Qubic, Amsterdam

Čtvrtek, 18. Březen 2010 - 1:10
| Napsal:
Dočasné ubytování pro studenty od nizozemského ateliéru HVDN Architecten nabízí 715 jednotek pro studenty. Krom toho zde nalezneme ještě 72 apartmánů a restaurací.

Umístění

Konstrukce pro dočasné ubytování studentů, které na první pohled vypadá trvale, se nachází v bývalé přístavní čtvrti Houthavens v Amsterdamu. Nejednalo se od začátku o zcela jasný koncept, protože donedávna se v dané lokalitě nacházela neorganizovaná změť solitérních budov. Tato situace se radikálně změnila při představení studentských kolejí, díky kterým se po realizaci změnila místní atmosféra a ze zdejšího místa se stala populární amsterdamská čtvrť. Kromě studentského ubytování rozvoj místa zahrnuje loď konvertovanou na studentské pokoje, umělecké ateliéry a pár restaurací a barů.    ndvič mezi dvěma prefabrikovanými, plochými, konstrukčními deskami. Tato metoda má trojnásobnou výhodu – zajistí pevnou, robustní konstrukci, umožní stavbu verand a podpoří iluzi trvanlivosti stavby. Lehce vyvýšené verandy, formovány naprojektováním podlažní desky přesahující obvod budovy, zlepší prostorovou kvalitu a zároveň celkovou atmosféru objektu.

Obytné bloky jsou jednoduše naprojektovaný s individuálními jednotkami přístupnými přes dlouhé chodby. Odstraněním spousty kontejnerů chodby přijímají dostatečné množství světla a čerstvého vzduchu.

Konstrukce fasády je z profilovaných, litých, plastových panelů na celou výšku patra. Obsahují velké množství oken různého typu. Barevné plexiskla dodplňují živou kompozici různých elevací. Dočasné provedení má teplou, neformální a trvalou atmosféru se silným architektonickým vyjádřením. Celý projekt trval dvanáct měsíců od konceptu po dokončení.
 

Dvůr

Za účelem vytvoření ,,vesnické’’ atmosféry jsou obytné jednotky poskládány kolem tří otevřených dvorků, které slouží ke shromažďování studentů. Jsou zde dva dvory s trávníkem pro sport a relaxaci. Kavárna/restaurace je umístěna v severním dvoře, který má jednu stranu otevřenou.

Tři bloky apartmánů používající stejnou konstrukci jsou postaveny ve východní části zástavby.

 

 

         

 Název:  Qubic, Amsterdam
 Ateliér:  HVDN Architecten
 Adresa:  Gevleweg, Stavangerweg
 Designový tým:  Albert Herder, Arie van der Neut, Vincent van der Klei, Nils van Ipenburg, Stijn de Jongh
 Projektový tým:  Albert Herder, Nils van Ipenburg, Menno Veldman
 Konstrukční inženýři:  Albert Herder, Vincent van der Klei
 Klient:  de Key / de principaal, Amsterdam
 Dodavatel:  Ursem Bouwgroep BV, Wognum
 Trvání projektu:  2003 - 2005
 Cena:  € 18.500.000

překlad Michal Čermák


Článek vznikl za podpory firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.http://www.koma-modular-construction.cz

 

Location

The construction of temporary student accommodation, which appears permanent, in the former dockland area of Amsterdam’s Houthavens was not an obvious concept. Until recently, the area comprised a disorganised collection of free-standing buildings. This has changed dramatically with the introduction of the student accommodation and its lively atmosphere has made it a ‘place to be’ in Amsterdam. Besides the student housing the development also contains a ship converted into student rooms, ateliers for artists and a collection of restaurants and bars.

Veranda

The method of construction consists of stacked containers sandwiched between two prefabricated, flat structural planes. This has a threefold benefit; it ensures a solid, robust structure, it allows for the creation of verandas and it adds to the development’s permanent appearance. The slightly elevated verandas, formed by projecting the floor slab beyond the perimeter of the building, improve both the spatial quality and the atmosphere of the project.

The housing blocks are simply planned with the individual units accessed via long double-loaded corridors. By removing a number of the containers, these corridors receive sufficient light and ventilation.

The facades are constructed from deep, storey-high moulded plastic panels that contain a variety of window openings. Coloured plexiglas further adds to the lively composition of the elevations. The temporary development has a warm, informal and permanent atmosphere with a strong architectural expression. The whole development took only 12 months from conception to completion.

Courtyard

In order to create a ‘village’ atmosphere, the housing is formed around three open areas that serve as a place of congregation for the students. There are two courtyards - sheltered spaces with a lawn for sport and relaxation. A cafeteria/restaurant is located in the northern courtyard that has one side open to the IJ.

Three blocks of apartments built using the same construction system are located on the eastern side of the development.

 Title:  Qubic, Amsterdam
 Address:  Gevleweg, Stavangerweg
 Design team:  Albert Herder, Arie van der Neut, Vincent van der Klei, Nils van Ipenburg, Stijn de Jongh
 Project team:  Albert Herder, Nils van Ipenburg, Menno Veldman
 Structural engineering:  Albert Herder, Vincent van der Klei
 Client:  de Key / de principaal, Amsterdam
 Contractor:  Ursem Bouwgroep BV, Wognum
 Design completation:  2003 - 2005
 Costs:  € 18.500.000
Klíčová slova: