Fasády 4 | 2008

Pátek, 5. Prosinec 2008 - 18:37
| Napsal:
Kosmický Central Mostu | Zajímavé řešení pláště hotelu | Koruna z mědi a skla | Proměna zámečku | Victoria s oblými křivkami | Veletržní pavilon s velkým P | Oko nad Líščim údolím | Osvědčení má již pět firem | Tři základní typy fasád | Nasvětlení nového kostela | Zásady návrhu pohledového betonu | Vady kritických detailů | Energeticky úsporné Tesco | Legislativně i prakticky | Projekt NED FIAMO | Reálné vize měst i staveb | Nový symbol Pekingu | Předěl do budoucnosti | Zelené inteligentní budovy

 

Kosmický Central Mostu, str. 2-4
Dvoupatrové obchodní centrum Central Most je prvním obchodním centrem evropského formátu na Mostecku. Fasáda objektu je členěna jak výškově tak půdorysně, aby nevznikaly monotónní plochy nadměrných rozměrů. Obchodní centrum je napojené na bytový dům Odeon, který tvoří část jeho zadní strany, orientované do vnitřního bloku náměstí směrem k divadlu. Středoměstská lokalita kladla na architekturu budovy náročný úkol harmonicky se zapojit do svého okolí a dotvořit chybějící centrum historicky industriálního města a zároveň mu dát moderní a mladý nádech.
Autor: (vk)

Zajímavé řešení pláště hotelu
, str.6-7
Unikátní hotelový projekt s názvem „Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně“  byl po dohodě s provozovatelem pojmenován Hotel Omnia. Jedná se o první designový hotel v Krkonoších, který může svým vzhledem a čistým harmonickým designem směle konkurovat designovým hotelům v České republice i v Evropě. Komplex dobře zapadá do okolní krajiny i zdejší zástavby a je důkazem toho, že i čtyřhvězdičkový luxusní hotel nemusí kouzlo zdejší přírody narušovat.
Autor: (cah)

Koruna z mědi a skla, str. 8-10
Mezi projekty, které získaly nominaci v letošním ročníku Best od Realty, je rovněž rekonstrukce, nástavba a dostavba komplexu budov Štěpánská 33 a Školská 16 v Praze na čtyřhvězdičkový hotel Majestic Plaza, který je členem řetězce Best Western Premier. Při rekonstrukci čtyřpodlažní klasicistní budovy ve Školské ulici byly ve větší míře ponechány stávající dispozice a obnoveny původní architektonicky cenné prvky. Původně funkcionalistická šestipatrová budova v ulici Štěpánská byla nastavena u uličního objektu o jedno ustupující patro, boční křídla byla nastavena o tři patra.
Autor: Ing. Radek Lavička, PhD., Ing. Jan Javůrek

Proměna zámečku, str. 11-13
Chátrající Rothschildův zámeček v Ostravě-Vítkovicích se po mnoha letech dočkal opravy. Do konce letošního roku by měla být hotova hrubá stavba, dokončení interiérů je plánováno na duben 2009. Rekonstrukcí projdou i další objekty v "zámeckém" areálu a park. Zámek sloužil jako reprezentativní sídlo a byt ředitelů Vítkovických železáren. Současně byly postaveny vedlejší objekty – jižní a severní zahradní domek, altán, stáje a chlévy. Později byl zámek přestavěn pro administrativní účely, po 2. světové válce se dočkal rozsáhlých a architektonicky necitlivých změn.
Autor: Ing. Milan Šraml

Victoria s oblými křivkami, str.14-15
Společnost Skanska Property zrealizovala v Praze další kancelářskou budovu. Projekt Vyšehrad Victoria se zajímavou architekturou a výjimečným výhledem na okraji centra Prahy nabízí klientům 4756 m2 kvalitních administrativních prostor. Nová kancelářská budova Vyšehrad Victoria se vyznačuje atraktivním designem z dílny architektonického studia Aulík Fišer architekti. Pozornost zaujme i kvůli své unikátní poloze na kopci naproti Vyšehradu, v těsné blízkosti hotelu Corinthia a Kongresového centra Praha, se zaručeným krásným výhledem na Vyšehrad, Hradčany i Nuselské údolí.
Autor: (vk)

Veletržní pavilon s velkým P, str. 16-17
Areál BVV nepochybně zaujímá významnou pozici na žebříčku české architektury, proto je stavba nového pavilonu mimořádnou událostí v jeho rozvoji. Autory stavby je tým architektů Arch.Design, s. r. o., tuto zakázku získal ve veřejné soutěži v roce 2007. Nový pavilon P bude stát jižně od nedávno rekonstruovaného pavilonu Z, na místě stávajících pavilonů X a P a dalších drobných hospodářských objektů. Jeho půdorys o rozloze 214 x 90 m poskytne 10 300 m² výstavní plochy.
Autor: (cah)

Oko nad Líščim údolím, str. 18-19
Sídlo firmy Špeciálne systémy a software sa nachádza v Bratislave-Karlovej Vsi. Charakteristickým znakom objektu je prelínanie dvoch hranolovitých hmôt. Spodná je maximálne presklená, horná je konzolovite obojstranne predložená. Budova firmy, umiestnená pozdĺž južnej hranice pozemku čelom do ulice Líščie údolie, je založená na univerzálnych priestoroch slúžiacich na výrobu, predaj a servis počítačového hardwaru a softwaru. Výraz budov je modernisticko jednoduchý.
Autor: Ing. arch. Branislav Somora

Osvědčení má již pět firem, str. 20-21
Společným úsilím Cechu pro zateplování budov a Technického zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p., vznikl systém osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Od roku 1993 se zvyšuje tepelná ochrana obvodových stěn budov, s cílem nejen odstranit tepelně technické vady a poruchy, ale především uspořit energie. Nejvíce se využívají kontaktní zateplovací systémy (ETICS), které jsou také v Evropě nejrozšířenější.
Autor: Mgr. Anna Prokopová

Tři základní typy fasád, str. 25
Po několika přerušeních stavby, změnách v investorech a konečně také změnách projektu stavby objektu Galerie Fénix & Clarion Hotel Prague, jehož původní návrh vznikl již na konci 90. let, byla stavba dokončena a předána k užívání. Stavba v této podobě vznikla na základě změny záměru a projektu již rozestavěné budovy. Nový majitel nemovitosti zadal pokračování stavby firmě PSJ, a. s. Realizace byla obnovena s modifikovaným stavebním programem a s respektováním převážné části již realizovaných konstrukcí a zvolených technologií.
Autor: (fk)

 

Nasvětlení nového kostela, str. 28-29
Nový římskokatolický kostel Ducha svatého stojící na sídlišti v Ostravě-Zábřehu je moderní architektonickou dominantou této městské části. Brněnský architekt Marek Štěpán navrhl stavbu tak, aby byla co nejvíce v souladu s okolními panelovými domy. Hlavní budova má půdorys  elipsy o délce os 30 x 24 m (570 m2) a je dvouplášťová. V bezprostřední blízkosti kostela se tyčí třicetimetrová věž se zvonicí. Cílem venkovního osvětlení kostela je podtržení architektonického ztvárnění a jeho zvýraznění v okolní převládající panelové zástavbě sídliště.
Autoři: Ing. Alena Muchová, Ing. Radim Gřes, Ing. Petr Gavlovský

Zásady návrhu pohledového betonu, str. 32-33
V poslední době architekti a projektanti často používají ve svých návrzích konstrukce z pohledového betonu. V těchto návrzích ale obvykle chybí specifikace pohledového betonu. Cílem příspěvku je přiblížit, co by měl správný návrh pohledového betonu obsahovat. Předpokladem pro výrobu požadovaného jakostního pohledového betonového povrchu je odborné zadání, které zohledňuje, co je v daných podmínkách spolehlivě dosažitelné. Přehnaným a neproveditelným požadavkům je zapotřebí zamezit již v průběhu zadávacího řízení.
Autoři: Ing. Ondřej Šteger, Ing. Miloslava Popenková, CSc., Fakulta stavební, ČVUT Praha

Vady kritických detailů, str. 36-37
Minimalizace tepelných mostů u obvodového pláště lze dosáhnout především vysokou propracovaností konstrukčních detailů a použitím vhodných materiálů. Aplikací materiálů z druhotných surovin je možno přispět k trvale udržitelnému rozvoji.Minimalizace tepelných mostů u obvodového pláště lze dosáhnout především vysokou propracovaností konstrukčních detailů a použitím vhodných materiálů. Aplikací materiálů z druhotných surovin je možno přispět k trvale udržitelnému rozvoji.
Autoři: Ing. Libor Matějka, Ing. Michal Remeš VUT v Brně

Energeticky úsporné Tesco, str. 42
Stavba žateckého hypermarketu byla projektována s důrazem na minimalizaci spotřeby energie a vody a jejich efektivní využití, přičemž byly respektovány všechny požadavky na moderní maloobchod. Tesco v Žatci bylo nominováno na cenu Energy Globe Award ČR.
Žatecký hypermarket byl první vlaštovkou v realizaci výstavby energeticky úsporných obchodů Tesco a stal se prvním energeticky úsporným obchodem v ČR vůbec. Plán výstavby prodejen tohoto typu navazuje na celosvětový závazek společnosti dosáhnout do roku 2020 50-ti procentního snížení emisí uhlíku.
Autor: (vk)

Legislativně i prakticky, str. 44-45
Legislativní požadavky bychom měli znát, pokud chceme, aby náš výrobek, který distribuujeme na českém trhu, splňoval všechny požadavky na něj kladené. Základní požadavky na výrobek jako takový stanovuje Zákon č. 22/1997 Sb.
Autor: Ing. Marcela Bosáčková, Centrum stavebního inženýrství, a. s.

Projekt NED FIAMO, str. 46-48
Témou výskumného projektu Stavebnej fakulty TU Košice je výstavba nízkoenergetického rodinného domu FIAMO, postaveného podľa konštrukčných princípov a požiadaviek pre pasívne domy v klimatických podmienkach Slovenskej republiky. Navrhovaný dom je umiestnený na pozemku, ktorý sa nachádza v mestskej časti Košice – Krásna. Pozdĺžna os domu situovaná rovnobežne s pozdĺžnou osou pozemku definuje orientáciu hlavných fasád na severnú a južnú stranu. Priečna os pozemku rozdeľuje dom do západnej časti a garáž a priestor pre relax do východnej časti.
Autor: Miloslav Bagoňa, Martin Lopušniak, Marián Vertaľ, TU Košice, Stavebná fakulta

Reálné vize měst i staveb, str. 50-52
Digitální prototypování pomáhá uživatelům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Vizualizace, simulace a analýzy reálného fungování návrhů už v počátečních stádiích vývoje jim pomáhají šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Softwarové produkty tak pomáhají nejen architektům a projektantům, ale také investorům či pracovníkům institucí v jejich práci. Uvádíme dva příklady použití softwarových produktů společnosti Autodesk v praxi.
Autor: Jana Cenefelsová

Nový symbol Pekingu, str. 56-57
Nový symbol Pekingu nelze přehlédnout. Národní stadion, projektovaný renomovanou švýcarskou kanceláří Herzog & de Meuron, leží na návrší v centru olympijského komplexu. Stal se architektonickým magnetem nejen v průběhu letošních letních Olympijských her.Inovativní speciální nátěr zářivě červené barvy pro povrchovou úpravu vnějšího pláště vyvinula pro olympijský stadion na přání architektů společnost Caparol. Pro architektonickou kancelář Herzog & Meuron nebyla neznámým partnerem.
Autoři: Franz Dörner, Ing. Jan Loukotka

Předěl do budoucnosti, str. 58-59
Stošedesátičlenný tým ateliéru Ericka van Egeraata, který má dnes své kanceláře v Rotterdamu, Londýně, Budapešti, Praze a Moskvě, navrhuje a realizuje velkou škálu projektů v západní, střední a východní Evropě včetně Ruska. Všechny projekty představují velmi osobní a výrazovou architekturu. Všechny projekty EEA (Erick van Egeraat associated architects) představují velmi osobní a výrazovou architekturu. Není proto divu, že dosahuje výrazných úspěchů v mezinárodních soutěžích na budovy na atraktivních místech a s významným posláním.
Autor: (jm)

Zelené inteligentní budovy, str. 60-61
Druhý ročník soutěže projektů trvale udržitelné výstavby Holcim Awards už zná vítěze evropského, severoamerického a latinskoamerického kola. Přes třicet nejúspěšnějších projektů těchto regionálních kol je ukázkami aktuálních přístupů k šetrnému stavění. Soutěž Holcim Awards je organizována paralelně v pěti regionech světa (výsledky v  Africe, na Blízkém Východě a v Asii a Pacifiku budou oznámeny v nejbližších týdnech) a organizátorem je Nadace Holcim pro trvale udržitelnou výstavbu (Holcim Foundation for Sustainable Construction) se sídlem ve Švýcarsku.
Autor: (ap)

Klíčová slova: