Administrativní a výrobní budova rodinné firmy Pilana Karbid od studia Ellement nabízí atrium i pochozí zelenou střechu

Čtvrtek, 3. Září 2020 - 0:41
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rozvíjející se rodinná firma se zaměřením na výrobu karbidových nástrojů rozšířila svůj areál v malém moravském městě Hulín o dvojici nových objektů: výrobní halu a administrativní budovu. Návrhu se ujalo zlínské architektonické studio Ellement architects, které výrobní halu navrhlo přesně podle přísných poždavků na výrobu a dodalo jí zelenou pochozí střechu. V interiéru administrativní budovy architekti přiznali betonový skelet stavby, zvenku si třípodlažní stavbu zapamatujete díky předsunutému hornímu patru - to je navíc možné v případě potřeby doplnit v budoucnu o další podlaží. Důležitý komunikační prostor kancelářské budovy představuje zastřešené atrium, kterým dovnitř proniká denní světlo. Obě budovy jsou fyzicky i vizuálně propojeny, takže zaměstnanci mohou z jedné stavby vidět do druhé.

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka
Ateliér Ellement
Spolupracovníci Kateřina Páterová, Jakub Bachman, Ondřej Stolařík
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hulín
Ulice, číslo Nádražní 804
PSČ 76824
Datum projektu 2016
Datum realizace 2019
Užitná plocha 367.00m2
Zastavěná plocha 327.00m2
Poznámka

Spolupracovali ing. Pavel Ohnoutek / stavební profese, ing. Pavel Gurecký / statika / www.ixy.cz

PILANA Karbid s.r.o. je mladá rodinná česká firma zabývající se výrobou karbidových nástrojů. Firma sídlí v historickém továrním areálu nedaleko Hulína s 85 letou tradicí výroby řezných nástrojů. Za osm let své existence došlo k rozvoji výroby a ve firmě je dnes zaměstnaných 45 lidí. Díky tomuto rozvoji přestaly původní prostory dostačovat a vznikla potřeba vybudovat nový objekt. Ve dvou etapách vznikla nová hala a na ní navazující administrativní budova. I přes rychlý růst zůstala ve firmě potřeba být si na blízku. Komunikace uvnitř budovy a snaha zachovat mezi lidmi přiměřenou vzdálenost a vizuální kontakt, se proto stala hlavním tématem architektonického návrhu.

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects/ Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka © BoysPlayNice

Tovární areál PILANA je zastavěným a vytíženým prostorem. Pro novou stavbu bylo důležité zohlednit omezený prostor bez perspektivy dalšího růstů do okolí. Na parcele o rozměru 2450 metrů čtverečních vznikla nejdříve jednopodlažní hala a na ni navázala třípodlažní stavba s předsunutým/převislým horním patrem, které je možné v budoucnosti doplnit o další poschodí a předprostorem. Hala obdélníkového půdorysu splňuje přísné požadavky pro výrobu. Je zde dostatek denního světla, které proniká hlavními okny a světlíky záměrně orientovanými na severní stranu. Prostor je přehledný a čistý s celoročně stabilní teplotou pohybující se okolo 24° C. Hala má pochozí zelenou střechu a je opláštěná sendvičovými panely, které přechází na administrativní část.


Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects/ Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka © BoysPlayNice

 

Třípodlažní budova administrativy je monolitickým betonovým skeletem, který je přiznaný v interiéru. Jednotlivé kanceláře mají svým rozměrem a nízkou světelnou výškou blíže pokojům v rodinných domech než v rozlehlých openspace. Důležitým komunikačním prvkem uvnitř objektu je malé zastřešené atrium, jímž proniká světlo. Stěny halové i administrativní části jsou ve velké míře transparentní, jen výtahová šachta a vstup do domu je zvýrazněný modrou firemní barvou. Z jedné budovy je možné vidět do druhé a naopak, průhled na pracující firmu funguje také z exteriéru. Návštěvník vidí pohyb v budovách a naopak zaměstnanci vidí na přicházející. V atriu jsou ochozy fungující jako místo setkávání a zároveň cesta na zelenou střechu, ze které je vidět až na Hostýnské vrchy. 


Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects/ Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka © BoysPlayNice

Společně s novými objekty došlo i k úpravě přiléhajícího parkoviště. I zde je pracováno s podobnými křivkami jako na administrativní budově, zároveň jsou zde vysázeny stromy, které by měly doplňovat zeleň na střeše.

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects © BoysPlayNice


Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně, Ellement architects/ Hana Maršíková, Jitka Ressová, Jan Pavézka © BoysPlayNice