Cena Bohuslava Fuchse: oceněný projekt | Sjednocení horizontál

Středa, 18. Červen 2014 - 9:38
| Napsal:

Další projekt, který zaujal porotu Ceny Bohuslava Fuchse, řeší návrh "ostrova" - přírodního areálu, kde betonové vodící linie spolu s drobnými architektonickými prvky bezpečně provází návštěvníka tímto přírodním prostředím.

Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Fotoalbum: 
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Cena Bohuslava Fuchse - oceněný projekt - Sjednocení horizontál - Zdeněk Zedka (3.ročník)
Katalogový list: 
Autor Zdeněk Zedka
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum projektu 2014

Řešené území se nachází u rakouských hranic jihovýchodně od města Mikulov n jižní Moravě. Jedná se o poloostrov, dříve barokního ostrov s loveckým zámečkem, který v 19. století rozdělila železnice na dvě části. Během analýz jsme vytvořili pocitovou mapu ostrova a navrhli společnou síť cest a bodů, které na nás zapůsobily.

Můj návrh se nachází v severní části ostrova uprostřed hojné vegetace náletových dřevin a keřů, které působí chaoticky a nepřístupně. Tvoří tak nechtěnou bariéru, která brání pozorovateli ve výhledu na rybník a celkové panorama.

Myšlenkou konceptu bylo vytvořit horizontální prvky, které poslouží jako vodící linie napříč zelení na určené místo. Instalaci tvoří betonové prvky, které se jeví místy chodníkem, místy lavičkou a tyto funkce se různě prolínají. Celková půdorysná stopa vytváří síť cest, otvírajících se směrem k okružní cestě. Betonové pásy se ladně prodírají hustou zelení a jako kapky rosy se propojují a posléze sjednotí s klidnou hladinou rybníka. Slouží tak jako průvodci a ukazatelé, kteří navádí člověka objevovat krásu nepřístupného místa.

Objekty jsou tvořeny prefabrikovanými bloky z pískovaného betonu se zkosenými hranami. Rozměry bloků jsou různé: v zakřivené části mají průřez 500x250mm, při ústění do vody pak 500x500mm a jsou kotveny na betonové piloty. Půdorysná délka je 50m od cesty po břeh.

Autor: Zdeněk Zedka (3.ročník)
Vedoucí práce: Ing.arch. Jan Foretník, Ph.D.