architekt – památkář / architektka – památkářka (doba určitá)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Publikováno: 2. 5. 2024

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů.

Aktuálně hledáme 2 nové kolegy či kolegyně na pozici architekt – památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče, na dobu určitou. Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP.

Jaká bude Vaše náplň práce:

 • vydávání závazných stanovisek o přípustnosti provedení prací na památkově chráněných objektech a dodatečných závazných stanovisek k realizovaným stavebním úpravám
 • vydávání stanovisek k přemístění staveb, které jsou kulturními památkami • účast na místních šetřeních a dozor dle zákona
 • zpracovávání podkladů pro uložení pokuty za spáchání přestupku • monitorování stavu památkově chráněných objektů
 • spolupráce na odborných materiálech a podkladech v oblasti památkové péče

Jaké požadavky byste měl/a splňovat:

 • VŠ vzdělání Mgr./Bc., výhodou vzdělání v oboru architektura (Ing. arch.)
 • znalost problematiky památkové péče
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook)
 • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost a analytické myšlení
 • samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup Co Vám můžeme nabídnout
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pracovní poměr na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání.

Přihlášku do výběrového řízení s životopisem v českém jazyce prosím zašlete nejpozději do 17. května 2024 na adresu kariera.magistrat@praha.eu

 

Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo na dobu určitou – architekt/ka– památkář/ka/OPP/1172/3206/VM27/24/Z

 • Firma: Magistrát hlavního města Prahy
 • Kontakt: Mgr. Andrea Živná
 • E-mail: kariera.magistrat@praha.eu
 • Adresa: Praha
 • Požadované vzdělání: VŠ vzdělání Mgr./Bc
 • Požadované znalosti: • znalost problematiky památkové péče • znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) • komunikační dovednosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost a analytické myšlení • samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup
Generální partner
Hlavní partneři