Historické Mercandinovy sady v Klatovech prošly celkovou revitalizací podle návrhu Jakuba Chvojky

Pátek, 31. Květen 2019 - 8:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na míru potřebám a očekáváním člověka 21. století se snažil architekt Jakub Chvojka upravit přes 150 let staré Mercandinovy sady v západočeských Klatovech. Rozlehlý park na jižním okraji města nyní protkává nová síť cest s centrem v podobě oválné promenády před historickou kavárnou. Reflexe současného životního stylu skloubená s respektem k paměti místa dala vzniknout městskému parku, který zahrnuje také jezírko s kruhovým ostrovem.

Obnova Mercandinových sadů v Klatovech, CHVOJKA/ architekt © Ondra Vala
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jakub Chvojka
Ateliér CHVOJKA / architekt
Spolupracovníci Radek Dragoun
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Klatovy
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017

Areál Mercandinovy sady je typický příklad krajinářské architektury. Jedná se o výtvor člověka, který vznikl díky jeho spolupráci s přírodou. Klatovský hejtman František Xaver Mercandin inicioval založení parku v letech 1841 - 1845. Dnes není možné vytvořit repliku původního parku, protože člověk 19. století byl jiný než my. Naše vnímání světa, prožívání života a hledání jeho smyslu je jiné než před 150 lety. Navíc se v tomto případě nedochovala potřebná historická dokumentace původního řešení. Návrh je založen na návratu ke komponované krajině, který ctí paměť místa a zároveň umožňuje reflektovat aktuální potřeby společnosti, současný životní styl, resp. ducha doby.  

Cestní síť je navržena tak, aby vyhovovala pobytu lidí v parku a zároveň, aby obsloužila hlavní tranzitní směry. Z těchto důvodů je před kavárnu Kolonáda vložena nová oválná promenáda, která vymezuje centrální prostor a společenské ohnisko parku. Velký ovál vychází z historického zahradního parteru před Kolonádou. Promenáda se lehce vznáší nad centrálním paloukem díky zvednuté oválné římse. Uvnitř této římsy je koncipován obytný trávník s automatickou závlahou. Na centrální parter navazuje vodní plocha s novým přístavištěm a altánem. Uprostřed vodní hladiny byl obnoven kruhový ostrov včetně nové konvexní modelace. Na ostrov byl dle návrhu osazen nový pomník v podobě kruhové lavice z kamene od Václava Fialy, který je dedikován krajinářskému architektu Václavu Weinfurterovi. Na jaře jsou všude na ostrově rozkvetlé narcisy v trávníku.

Soubor staveb v rámci krajinářského areálu obsahuje nový vodní program - před Kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla, uprostřed hladiny rybníka vznikl nový vodní výstřik a dočerpávání vody do rybníka. Dále byl nově konfigurován sochařský program. Původní čtyři alegorické sochy ročních dob Jaro, Léto, Podzim, Zima a pátá socha Jitřenky, resp. pomník Františku Xaveru Mercandinovi byly situovány jako protiváha Kolonády na analogicky obloukovém půdoryse. Stavba rovněž zahrnuje kompletní obnovu technické infrastruktury - vodovod, kanalizace, novou přípojku plynu pro Kolonádu, elektro a veřejné osvětlení.