DDAANN navrhli mezi pražskými paneláky rodinný dům s intimním dvorem

Úterý, 27. Listopad 2018 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Do okrajové čtvrti Prahy, kde se bytová zástavba panelových domů mísí s rodinnými domky, usadili architekti z místního ateliéru DDAANN rodinný dům, který se uzavírá před hlavní komunikací a naopak otevírá do intimního dvora. Jednoduchá stavba se sedlovou střechou a bilým dřevěným pláštěm ovšem není jedinou stavbou na pozemku. Architekti vytěžili z úzké parcely maximum a rozdělili dům do dvou hmot vzájemně propojených zastřešenou pěšinou. Oba objekty se díky velkým proskleným plochám otevírají klidnému prostoru centrálního dvora a pocitově zároveň zůstávají ve vzájemném kontaktu.

Dům před dvůr, DDAANN © Alexandra Timpau
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Daniel Baudis, Daniel Rohan
Ateliér DDAANN
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum realizace 2018

Domov pro mladý pár a jejich dvě malé slečny vznikl v jedné z okrajových částí Prahy, kde se rodinné domy prolínají s výškovou bytovou výstavbou a hustou zelení. V této rozmanité skladbě jsme na velmi úzké parcele navrhli stavbu, která s daným místem komunikuje a využívá jeho klady. Celek je rozdělen na dvě hmoty, rodinný dům a malou pracovnu přes dvůr.

Samotný dům s bílým dřevěným obkladem a sedlovou střechou je otočen k místní komunikaci jednoduchou fasádou s hlavním vstupem. Do zbylých stran jsou propsány tři základní rozměry čtvercových oken tak, aby v každé z místností bylo dostatek světla. Velká fixní, menší otvíravá a nejmenší „střílny“, prosvětlující pobytové platformy v otevřeném krovu.

Pracovna má vlastní zázemí a ve volných chvílích slouží jako samostatný hostinský pokoj. S obytnou částí je spojena krytou pěšinou s prkenným hrazením a posuvnými vraty. Cesta přes dvůr a zpět dává obyvatelům nový vjem, vytváří z pracovny klidné místo pro práci.

Posuvná vrata nechávají proudit zahradu kolem domu. V případě potřeby je však možné je uzavřít a vytvořit tak z dvora intimnější zákoutí. Skrze velké prosklené stěny zůstávají obě části domu pocitově propojené. Dvůr se tak stává přirozenou součástí interiéru.

Dům přes dvůr, dvůr skrz dům…