčová slova: