Architektura /

Zeptali jsme se vítězů Architect Award ABF 2009

V souvislosti s vyhlášením soutěže Young Architect Award 2010 jsme se zeptali loňských vítězů Architect Award ABF 2009 v kategorii realizace - týmu Embaixada. Připomeňme, že zvítězili s projektem konverze bývalé továrny města Tomar v Protugalsku.

Michal Čermák , 15. 6. 2010

Foto: eArch
Stali jste se vítězi loňského ročníku soutěže pro mladé architekty. V České republice jsou i další obdobné soutěže. Co vás zaujalo na této soutěži?

Každá soutěž má svůj vlastní charakter, který se neustále vyvíjí. Soutěž mladých architektů začala velmi dobře. Dozvěděli jsme se o ní přes internet a od prvního okamžiku jsme cítili, že sdílíme stejnou filozofii a co víc, že se ztotožňujeme se způsobem, jakým je organizovaná a s přístupem poroty, která vnímala architekturu jako vědní disciplínu.

Jak byste ohodnotili organizaci soutěže?

Během posledních čtyř let jsme se zúčastnili několika mezinárodních architektonických akcí, a to jako účastníci, tak jako organizátoři a já musím říci, že organizátorům soutěže mohu jen pogratulovat. Akce má jednoznačně potenciál k tomu, aby nadále rostla, ale také k tomu, aby se zvyšoval její kredit v zahraničí.

Cítíte nějakou pozitivní změnu ve vztahu k vaší kariéře po tomto roce? Byla vám na základě této soutěže nabídnuta třeba práce či možnost účastnit se nějakého podniku nebo akce?

K výměně kontaktů dochází na takovýchto událostech vždy, ale nejdůležitější je se zaměřit na dlouhodobější budoucnost. Architektura je velmi náročná disciplína a zároveň jedna z nejpomalejších forem kulturního vyjádření. Nejdůležitější pro nás byla skutečnost, že tato cena upevní a zesílí vztahy naší kanceláře s Českou republikou.

Doporučili byste tuto soutěž svým přátelům architektům jako způsob k tomu, aby se stali známější a získali nové zkušenosti?

Osobní zkušenost, kterou jsme měli jako účastníci soutěže byla velmi pozitivní a od chvíle, kdy jsme se vrátili z České republiky, jsme tuto soutěž doporučovali a dávali jako příklad. (Bohužel věkové omezení mnohým neumožňuje, aby se zúčastnili.)

V čem vidíte pro vás největší přínos této soutěže, kromě peněz, které jste získali za cenu?

Ta cena má silnou symbolickou hodnotu, která je důležitější, než ona finanční výhra. EMBAIXADA se intenzivně zapojuje do globálně probíhající diskuze o současné architektuře a projekt, který jsme prezentovali během soutěže je součástí velmi důležitého výzkumu týkajícího se konceptu “znovupřeměny”. Od konce devadesátých let dvacátého století je v naší staré Evropě obvyklé zadávání projektů vyžadujících konzervaci, renovaci a přeměnu staveb z blízké či daleké minulosti, nejrůznějších typů a kulturních směrů. Tato snaha o zachování budov někdy vede k nadhodnocení jejich skutečné důležitosti. Věk není zárukou architektonické kvality, právě naopak: je to proces přirozeného výběru. Adekvátnost ve vztahu k současným programům může být extrémně náchylná k vytváření chyb. Výzkum se již tímto zabývá a jeho výsledky se v EMIO projektu odrážejí. Možnost prezentovat a diskutovat o těchto problémech a setkání s lidmi jako Ing. arch. MgA Osamu Okamura nebo MgA Ondřej Císler byly největším přínosem naší účasti na této soutěži.

Foto: eArch
Kolik času jste tomu museli věnovat od prvního nápadu po odeslání?

Ve srovnání s procesem architektonické produkce byla příprava na soutěž velmi rychlá. Jakmile jsme se o soutěži dozvěděli a porozuměli jejím hodnotám a cílům, okamžitě jsme se přihlásili.

Mohli byste popsat problémy, kterým jste u svého projektu museli čelit a jaký byl konečný výsledek?

V případě projektu EMIO se jedná o úpravu již značně opotřebované infrastruktury, která hraje důležitou roli v sociálním a urbanistickém kontextu města Tomar, i když architektonicky není nijak zajímavá. Přesto je budova chráněna několika výnosy, což silně ovlivnilo realizaci projektu.

Infrastruktura sestávala ze skladiště na cereálie patřícímu rytířům Templářského řádu. Skladiště je postaveno na začátku historického centra města. Během let byly k budově připojeny další struktury a provedeno množství změn. To vedlo k jejímu chátrání a inadekvátnosti pro zamýšlené použití.

Nutnost dodržet regulační plány vedla k tomu, že projekt kompletně zachovává vnější perimetr budovy, zatímco interiér je zcela přeměněn. Z tohoto důvodu a vzhledem k funkčnosti programu nové uspořádání vytváří anatomii budovy. Nové architektonické prvky prochází celým prostorem a rozdělují interiér do různých částí na základě toho, čemu mají sloužit. Výsledkem jsou změny vyhovující regulačním plánům, které však i přesto vytváří interiér, který si uchovává silnou prostorovou autonomii.

Pokud se podíváte zpět, změnili byste něco na vašem projektu nebo na přístupu k jeho realizaci?

Dívat se zpět a přemýšlet o možných změnách minulých projektů je dosti choulostivá alternativa a my věříme, že je lepší se tomu vyhnout. V EMBAIXADĚ jsou projekty vyvinuty v rámci rozsáhlého průzkumu klíčových architektonických problémů. Obvykle tento průzkum nekončí prvním projektem a pokračuje na projektech dalších, dokud daným problémům a jejich konečnému řešení není zcela porozuměno. Vzhledem k tomu, že nás netrápí formální problémy, snažit se změnit minulé projekty může spustit kvantové paradigma; jediným důvodem proč bychom něco měnili by mohlo být to, že bychom nyní měli více znalostí, ale jediný důvod proč tyto znalosti máme je skutečnost, že jsme se předtím vydali tou cestou, kterou jsme se vydali. Takže nakonec ta otázka není o tom, zdali bychom změnili minulý projekt, což bychom neudělali, ale o tom, jestli bychom změnili metodologii. A v současné chvíli je odpověď ne.

Přihlásíte se do soutěže znovu v roce 2010?

To je velice zajímavá otázka, ale vše co mohu v tuto chvíli říci je, že už teď nám chybí Česká republika.

Jak vnímáte současnou architekturu?

EMBAXIADA má velmi klasický přístup k architektuře. Vidíme ji jako způsob k rozvinutí důležitého kulturního výzkumu, ale také jako příležitost k získávání a sdílení znalostí. Domníváme se, že současná architektura často zapomíná na některé základní principy a otázky ve jménu formy a vzhledu. Prostor je pro nás velmi důležitý, a proto se v architektuře hodně zabýváme prostorovými prvky a prostorovou hustotou. Důležitou součástí naší práce je prázdnota a způsob jakým podporuje lidskou interakci. Architektura je pro nás také důležitou podporou komunity jako takové a její důstojnosti, jak z fyzického tak z psychologického hlediska.

Více o vítezné práci ZDE

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Za kolektiv autorů EMBAIXADA: Albuquerque Goinhas Přeložil: Vlastibor Čermák

        <figcaption><span>Foto: eArch </span></figcaption>
      </figure></strong></a>

Tomar environmental monitoring and interpretation offices EMBAIXADA Architects Cena Architect Award 09 za realizaci

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři