Novinky a názory / architektonické soutěže

Pražská Uhříněves vyhlašuje urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení okolí nádraží

Záměrem městské části Praha 22 je nalezení optimálního řešení území s ohledem na kvalitu úprav veřejného prostoru, lokální charakter místa, dopravní podmínky a nový přestupní terminál spojující místo s centrem Prahy. Základní vizí je vznik adekvátního přestupního dopravního bodu a vstupní brány do Uhříněvsi.

City Upgrade , 26. 11. 2021

Vyhlašovatel očekává nadčasové řešení v souladu se současnými technickými požadavky. Cílem je jednak získat vizi pro celé řešené území v širokém rozsahu kolem nádraží a železniční tratě z obou stran kolejí, která bude naplněna po skončení soutěže zadáním zpracování územní studie nezapsané do evidence s možností dlouhodobé realizace jednotlivých částí. A dále také získat realizovatelný návrh veřejných prostor bezprostředně navazujících ulic a ploch u budovy vlakového nádraží, který bude po skončení soutěže předmětem navazující projektové dokumentace.

Výňatek z participací s občany, které probíhaly během léta 2021: “Chceme, aby tu do sebe nenaráželi autobusy s nákladními auty, aby cesta na nádraží byla pro pěší i cyklisty pohodlná a přímá, aby cestující snadno a rychle přestoupili z jednoho dopravního prostředku do druhého. Přejeme si, aby výsledný “kompromis” byl přijatelný pro obyvatele, cestující, řidiče, zkrátka všechny, kterých se to týká.”

Jedná se o zajímavé a komplexní zadání připravené s řadou dotčených aktérů (ČD, SŽ, ROPID apod.), kteří jsou i přizvanými odborníky v soutěži. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Pavel Buryška. Za nezávislé porotce dále zasedá v hodnotící komisi doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Knesl. Závislými porotci jsou architekt městské části Praha 22 Ing. arch. Jiří Hejda, zástupce magistrátu hl. m. Praha Ing. arch. Václav Brejška, radní městské části Praha 22 Štěpán Zmátlo a zástupce Institutu plánování a rozvoje Ing. Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy.

Součástí průběhu soutěže je i organizovaná prohlídka lokality spojená s kulatými stoly s místními obyvateli, která se bude konat 27. 1. 2022. Termín odevzdání žádosti o účast je stanoven na 30. 12. 2021. Veškeré podklady a informace k soutěži naleznete na webu soutěže: nadraziuhrineves.cityupgrade.cz/informace-pro-soutezici/.

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 26. 11. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

architektonická soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři