Liturgický prostor v současné architektuře

Úterý, 12. Květen 2009 - 2:46
| Napsal:
Seminář bude věnován architektonickým, výtvarným a obsahovým aspektům utváření liturgického prostoru. Jeho cílem je prohloubit porozumění specifickým požadavkům liturgické architektury v konfesijním i ekumenickém kontextu, a to v profesních kruzích, které v praxi přicházejí do styku se specifickým úkolem stavby či adaptace kostela, modlitebny apod.

Liturgický prostor a současná architektura

23. květen 2009 / 9:00–18:30
 
Evangelická teologická fakulta UK – posluchárna S1,Černá 9, Praha 1
Účastníci budou seznámeni s problematikou teologického uchopení sakrální architektury, proměnami úkolů v rámci liturgické reformy, vývojem a zdůvodněním progresivních půdorysných vzorců či s osobitými požadavky jednotlivých denominací. Důraz bude položen především na úzký vztah mezi formou liturgického prostoru a sebereflexí místní i obecné církve, odrážející se ve formách liturgického slavení. Závěr semináře bude patřit panelové diskusi o aktuálních problémech současné produkce v ČR.
 
Přednášejícími budou specialisté na liturgiku z ČR i ze zahraničí – Klemens Richter, David Holeton, František Kunetka, Pavel Kopeček a další.
 
Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa [at] gmail.com.
 
 
Více informací na www.etf.cuni.cz

 

PROGRAM SEMIÁŘE:

9:00 Úvodní slovo

9:15 F. Kunetka: Domus ecclesiae. Malá teorie relativity liturgického prostoru

10:00 K. Richter: Zur Entwicklung des liturgischen Raumes im 20. Jahrhundert. Von der Wegekirche zum Communio-Raum
(Vývoj liturgického prostoru ve 20. století. Od podélného ke komuniálnímu prostoru.) Přednáška bude tlumočena.

11:30 P. Hradilek: Liturgická reforma a její důsledky pro uspořádání liturgického prostoru

12:15 – 13:45 Přestávka na oběd

14:00 D. Holeton: Specificity of the Liturgical Space of Protestant Churches (Specifi cka protestantského liturgického prostoru.)
Přednáška bude tlumočena.

15:15 J. Kirschner: Obnova liturgie v protestantských církvích a její důsledky pro protestantskou liturgickou architekturu – ideje a realita.

16:00 P. Kopeček: Praktické problémy při tvorbě liturgické architektury / Mobiliář v současném litrugickém prostoru

17:00 Panelová diskuse. Moderuje V. Eliáš.

18:00 Zhodnocení & zakončení

Klíčová slova: