Cena Státního fondu rozvoje bydlení | Centrum Dolní Břežany

Úterý, 12. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Nové rozvojové území v Dolních Břežanech přineslo svým autorům, týmu AAC, ocenění ve formě Ceny Státního fondu rozvoje bydlení. Je to zejména za účelné skloubení bydlení s ostatními funkcemi městského organizmu citlivě, který je zasazený do okolní zástavby.

Centrum obce s centrálním náměstím a 157 bytovými jednotkami a 21 rodinnými řadovými domy.

Z hodnocení poroty:

"Na rozdíl od jednoúčelových příměstských satelitů se podařilo díky efektivní spolupráci vedení obce se soukromými investory vytvořit v těsné blízkosti metropole vyvážené moderní centrum obce, která měla dříve vesnický charakter. Disponuje řadou ekologických prvků jako je zeleň uvnitř areálu i návazná parková úprava."

 Název:  Centrum Dolní Břežany
 Autoři:  AAC Servis, spol. s r.o. (doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.)
 Dodavatel:  VCES a.s. .
 Přihlašovatel:  VCES a.s.
 Investor:  Centrum Dolní Břežany, s.r.o.
 Ocenění:  postoupil do 2.kola - Stavba roku 2010
 Cena Státního fondu rozvoje bydlení - Stavba roku 2010

 

Klíčová slova: