Fasády 4 | 2007

Pátek, 7. Prosinec 2007 - 0:56
| Napsal:
Odvážně řešená hala | Fasáda jako z hadí kůže | Přístavba ostravské ČEZ ARÉNY | Stavba stadionu v Edenu | Sanace hrázděného zdiva | Stříbrošedý hliníkový obal | S výhledem na Atlantik | Osvětlování sportovišť | Baseball v Brně | S důrazem na detail | Digitální rozměr architektury | První ve střední Evropě | Unikátní obvodový plášť | Vhodné nosné systémy | Modul k modulu
Odvážně řešená halaNové Národné centrum vodného póla v Novákách získalo cenu CE*ZA*AR 2007 v kategorii občanské a průmyslové stavby. Zajímavým řešením je především odvážná pohyblivá ocelová konstrukce překlenutí haly a použitií oboustranného pohledového betonu. Moderní komplex vznikl v areálu bývalého koupaliště Delfín, které už nevyhovovalo hygienickým požadavkům, a uvažovalo sa o jeho uzavření.
autor: Ing. arch. Juraj Kiaba

Fasáda jako z hadí kůžeCamp Nou, stadion slavného fotbalového klubu FC Barcelona, letos slaví 50. výročí svého otevření. Přesto, že už nyní je obrovský, čeká jej nejen modernizace, ale také ještě další rozšíření. Unikátní jsou zejména možnosti proměn pláště. Vítězem výtečně obsazené soutěže na přestavbu Camp Nou se stal rovněž slavný tým architektů z britského ateliéru Foster&Partners pod vedením Normana Fostera. Podle Fosterových slov návrh nové podoby stadionu zcela respektuje původní budovu, navrženou architekty Francescem Mitjans-Miró, Garcia Barbonou a Soterasem Maurim, která byla slavnostně otevřena 24. září 1957. Přesně o padesát let později byly vyhlášeny výsledky nové soutěže.
autor: Mgr. Vlasta Krzyžanková

Přístavba ostravské ČEZ ARÉNYOtevřením přístavby ostravské ČEZ ARÉNY byl letos po několika desetiletích úspěšně dokončen kompoziční koncept celého areálu. Zajímavá, atypicky řešená stavba elegantně dotváří severozápadní část komplexu. Konečná podoba dostavovaného komplexu ČEZ Arény byla modelována s úmyslem nekonkurovat původní hmotě a ani výrazně neměnit stávající kompoziční principy, ba naopak se původní koncepci vědomě podřídit. Zejména podoba ubytovny je ovlivněna mimořádně náročnými a stísněnými poměry staveniště, kdy se musel náročný stavební program investora vměstnat takřka na centimetr do území, které bylo k dispozici.
autor: autorská zpráva

Stavba stadionu v EdenuV pražských Vršovicích, v Edenu, vyrůstá nový stadion SK Slavia Praha. Multifunkční objekt nabídne komfortní fotbalové zázemí, doplněné administrativní, ubytovací a technickou částí a komerčními prostorami s restaurací, obchody, fanshopy či kavárnami. Multifunkční areál je navržen plně v souladu s moderními fotbalovými trendy. Parametry nového stadionu splňují nejpřísnější požadavky fotbalových federací FIFA a UEFA. Stadion bude mít kapacitu 21 000 diváků, kteří budou do objektu vcházet čtyřmi vstupními prostorami a komunikace bude vedena přes koridory, hlavní v prvním patře povede okolo celé arény. Součástí stadionu má být i konferenční centrum.
autor: (vk)

Sanace hrázděného zdivaDůvodem rozsáhlých oprav historické budovy tenisového klubu v Bruntálu je špatný stav některých částí této ojedinělé hrázděné stavby. Objekt se má do budoucna stát širší součástí bruntálského komplexu Sport Campus. Stavba se nachází v uzavřeném areálu a doposud sloužila jako provozní budova se šatnovým a sociálním zázemím a bufetem pro potřeby tenisového klubu Bruntál. Budova, která je příkladem kvalitní architektury pozdního historismu a nastupující postmoderny z období kolem roku 1900, byla v dubnu 2004 prohlášena kulturní památkou. Z tohoto důvodu probíhají veškeré rekonstrukční práce pod dohledem památkářů.
autor: (lc)

Stříbrošedý hliníkový obalPo celém Polsku vznikají nová sportovní a víceúčelová zařízení s moderními technologiemi a širokou nabídkou sportů. Jedno z nich bylo nedávno postaveno také na jihovýchodě této země, v městě Sanoku, jako dostavba Městského střediska sportu a odpočinku. Jde o víceúčelovou sportovní halu pro 2890 diváků s ledovou plochou. V areálu sportovního komplexu se kromě této novostavby nacházejí starší objekty - hotel, bazén, ledová dráha pro rychlobruslení, strojovna bruslařské dráhy a trafostanice.
autor: Tereza Dočekalová

S výhledem na AtlantikPortugalský architekt Paulo David byl za svůj projekt Bazény Atlantiku oceněn v prestižní mezinárodní soutěži International Stone Architecture Award 2007, vyhlášené letos v září v italské Veroně u příležitosti 42. ročníku mezinárodního veletrhu Marmomacc. Portugalský ostrov Madeira v Atlantském oceánu je pověstný svou nádhernou přírodou a divokým pobřežím. Pláží je zde kvůli nepřístupnému skalnatému pobřeží jen několik, a to navíc s prudkým srázem a kamínky. Nedostatek míst, kde by si mohli místní obyvatelé, ale také turisté pohodlně užívat vody a slunění, přivedl hoteliéry k výstavbě rozsáhlých bazénových komplexů (některé volně přechází do moře).
autor: Tereza Dočekalová

Osvětlování sportovišťPožadavky na osvětlení prostor pro sportovní vyžití řeší norma ČSN EN 12 193 – „Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť“ [1]. Ta stanoví základní pravidla, která jsou v mnohých případech doplněna speciálními předpisy mezinárodních federací jednotlivých sportů. Požadavky na osvětlení se odvozují od významu činnosti, resp. soutěží, které se na hřišti hrají. Jsou zavedeny tři třídy osvětlení. Například nejmenší nároky jsou kladeny na osvětlování rekreačních nebo školních sportovišť (postačí 75 luxů), nejnižší kvalita osvětlení je však přijatelná i pro trénink nebo utkání v nižších soutěžích.
autor: Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting

Baseball v BrněNový Městský baseballový stadion v ulici Hněvkovského v Brně tvoří oplocené hřiště, nezastřešená tribuna pro asi pět set diváků, patrová provozní budova se zázemím a doplňkové stavby. Fasády objektů jsou v kombinaci barevných omítek, dřeva a plechu. Vlastní stavby v areálu Městského baseballového stadionu v Hněvkovského ulici mají hlavně funkční charakter, vzhled objektů vychází z jejich účelu. Konstrukce tribuny je ocelová nezastřešená, doplňkové stavby, jako lavičky, pálící tunel a otevřené či kryté plochy pro trénink nadhozů a pálení, jsou z ocelových konstrukcí opatřených ochrannými sítěmi. Lavičky hráčů tvoří kombinace zděné a ocelové nosné konstrukce, založené na pasech z prostého betonu.
autor: (ap)

S důrazem na detailRekonstrukce rezidence velvyslance ČR v keňské Nairobi je v pořadí již dvanáctým velvyslanectvím realizovaným pod značkou PSJ holding. Českému státu byla reprezentativní ambasáda předána v polovině září. Po Káhiře se jedná o druhou stavbu společnosti PSJ v Africe. Město je charakteristické bující zelení, ulicemi bez chodníků i nočního osvětlení a nutností mít každý dům bezpečně oplocený a se strážní službou.
autor: (rok)

Digitální rozměr architekturyTvorbu americko-německého ateliéru Barkow Leibinger Architects představil 8. listopadu v Praze v rámci akce Digitální architekt Frank Barkow. Jedním z hnacích motorů práce tohoto berlínského ateliéru je výzkum nezávislý na požadavcích klientů. Digitální technologie se staly prostředkem pro realizace projektů, které by ještě před nedávnou dobou byly utopickou vizí. Výrobní technologie řízené počítačem umožňují realizovat konstrukce, kde se každý stavební prvek liší od ostatních a na tomto základě vznikají objekty spíše přírodních, než průmyslových struktur. Takto mohlo v posledních letech vzniknout mnoho zajímavých konceptů pro ztvárnění staveb nezřídka oceněných v architektonických soutěžích.
autor: (mr)

První ve střední EvropěDominantní fotovoltická fasáda nové bazénové haly v areálu Aquacity v Popradu funguje jako prvek, který dokáže energii nejen zachovat, ale též vyrobit. Objekty s novým designem se tak stávají částečně nezávislé na vnější dodávce energie. Koncem června byla otevřena další bazénová hala v areálu Aquacity Poprad. Objekt, ktorý byl navržen architektonickým studiem Archstudio v Brně, je vybaven nejnovějšími technologiemi a spojuje několik prvenství. Na první pohled je jeho největší dominantou fotovoltická fasáda, která je na Slovensku a ve střední Evropě první svého druhu. Fotovoltická izolační dvojskla jsou přímo integrována do transparentní hliníkové fasádnej konstrukce FW50+.

Unikátní obvodový plášťHotelový a kancelářský komplex The Orchard, který vyrůstá nedaleko pivovaru na Fifejdách, je považován za průkopnickou stavbu v moderní historii Ostravy. Opláštění budov kombinací panelů QuadroClad a QuadroGlass je ve střední Evropě realizováno poprvé. Projekt The Orchard, jehož autory jsou architekti z ostravské kanceláře OSA projekt, sestává ze tří sedmipodlažních kancelářských budov a luxusního hotelu. První administrativní budova s 12 000 m2 kancelářských ploch byla nedávno dokončena. Výrazový koncept fasád vychází z principu kontrastu dvou vzájemně propojených hmot. Pro opláštění byl zvolen sofistikovaný fasádní systém Hunter Douglas® QuadroClad a QuadroGlass.

Vhodné nosné systémySoučástí návrhu výškových budov je spolu s architektonickým výrazem a provozně dispozičním řešením i komplexní pojetí nosného konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Úloha statiků však u nás bývá často podceňována. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce.
Autor: Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc., ČVUT Stavební fakulta, katedra konstrukcí pozemních staveb

Modul k moduluModulární výstavba patří dnes k vyhledávaným stavebně-technologickým systémům. V Evropě, Americe, ale také třeba v Japonsku dnes najdeme velmi atraktivní budovy, na nichž se takřka nepozná, že vznikly jako výsledek prostorové modulace a že jsou sestaveny z modulů. První modulární dům, to znamená dům postavený na předem připravené základy podle stavebních norem a s charakterem trvalé stavby, postavila společnost Liberty homes, Inc. v Americe v roce 1958. Tento rok lze považovat za rok zrodu modulární výstavby.
autor: dš
Klíčová slova: