Komentované prohlídky výstavy DaM ARCHITEKTI v GJF

Pondělí, 24. Srpen 2009 - 11:50
| Napsal:
Prohlídky za přítomnosti architektů z DaM proběhnou 26.8. a 8.9.2009. Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera je prodloužena do 13.září.

Výstava DAM ARCHITEKTI 1989 – 2009
Galerie Jaroslava Fragnera
25/06/09 – 13/09/09
komentované prohlídky/
26. 8. 2009 v 17 hodin (středa)
8. 9. 2009 v 17 hodin (úterý)

Výstava prací české architektonické kanceláře, která letos oslaví dvacet od svého založení. Vedoucí osobnosti studia, Richard Doležal a Petr Malinský, představí spolu se svými společníky a týmem stavby i nerealizované projekty mapující průřezově celé období existence DaM ve dvou oddělených částech. Odlišené budou nejen prostorově, ale i obsahově a formálně.První část obrazové prezentace jejich díla bude kromě záběrů klasiků české fotografie architektury doplněna o rovinu současné podoby staveb zachycené fotoaparátem Dušana Tománka. Tyto černobílé záběry jsou nedávné datace, ukazují tedy i proměnu staveb, jejich život, fungování a komunikaci s obyvateli, nájemci, kolemjdoucími…Druhá část expozice představí méně známé či doposud nerealizované práce formou abstrahovaných koncepčních modelů. Své místo zde našly vedle výrazných soutěžních návrhů i projekty, jejichž výstavbu lze momentálně sledovat v reálném čase (jak je tomu kupříkladu u výškové budovy Filadelfie v michelském BB Centru).
 
architektonická kancelář DaM/
Po navázání intenzivní tvůrčí spolupráce Petra Malinského a Richarda Doležala v roce 1989 byla založena architektonická kancelář DaM s.r.o., která se za uplynulých 20 let prosadila na architektonické scéně Prahy a České republiky množstvím realizací v oblasti památkových objektů i soudobé autorské architektury.
 
V roce 2006 se stali společníky DaM s.r.o. následní dlouholetí spolupracovníci a vedoucí projekčních skupin Petr Burian, Jiří Havrda, Jiří Hejda a Jan Holna.
 
Pracovní náplní kanceláře je projekční činnost ve výstavbě, práce architektonické, designérské a poradenské v oboru architektury, pozemního stavitelství a inženýringu. Zvláštní specializací je dále také zaměření na objekty památkového charakteru.
 
Ing. arch. Petr Malinský, zakladatel DaM s.r.o. společně s R. Doležalem.
Studium na FA ČVUT. Od roku 1985 realizoval několik občanských i obytných budov. V letech 1993 – 96 vyučoval na FA ČVUT obor architektonická tvorba. Člen České komory architektů, člen Obce architektů, Zlatý Orel, Nosič rakví BKS, společenská aktivita v oblasti památkové péče v Praze a dalších místech České republiky.
 
Richard Doležal,dipl.Arch.ETH/SIA, zakladatel DaM s.r.o.společně s P. Malinským.
Studium na Technické universitě v Curychu (ETH). Pracoval ve Švýcarsku, Německu, Španělsku a USA jako člen různých architektonických kanceláří. Ve Švýcarsku založil v roce 1984 vlastní architektonickou praxi v Curychu a následně v Praze DaM s.r.o. Realizoval řadu veřejných i privátních staveb. Člen Svazu švýcarských architektů.
publikace/
Výstavu i rekapitulaci výsledků dvou desítek let působení kanceláře zachytí také pečlivě připravená monografie (328 stran, 240/280 mm, pevná vazba). Zárukou kvality by měla mimo jiné být též jména osobností, které se na vzniku knihy podílely: teoretik umění Richard Drury a grafik Robert V. Novák. Monografie bude v průběhu výstavy v GJF prodávána za zvýhodněnou cenu.
 
„Architektonická kancelář DaM se během dvaceti let své existence dopracovala mezi špičky současné české architektonické tvorby. Jedna její realizace, Palác Euro, graciézně se tyčící jako pravá část pomyslné brány do Václavského náměstí v Praze, se už stal ikonickou součástí tohoto symbolikou nabitého a historicky přecitlivého kusu středoevropského terénu. Jako řada dalších jejích projektů byl oceněn odborníky a pozitivně přijatý snad ještě tvrdšími kritiky – „obyčejnými“ lidmi, kteří s ním dennodenně žijí.“
 
Richard Drury
Klíčová slova: