VELUX již po sedmé vyhlásil nejlepší mladé architekty

Datum konání: 03.11.2011 (Celý den) - 15.01.2012 (Celý den)

Pondělí, 25. Červenec 2011 - 2:00
| Napsal:

V následujících dnech vám přineseme sedm oceněných projektů soutěže „Život pod střechou“, kterou již sedmým rokem pořádá pro studenty středních průmyslových škol stavebních společnost VELUX Česká republika, s.r.o.

„Letošní ročník se nesl v duchu energetických úspor, svažitých pozemků a výrazného nástupu výtvarných konceptů mezi návrhy. Všechny tyto trendy najdeme i u prací oceněných v letošním ročníku. Jsme rádi, že studenty naše soutěž baví a inspiruje,“ sdělila Ing. arch. Klára Bukolská ze společnosti VELUX v rámci slavnostního vyhlášení v pražské Písecké bráně.

 

Kritériem soutěže „Život pod střechou“ byly projekty jakýchkoli staveb – kromě rodinných domů mohli studenti přihlásit i návrhy bytových či jiných budov, kde denní světlo a čerstvý vzduch přichází do objektu šikmou či plochou střechou s využitím výrobků VELUX. Podle podmínek soutěže měli studenti také za úkol prokázat rovnoměrnost a správnou hladinu denního osvětlení místností v prostoru pod střechou zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX. Současně bylo podmínkou energeticky efektivní řešení staveb, které zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Velký zájem o soutěž dokazuje i počet studentů, kteří se do letošního ročníku přihlásili – celkem jich bylo 157, a to z 19 středních průmyslových škol stavebních (SPŠS) z celé České republiky. Odborná porota složená z nezávislých odborníků, Ing. Josefa Šandy, doc. Ing. arch. Tomáše Brixe a Ing. arch. Kláry Bukolské ze společnosti VELUX, vybrala tři vítězné projekty a udělila i čtyři zvláštní ocenění. Cenu udělili i zaměstnanci společnosti VELUX.

První místo získal Filip Kačmář ze SPŠS Zlín. U vítězného návrhu porota ocenila výtvarnou kompozici hmot, které jasně vymezují jednotlivé funkční celky domu. Jasný koncept hlavního kvádru obytné místnosti avetknutých krychlí kuchyně, pokojů a ložnic vytváří přesvědčivé a netradiční řešení individuálního bydlení. Prosvětlení objektu a vizuální kontakt s venkovním prostředím jsou řešeny velmi citlivě. Porota konstatovala, že dosažení deklarovaného nízkoenergetického standardu při takto členité budově bude finančně náročné. Výtvarně pojatému konceptu stavby odpovídá i zvolený způsob prezentace projektu. Za vítězný návrh si odnesl Filip Kačmář odměnu ve výši 15 000 Kč.

Druhé místo a odměnu 9000 Kč získal Luděk Šimoník rovněž ze SPŠS Zlín. Odborná porota tento návrh zhodnotila takto: přestože se jedná o malý dům jednoduchého tvaru, vyznačuje se objekt poetikou. Dům má jednoduchý, elementární tvar, správné měřítko a je promyšleně osazen do svažitého terénu. Přestože je technické provedení čelní prosklené fasády na hranici realizovatelnosti a porota by ocenila i střídmější využití prosvětlovacích prvků, přináší tento objekt uživateli výborný kontakt s okolním prostředím, velkorysost promyšlené dispozice a moderní koncept bydlení na velmi malé podlahové ploše.

 

Třetí cenu si odnesl Jiří Řapek ze SPŠS Tábor. Porotu zaujal jednoduchý tvar domu se střídmým užitím materiálů. Dům má kultivovanou dispozici a dobré řešení prosvětlení interiéru. Velmi se podařilo osazení do terénu i kontakt s vodní hladinou. Přestože objekt nezapře výraznou inspiraci prací prof. Martina Rajniše, student tímto domem vytvořil příjemný prostor pro život.

Porota udělila i čtyři zvláštní ocenění bez udání pořadí, která si odnesli tito studenti: Petr Pobucký ze SPŠS Valašské Meziříčí, Robin Kerekanič rovněž ze SPŠS Valašské Meziříčí, Pavel Zahálka ze SPŠS Hradec Králové a Jindřich Blanář ze SPŠS Hodonín. Každý si odnesl odměnu ve výši 3 000 Kč. Cenu v hlasování zaměstnanců společnosti VELUX získal Jiří Čech ze SPŠS Zlín.

 

Představení odborné poroty:

Doc. Ing. arch. Tomáš Brix do povědomí veřejnosti vstoupil na přelomu 60-70tých let 20. stol. svými pracemi na téma modulárních staveb ve vesmíru. Projekt „Obydlené lunární základny “ zaznamenal i mezinárodní ohlasy. V 70-80tých letech se podílel na návrzích a realizaci urbanizmu a budov městské vybavenosti v souvislosti s výstavbou Prahy 13. Od počátku 90tých let byl vedoucím atelieru tvorby na fakultě architektury ČVUT. Jako člen vědecké rady se podílel na koncipování nového pojetí školy. Současně s výukou projektuje a realizuje rozsáhlé stavby pro administrativu a bydlení v Praze 1 a 5. Podílí se i na projektu a realizaci divadla v Jihlavě. V současné době projektuje a staví domy převážně v oboru rodinného bydlení s důrazem na energetickou úspornost, modulární postup výstavby a přepravní mobilitu.

Ing. Josef Šanda vystudoval obor teorie konstrukcí na stavební fakultě ČVUT. Pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, Výzkumném ústavu výstavby a architektury a v Průmstavu především na teoriích systémového navrhování a ve vyhledávacím výzkumu. V letech 1993 až 1998 byl spolumajitel architektonické kanceláře Architectural Associates, s.r.o., nyní je jednatelem projekční kanceláře Sanda s.r.o. Od roku 1990 přednáší na katedře architektury VŠUP Praha obor stavitelství a působí jako projektant a project manager. Angažuje se v oblasti zavádění nových technologií a optimalizace energetického režimu bytových staveb. Publikuje texty především o navrhování staveb.

Cílem soutěže je podpořit kreativní práci mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim další vzdělávání. Účastníci soutěže mají také možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti s odborníky – architekty, kteří mají dlouholetou praxi. Posoudit kvalitu studentských prací z letošního ročníku soutěže může veřejnost na výstavě v Písecké bráně do 30. června 2011. Záštitu i nad letošním sedmým ročníkem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy.

Do soutěže se mohli přihlásit studenti jakéhokoli ročníku středních průmyslových škol stavebních, a to v období od 3. listopadu 2010 do 15. ledna 2011.