Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto - vizualizace Foto: PEER a Studio Muoto
Novinky a názory / architektonické soutěže

V Praze u Vltavy bude stát dům s křídlem. Vítězi soutěže na zakončení pražské Revoluční třídy jsou architekti z Brna a Paříže

Ostře sledovaná parcela na konci Revoluční ulice v Praze 1 bude zastavěná. Její novou podobu by měl definovat česko-francouzský tým studií PEER a Studio Muoto. Jejich dům levituje nad barokní stavbou.

EARCH.CZ , 26. 3. 2024

Nová stavba bude stát u Vltavy na konci Revoluční ulice na místě zbouraného novorenesančního domu. Po mnoha neúspěšných pokusech zde stavět vypsal investor mezinárodní architektonickou soutěž, do níž se přihlásilo 84 soutěžících. Šest týmů bylo vyzváno ke zpracování návrhu. Zvítězily architektonické kanceláře PEER a Studio Muoto.

V nové budově budou byty, jelikož je však cílem investora na místě vytvořit také veřejný prostor, rozhodl se celý pozemek, který vlastní, nezastavět. Vítězové soutěže navrhují na místě vybudovat veřejnou pasáž, která by vedla podél barokního domu (č.p. 1244) stojícího v Lannově ulici. Prostor by sloužil jako pobytový a zároveň by Lannovu ulici propojil s Revoluční třídou.

Foto: Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto - vizualizace pasáže

V současné době v barokním domě sídlí Pražské služby, které v něm mají své zázemí. Investor však přichází s možností změnit jeho funkci a vybudovat v něm kulturní či vzdělávací centrum. Nyní o tom jedná s městem, které dům vlastní. „Jsme na začátku a je ještě velmi brzy cokoli předvídat. Představujeme návrh, který je v souladu s urbanistickým plánem města, nabídne společenské i kulturní příležitosti a bude vítaným místem jak místních obyvatel, tak turistů. Naším záměrem je najít s městem společnou cestu k jeho realizaci,“ říká Libor Winkler, řídící partner investiční skupiny RSJ.

Mnoho pokusů

O dostavbě nároží ulic Revoluční a Lannova se uvažovalo již v poválečném období. V roce 1940 totiž tuto část města znehodnotila demolice neogotických Eliščiných lázní. Místo přišlo o definované nároží a současně o společenský a kulturní život. Prostor s výhledem na řeku proměnu skutečně potřebuje, dnes se kolemjdoucí ze Štefánikova mostu dívá na nepohledovou štítovou stěnu domu z 19. století.

Foto: Řešená parcela v Revoluční ulici po zboření novorenesančního domu

Projekt na toto místo v posledních deseti letech vypracovala již řada architektů. Naposledy to byla Eva Jiřičná v roce 2014. Stavět se však nikdy nezačalo, projekty totiž počítaly se zbořením sousedního neorenesančního domu, což odmítal Národní památkový ústav. Jelikož se místo nachází v městské památkové rezervaci, ochrana se zde vztahuje i na stavby bez památkového statusu. Po dlouhosáhlých diskuzích byl historický dům v roce 2019 nakonec opravdu zbourán. K projektu Evy Jiřičné se investor ale už nevrátil, místo toho vypsal mezinárodní architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů.

Současný návrh projektu Revoluční 30 přichází s řešením, které má zapadnout do dlouhodobé koncepční studie Hradební korzo. Tu pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vytvořil architekt, a současně člen soutěžní poroty na Revoluční 30, Ondřej Císler společně se svým ateliérem Aoc architekti. Cílem jejich studie je propojit soustavu ulic od Národní třídy přes náměstí Republiky po Revoluční ulici, zvýšit jejich kvalitu a podstatně zlepšit podmínky pro chodce, cyklisty i MHD.

Soutěž na Revoluční 30

O vítězi rozhodovalo celkem 7 porotců, vedle Ondřeje Císlera to byly architektky Barbora Markechová (Bogle Architects) a Jana Moravcová (jako náhradnice, Norm-A). V porotě zasedli taky zástupci hlavního města a městské části Praha 1, nebo architekt a propagátor architektury Adam Gebrian. Místopředsedou poroty byl Jakub Mikulášek z investiční skupiny RSJ, která projekt financuje.

Soutěžící měli za úkol přijít s projektem, který definuje ústí Hradebního korza, bude sebevědomou současnou architekturou a nabídne nové místo pro setkávání Pražanů. To se dle slov poroty povedlo nejlépe česko-francouzského tandemu skládajícímu se z mladého ateliéru Peer collective z Brna a etablované pařížské kanceláře Studio Muoto. „Levitující dům zaujal celou porotu originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí,“ komentuje výběr předseda poroty Winy Maas, mezinárodně uznávaný holandský architekt (MVRDV) a hostující profesor Fakulty architektury ČVUT.

Foto: Vítězný návrh Revoluční 30 od PEER a Studio Muoto - model
  • Webové stránky projektu: www.revolucni30.cz
  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 26. 3. 2024
  • zdroj: * EARCH.CZ

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři