Vstupní brána do Amsterdamu

Čtvrtek, 23. Září 2010 - 2:01
| Napsal:
Tento návrh rozpoznává strategickou pozici řešeného území. Jedná se totiž o vstupní část do nové městské čtvrti, která bude zastavována po následujících 25 let. Úkolem je přestavět zastaralou průmyslovou oblast na residenční čtvrt s dostatkem služeb a pracovních příležitostí.

Stejně jako Amsterdamské hradiště před 400 lety, bude tento projekt výchozím bodem pro nové poklidné osídlení pojmenované “Gateway to Amsterdam” neboli Vstupní brána do Amsterdamu. Budova bude mít povzbuzující efekt nejen na své nejbližší okolí, ale také na celý Amsterdam. Stane se z něj takový urychlující činitel udržitelného rozvoje města.

Řešené území jižní Grasweghas se dá také připojit se sousedním územím – severním Grasweghasem. Toho tvůrci využili, oba pozemky spojili, čímž docílili jednoho většího kompaktního celku a zároveň to zohlednili při návrhu celkového objemu budovy.

Půdorysně nová budova kopíruje tvar sjednoceného pozemku, který je trojúhelníkový. V řezu se budova stává patrná už díky velkému množství tzv.“rámů“, které jsou považovány za pomyslné otevřené dveře poskytující výhledy v mnoha různých směrech, mimo jiné natočených jak na starou, tak i novou část Amsterdamu. Budova se tímto stává “vstupní branou do Amsterdamu“.

         

         

       

Architektonické řešení:

Budova má silnou architektonickou vizi, která je vyjádřená jak svou formou, tak svým programem.

Forma budovy je definovaná hmotou, která je tvořena z jednotlivých částí, tvořící jakési pomyslné “rámy“ navzájem natočené po vertikální ose. Tyto jednotlivé části otevírají výhledy v různých směrech. „Rámy“ symbolizují otevřené dveře a mají dvojitý visuální efekt – jak zevnitř, tak i z venku. Výhled zevnitř umožňuje pohledy ze všech představitelných směrů, při pohledu zvenčí se pak všechny části komplexu jeví jako brány.

Ty tvoří zajímavou interakci hmot celého komplexu, které nejenom otevírají výhledy, ale také vytvářejí úžasné interakce svých objemů uvnitř. Zastíněné prostranství je vybaveno open-air divadlem a kromě jiného i různými sportovními zařízeními.
Přízemní podlaží jsou vybavena kulturními zařízeními, různými obchody či vstupními lobby určenými převážně pro kanceláře. Ve vyšších patrech jsou umístěny byty. Výškový rozdíl mezi úrovní ulice a úrovní nábřeží je řešen pomocí schodišť a ramp. Tento nový komplex bude zahrnovat 47 % bydlení, 29 % kanceláří, 14 % obchodů a restaurací a 10 % bude patřit kulturnímu programu.

Cyklostezka i stezka pro pěší povede podél nového nábřeží a zároveň se také začlení do nově vznikajícího náměstí. Stezka sem zároveň bude přivádět nové návštěvníky z okolí, aby si vychutnali zážitek z nové “Gateway to Amsterdam”.

 Mexická vlna 2010

 Název:
 Brána do Amsterdamu
 Adresa:  Amsterdam, Nizozemí
 Autoři:  Slot. (Juan Carlos Vidals, Moritz Melchert, Israel Alvarez, Mariana Tello)
 Klient:  NAI, Ymere, Město Amsterdam
 Plocha:  38 539 m2
 Projekt:  2009

Přeložil Filip Molčan

Klíčová slova: