Galerie lidské tvořivosti / The gallery of human creativity

Pondělí, 10. Květen 2004 - 7:39
| Napsal:
Snad každý se kromě své práce občas zabývá i tím, co ji přesahuje. Zaměřme se tedy na vizi dvou členů ateliéru de.fakto, jíž je projekt Galerie lidské tvořivosti na holešovickém nábřeží. de.fakto není z těch, které by bylo třeba dlouze představovat. Za sebou mají mnoho realizací, provozují obchody s nábytkem, a to jak vlastním tak i od firem, které zastupují. Ale věnujme se nyní již zmíněnému projektu.

Architekti Martin Sladký a Petr Marek vytvářeli projekt kulturních staveb Galerie lidské tvořivosti s cílem zajistit Praze místo pro prezentace současných aktivit z oblasti umění a kultury. Dle jejich názoru žádné takové Praha nemá, protože stávající budovy Národní galerie ani jiných institucí svými rozměry a vybavením neposkytují možnost k pořádání akcí velkých měřítek či instalaci rozsáhlých výstav. Pro představu uveďme zahraniční příklady jako londýnská Tate Gallery či pařížské Centre Pompidou, jenž disponují obrovskými prostory. To, co je v jiných metropolích běžnou záležitostí, se v Praze stává vzhledem k omezeným prostorovým možnostem něčím neobvyklým. Toto je šance, jak zbavit Prahu pout získaných absencí adekvátních prostor pro realizaci soudobých kulturních aktivit.

V prostoru by se měly odehrávat akce naplňující turisty i domorodce pocitem děje a tento zážitek si spojí právě s Prahou. Stavba se svým ztvárněním stává reklamou a poutačem nejen na sebe samu ale i na Prahu. Měla by být dalším pražským logem vedle již poněkud zprofanované siluety pražského hradu. Tuto váhu jí samozřejmě také musí dát náplň kvalitních akcí konaných v prostorách Galerie.

vazby na okolí/ souvislosti
Karlínskou ulici Thámova a Komunardů v Holešovicích má dle územního plánu spojit automobilový most, čímž vzroste atraktivita tržnice i lokality pro uvažovanou Galerii. Od vstupu do Holešovické tržnice přes Štvanici až na Rohanský ostrov – nové srdce Karlína – povede lávka pro pěší, takže území bude po stránce komunikační zcela zabezpečeno. Galerie a s ní celá část Holešovic bude jakousi protiváhou rozvojovým aktivitám na Rohanském ostrově v Karlíně.

Jedním z cílů bylo prostor mezi řekou a stavbou uvolnit od dopravy a vytvořit zónu klidu a odpočinku, zatímco územní plán počítá s popravou podél nábřeží. I v takovýchto drobnostech mají podobné projekty velkou cenu, jelikož poněkud technokratický územní plán se málokdy dokáže podívat s nadhledem.

ztvárnění
Stavba má hned několik tváří a dala by se nazvat opravdu multimediální.
Do urbanizované části Holešovic nastavuje svislé skleněné fasády, dalo by se říci klasické, i když to je pro tuto stavbu opravdu nevhodné označení. K řece budova nastavuje vlnu střechy, svažující se od ulic až k ní. Poté přechází plovoucími objekty až přímo na řeku, čímž vzniká propojení přírodního živlu s městem.zoom/ vrstevnatost
Míra detailu a zajímavosti komplexu zajišťuje hned několik prvků. Sama stavba je viditelná z mnoha míst, zmiňme jen Žižkovský památník, Pražský hrad, ostrov Štvanice, Rohanský ostrov a další místa. Dalším výjimečným prvkem se stane šroubovice kavárny rotující a posouvající se plavouce na eliptických bazéncích. Osvětlena sluncem či světly odráží jejich paprsky a vrhá odlesky na hladinu a na Galerii rozehrává dynamicky fasádu i řeku.
Fasády medializují obrovské LCD panely – externí galerie – na nichž se objevují ukázky rozličných děl zprostředkovávající kulturu lidem v ulicích. Další menší panely přinášejí umění do ulic pro pozorovatele z menší vzdálenosti od fasád.
Při pohybu těsně u fasády může chodec pozorovat horizontální akvárium s bezstarostně plavoucími rybkami, další argument proč nejít do práce, ale navštívit raději novou výstavu.

prague fashion days 2004
V roce 2003 Národní galerie nechala zrekonstruovat do této doby veřejnosti nepřístupné, podzemní prostory Veletržního paláce o rozloze 1200 m². Tento originální, syrově industriální prostor je v dokonalém souladu se záměrem a koncepcí programu Prague Fashion Days. Prostor nabízí 300 m² pro bar a prezentaci Galerie lidské tvořivosti.

Vůdčí myšlenkou řešení dekorace prostoru bylo vytvoření virtuální Galerie lidské tvořivosti pro navození dojmu, že se celý program odehrává přímo zde. V prostoru byl speciální multimediální projekcí simulován interiér a exteriér této galerie, čímž se vytvořil originální efekt pro vnímání návštěvníků. Prague Fashion Days 2004 ve dnech 22. až 24. dubna 2004 byla první akcí, kterou ve svých – prozatím virtuálních – prostorách Galerie lidské tvořivosti hostila, a také první příležitostí projekt představit široké veřejnosti.

www.defakto.cz
Klíčová slova: