Fasáda z šedého granitu

Čtvrtek, 25. Únor 2010 - 1:00
| Napsal:
Amazon Court je další atraktivní kancelářskou budovou v Praze 8 – Karlíně. Navrhli ji architekti dánského ateliéru SHL, kteří zvítězili v silné konkurenci dvanácti světových ateliérů, jež měly předložit svou představu třetí nové administrativní budovy pro karlínské River City Prague.

V soutěži na novou kancelářskou budovu Amazon Court se snažila uspět řada renomovaných pracovišť, třeba londýnská pobočka Kohn Pedersen Fox Associated Architects (KPF) nebo Joseph Lluís Mateo ze Španělska. Po zvážení předložených vizí nakonec dostal přednost projekt dánského studia Schmidt, Hammer & Lassen (SHL) pro koncepční vyspělost a upřednostnění kvality prostředí před množstvím pronajímatelné plochy.

Amazon Court, třetí komplex River City Prague na Rohanském nábřeží v Karlíně je koncipován v harmonii s okolím, příjemnou atmosféru dotvářejí restaurace, parkové úpravy, zeleň a místa pro relaxaci v exteriérech kolem budovy. Základní filozofií stavby bylo využít elementárních přírodních sil, kvalitních materiálů a moderních technologií k minimalizaci tepelných ztrát a spotřeby energií, maximalizace tepla v prostorách. Specifický je tady kupříkladu systém výměny vzduchu, založený na tzv. záplavovém větrání. Umožňuje měnit vzduch v kancelářích mnohem častěji než v podobných budovách, až pětkrát za hodinu, v závislosti na ročním období. Je tak dosaženo lepšího vnitřního klimatu a příjemnějšího pracovního prostředí a tím sníženo riziko tzv. syndromu nemocných budov.

Stavba svým technickým řešením zapadá do investiční strategie projektu River City Prague. nájemcům nabízí 19 800 m² kancelářských prostor a 2 200 m² ploch pro služby a multifunkční využití. Budova o rozměrech 68,2 ×83,8 m, má sedm nadzemních a tři podzemní podlaží a je jedinečná nejen svými technologickými aspekty, ale i architektonickým a stavebním řešením.

Dva železobetonové trakty budovy jsou propojeny deseti mosty, ve kterých jsou zřízeny atraktivní kancelářské prostory. Fasáda je z páleného šedého granitu, doplněného prosklenými štítovými stěnami na severní a jižní straně budovy. Toto řešení nabízí ojedinělý výhled na panorama Prahy a vytváří dominantní prvek, rozlehlé atrium. Prostor atria je zajímavý systémem různobarevných posuvných žaluzií, reagujících na pohyb slunce, vodními plochami a zelení, které dohromady vytvářejí veřejný prostor s unikátní atmosférou. Atrium je místo těžkého skla zastřešeno lehkou ETFE fólií, pneumaticky podporovanou membránovou konstrukcí. Přestože se jedná vesměs o kancelářský blok, je parter o rozloze přes 2 000 m² pojat jako veřejně přístupný. Přízemí je koncipováno jako volně pronajímatelný prostor pro obchodní jednotky a restaurační provozy. Součástí architektonického řešení jsou již zmíněné vnitřní mosty, které překlenují atrium. Jsou jak komunikačním jádrem stavby, tak i rovnocennými kancelářskými prostorami, které zvyšují variabilitu celého projektu. Díky mostům je sice každé patro budovy poněkud odlišné, nicméně celkový koncept zůstal zachován.

Přízemní atrium je majestátní, vlídný prostor s přírodními prvky, který organizuje kancelářské plochy a současně odráží veřejný prostor viditelný z exteriéru. Ze středu atria vede vertikální komunikace, z níž je vstup do garáží. Budova je uspořádána do dvou severojižních křídel širokých asi 18 m, s variabilními pronajímatelnými jednotkami. Stěny mezi jednotlivými celky jsou flexibilní, takže dispozice kanceláří se dají libovolně měnit. Každá pronajatá plocha může být uspořádána podle požadavků jako velkoprostorová, nebo buňková kancelář.

Kompaktní uspořádání jednotlivých kanceláří omezuje tepelné ztráty budovy. Umožňuje těsný kontakt s prostředím atria a poskytuje výhled k Vltavě co největšímu počtu lidí v budově. Vertikální šachty pro vedení technických zařízení jsou umístěny vedle jader. V suterénech jsou dvě podlaží parkovišť s 254 místy, ve třetím technické zázemí budovy včetně přívodních VZT kanálů, které přivádějí čerstvý vzduch od řeky.

Amazon Court představuje moderní administrativní budovu s výrazným, dobře zapamatovatelným vzhledem, která poskytuje příjemné pracovní prostředí. Na stavbě byla jako první u nás použita technologie zastřešení části atria speciální trojvrstvou nafukovanou folií ETFE, vepnutou do příčných obloukových ocelových nosníků. Neméně zajímavým prvkem jsou prosklené štítové stěny ze severní a jižní strany atria. Rozsahem a konstrukčním uspořádáním jde o unikátní konstrukci. Ze statického hlediska je zajímavým prvkem realizace části kancelářských ploch v „mostech“ uvnitř atria a vně budovy. Materiály a konstrukce v objektu zajišťují nejvyšší parametry budovy z hlediska stavební fyziky i pohody prostředí. Skloubením netradičních technologií a ojedinělých nosných konstrukcí s provozní úsporností objektu se řadí k nejmodernějším stavbám v Evropě. Je energeticky do detailu promyšlena a výrazně tak po stránce TZB převyšuje běžný standard.

Z technických předností lze uvést ventilaci budovy pomocí vzduchu, nasávaného od hladiny Vltavy použitím principu tepelného čerpadla. Zajímavé je i zmíněné průsvitné či průhledné zastřešení atria ze speciálního materiálu ETFE (ethyl-tetra-fluoro-ethylen), z něhož je například vyroben plášť mnichovské Allianz Arény. Jeho objemová hmotnost je nesrovnatelně nižší než hmotnost skla, má lepší tepelně izolační vlastnosti a lépe se vypořádává s proměnlivým vlivem světla. ETFE je zajímavý i tím, že jeho použitím se snadněji kontrolují teplotní výkyvy, kondenzace vodních par i vlhkost. Zároveň propouští infračervené části spektra, což zaručuje optimální podmínky pro pěstování zeleně v budově. Za neobvyklý design a technické inovace získala budova Amazon Court mezinárodní ocenění Mipim Architectural Review „Future Project“ Award 2008, Budova budoucnosti.

 Investor:  RCP Amazon s. r. o.
 Projekt architektonicko-stavební části:  ARKITEKTERNE MAA, SCHMIDT, HAMMER & LASSEN K/S Clemensborg, ATREA, s. r. o.
 Koncepce technického zařízení budovy:  ZEF Limited London, ATREA, s. r. o.
 
 Koncepce statického řešení:  Ing. Viktor Beneš – Projektová kancelář
 Koncepce statického řešení ocelových a speciálních konstrukcí:  RFR PARIS, France
 Dodavatel:  Metrostav a. s., divize 3

 Psáno pro časopis Fasády 4/2009

Klíčová slova: