Středočeská obec Středokluky hledá pomocí architektonické soutěže novou podobu centra

Úterý, 11. Červen 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Obec Středokluky vyhlašuje architektonickou soutěž nazvanou „Centra obce Středokluky“.

Soutěž je vyhlášena jako kombinovaná jednokolová.  

Předmětem soutěže je zpracování architektonicky – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce. Součástí soutěže je také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb obce. 

Řešené území veřejných prostranství soutěže je definované třemi uzlovými centry obce Středokluky (historickým, současným a servisním), ulic mezi nimi a jejich nejbližším okolím. Pro všechny části je zásadní řešení povrchů, dopravní obsluhy, pobytové kvality, možnosti využití pro rozdílný program a výsadby. Je vhodné pracovat s principy zelené infrastruktury. 

Návrhy je možné odevzdávat do 30. 9. 2019 16.00 hodin. Veškeré informace na www.stredokluky.cz/COS  

Termíny veřejných prohlídek jsou již 17. a 24. června 2019.

Vyzvaní účastníci

1. ATELIER BOD ARCHITEKT, s.r.o.

2. EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

3. re:architekti studio, s.r.o.

Ceny a odměny

První cena se stanovuje ve výši 300 000,-Kč 

Druhá cena se stanovuje ve výši 200 000,- Kč 

Třetí cena se stanovuje ve výši 100 000,-Kč 

Pro odměny je vyčleněno 50 000,-Kč