Architektura /

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomyšli

Smyslem celé akce bylo rozšíření dnes již nevyhovujícího objemu rodinného domu o obytné a servisní funkce sloužící k naplnění potřeb investora – uživatele a vlastníka stávajícího objektu.

Julius Macháček , 30. 12. 2009

Rekonstrukce si kladla za cíl citlivě a šetrně opravit starý dům a funkce, které není s to svým charakterem obsáhnout, pak integrovat do doplňujícího objektu dvorní dostavby, která se vine zahradou a dále ji člení na jednotlivé, k různým účelům využívané části.

Starý dům stojí v čele pozemku u ulice a svou dvoupodlažní hmotou zůstává jeho dominantou. Funkce v něm soustředěné vyjadřují hodnotu starého domu ve vztahu k dostavbě. Své místo tak v přízemí objektu nalézá hlavní vstupní hala, pokoj dědečka a pokoj hosta, celé podkroví je využito jako apartmán pána domu doplněný jeho pracovnou.

Foto: eArch
V duchu dvorních přístaveb v místě obvyklých je dostavba koncipována jako přízemní objekt. Půdorys dostavby svým tvarem dělí protáhlý pozemek na dvě hlavní části – jižní, zahradně-obytnou a severní, komunikační část, která slouží jako příjezd ke garáži a současně jako průjezd na zadní pozemek. Tak, jak se mění vzdálenost od starého domu, mění se i funkce rozložené v dostavbě od obytné k servisní. Východním koncem se dostavba lepí na starý dům a její reprezentační vstupní loubí je společné pro oba objekty. Jako další se v dostavbě nachází hlavní obytný prostor, ve kterém je umístěna kychyně domu, jídelna a prostor pro sezení. Dále následuje obytná hala obrácená na sever, vložená sem jako cezura mezi společnou obytnou část a sekci dětských pokojů. U nich je umístěna hlavní domovní koupelna s oddělenými částmi pro praní a úklid domu. Dětskými pokoji končí obytná část dostavby a překlápí se v servisní – hlavní chodba, která vede jako komunikační osa od vstupní haly celou dostavbou, se zde stává předsíní zadního vstupu do domu. Na předsíň navazuje šatna a hlavní domovní sklad potravin. Domovní komunikace dále pokračuje prostorem garáže, která je dimenzována pro dva osobní automobily, motocykly, kola atp. Za garáží je hmota domu proložena otevřeným loubím, za kterým cesta domem končí v jeho západním závěru v prostoru určeném pro potřeby myslivosti (kterou se zaobírá pán domu), skladu zahradního nářadí a vstupu do zeleninového sklípku, který je umístěn pod touto částí objektu.

V zadní části přiléhá k pozemku rodinného domu ještě další pozemek, který přesahuje i záhumenky sousedních parcel. Tuto plochu investor přikoupil, aby na ní mohl realizovat další rozšíření prostoru pro volnočasové aktivity – univerzální hrací plocha, koupací jezírko, drobné domácí hospodářství, louka s luční trávou – vše kompozičně doplněno zbudováním malého lesoparku chránícího parcelu před západními větry mělnické roviny. Projekt zadní zahrady byl zpracován na podkladu generelu ateliérem zahradní tvorby D.V.A.

Foto: eArch
Rekonstrukce starého domu je provedena v tradičních materiálech uměřených historickému objektu (omítka, skládaná krytina). Dostavba je naproti tomu pojata jako svébytný objekt se současným výrazem podtrhující rozdíl mezi starým a novým. Objekt dostavby je koncipován jako zalamovaný tubus, v jehož útrobách je rozvinuta celá dispozice. Tubus je navržen jako železobetonový monolit. Do interiéru zůstává konstrukční charakter obvodového pláště čitelný ve formě pohledového betonu. Obytná část interiérů je změkčena materiály doplňkových dělicích konstrukcí, vloženou dřevěnou podlahou a instalačním SDK stropem v podhledu. Servisní část dostavby je oproti tomu ponechána v syrovější formě pohledového betonu na stěnách i stropu. Z exteriérové strany je beton zateplen a opatřen provětrávanou fasádou z desek z vysokotlakého laminátu (MAX desky), jejichž formátování do kosých dílů vnáší do poměrně rozlehlých ploch dlouhých fasád jemnou formou prvek dekoru. Na jižních fasádách spjatých s obytnou funkcí je materiál laminátu ve shodném formátování vystřídán lakobelovým sklem v bílé barvě, které přejímá barevnost oblohy a dům tak v této části mění s průběhem dne a roku svůj výraz.

Betonářských prací se ujala společnost HOCHTIEF CZ, která má s touto technologií velmi bohaté zkušenosti, zejména pak ze staveb většího rozsahu. Stavba ve Spomyšli neměla podle slov ředitele provozu divize Praha Karla Keclíka žádné zvláštnosti. Náročná byla s ohledem na to, že většina vnitřních stěn byla architekty navržena jako pohledová. Architekti také měli svoji představu o struktuře a zabarvení betonu, a tak se společně hledala ta nejoptimálnější receptura, která by vyhovovala jejich konkrétnímu zadání. Kvalita pohledového betonu je ve výsledku špičková. Kdo má s touto technologií zkušenost, dobře ví, že se na povrchu mohou objevit kosmetické vady („bílé mapy“) nebo otřepy na hranách, které je těžké posléze odstranit bez znatelných zásahů. Investor domu ve Spomyšli byl opravdu důsledný a dohlížel na každý stavební detail. Dodavatel zajistil odbornou spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, která se zabývá mimo jiné i metodami retuše a restaurování pohledových betonů.

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

 Akce:  Rekonstrukce a dostavba rodinného domu ve Spomyšli

 Autoři:  Miroslav Holubec a Matyáš Sedlák / m4 architekti

 Spolupráce:  Ondřej Kramoliš, Zuzana Štefančíková

 Klient:  soukromá osoba

 Plocha pozemku:  1027 m2

 Zastavěná plocha:  stávající rodinný dům 84 m2, dostavba 342 m2

 Obestavěný prostor:  stávající rodinný dům 630 m3, dostavba 1230 m3

 TDI:  Ing. Daniel Vinš

 Stavba:  prováděl investor manažerským způsobem bez hlavního dodavatele

 Náklady:  neuvedeny

 Projekt:  2005 – 2007

 Realizace:  2008

Psáno pro Architekt 11-12/2009

Foto: eArch
EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHAČEK // SLOVO 02 PAVLA MELKOVA // TOP REALIZACE 04 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE SPOMYŠLI /MIROSLAV HOLUBEC, MATYAŠ SEDLAK / M4 ARCHITEKTI/ PŘIPRAVIL JULIUS MACHAČEK / RECENZE MICHAL JANATA // REALIZACE 18 VILA HERMINA, ČERNIN / PETR HAJEK, JAN ŠEPKA, TOMAŠ HRADEČNY / HŠH ARCHITEKTI / 32 RODINNY DŮM KUŘIM 01 / JIŘI KNESL, JAKUB KYNČL, VACLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI / 38 VICEUČELOVA SPORTOVNI HALA 2070, DOLNI DOBROUČ / ALEXANDR SKALICKY / AS2000 / 44 PROVOZNI AREAL AUTOSALONU, RYCHNOV N. KNĚŽNOU / LUBOMIR DĚDEK / 48 PALAC ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN JEHLIK / IVAN REIMANN // INTERIER 52 NOVY INTERIER RESTAURACE ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN FIŠER / TEXT TOMAŠ PAVLIČEK / 56 JOSEBAR, USTI NAD LABEM / JIŘI ZHOŘ / 60 REKONSTRUKCE BYTU, PRAHA 1 / OTTAVIANO MARIA RAZETTO // REKONSTRUKCE  66 UNIVERZITNA KNIŽNICA A PASTORAČNE CENTRUM UKF NITRA – 1. ETAPA, NITRA, SLOVENSKO / ĽUBOMIR HOLEJŠOVSKY, JURAJ POLYAK / RECENZE ZUZANA ČEREŠŇOVA / ROZHOVOR 76 S JANEM ŽEMLIČKOU / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA // PROJEKT  84 NOVA HORSKA CHATA MONTE ROSA, ŠVYCARSKO / STUDIO MONTE ROSA,ANDREA DEPLAZES, D-ARCH, ETH ZURICH // SOUTĚŽ  88 CENA PETRA PARLEŘE 2009  / 92 10. ROČNIK PŘEHLIDKY DIPLOMOVYCH PRACI 2009 // STUDIE 98 SEFO – STŘEDOEVROPSKE FORUM OLOMOUC / MICHAL SBORWITZ, MARIE SBORWITZOVA, KAREL PRAŠIL / JAN ŠEPKA, VACLAV DERNER / ŠEPKA ARCHITEKTI / TEXT PAVEL ZALOUKA // ESEJ 102 RYŽOVE KOŠTĚ / TEXT PAVLA MELKOVA // VYSTAVA 106 TWENTY AFTER TWENTY CZ – SK / TEXT PETR WOLF // OCENĚNI 111 POCTA ČKA 2009 EMILU PŘIKRYLOVI / TEXT MARKETA PRAŽANOVA // PROJEKT 112 DVŮR LOUKOV / VLADIMIR BALDA, JIŘI ŽID SOUTĚŽ // 114 CENA ARCHITECT AWARD ABF 2009 // RECENZE 117 RADNICE Z POHLEDU MIKRO- A MAKROHISTORIE / MICHAL JANATA // URBANISMUS 118 KANALIZACE / TEXT MICHAL JANATA // HISTORIE 122 OSUD RINGHOFEROVY TOVARNY / TEXT YVONA JANKOVA // PUBLIKACE 125 PRO VAŠI KNIHOVNU

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři