Ještě jedno malé ohlédnutí za Křižovatkami architektury 2010

Úterý, 12. Říjen 2010 - 2:02
| Napsal:
Druhý ročník Konference „Křižovatky architektury“ jasně prokázal životnost tohoto projektu. Pověřený organizátor - earch.cz - výborně zvolil účastníky panelových diskusí tak, aby nejen reprezentovali dané téma obou bloků, ale programově svým tematickým přesahem je obohacovali a posouvali dále.

Sázka na společného jmenovatele, světoznámého belgického architekta z ateliéru TOP OFFICE, Luca Deleua toto snažení jen zastřešila.

A tak není divu, že v početném auditoriu I. bloku: „Modulární architektura ve městě“ měl úspěch nejen Ing. Martin Hart z Koma Modular Constructions s.r.o., která sama vyrábí obytné kontejnery a realizuje kontejnerové stavby, ale také MgA. Jiří Sulženko, který je velkým popularizátorem modulárních technologií a praktikem v rámci Street for Art na Jižním Městě. A opět tu vítězila promyšlená dramaturgie, když do debaty vstoupil PhDr. Jiří Ryba. Vnesl do panelové debaty zcela nový rozměr - sociologie a psychologie v našem bydlení - a navázal tak na tradiční téma, které se prolíná už po desetiletí českou vědou i praxí. Jeho motto: „Dobrá architektura kultivuje celou společnost“, mluví za vše.

II. blok, Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná opustila plochu akademických debat a sociologického zkoumání a rovnýma nohama si stoupla do reality. „Konfrontace“ staromilců, jak se sami označili, (PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu za starou Prahu a doc. PhDr. Josef Štulc, prezident ČNK ICOMOS) a „vyzyvatelů“ (např. ak.mal. doc. Jiří David) dostala do varu i publikum, které vděčně reagovalo na citlivá témata. Z nich to hlavní bylo: „dostavba Staroměstské radnice“. Na konferenci tak příjemně rezonovalo identické téma workshopu vedeného světoznámým mexickým architektem Michelem Rojkindem. Studenti, kteří se ho účastnili, přišli totiž porovnat své představy s moudrou zkušeností doc. Štulce, který hájí „barvy“ historické Prahy v UNESCO.

Celkově vyzněly tedy „Křižovatky architektury“ na podruhé podnětně a jediné, co chybělo, byl čas. Pestrá skladba diskutujících by si zasloužila i celodenní program. Také proto, že většina účastníků diskusních panelů přijela s precizní video prezentací.

Klíčová slova: