Model historického centra Opavy roku 1800

Úterý, 7. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Jak vypadalo město Opava na počátku 19. století? Doteď jsme se museli spokojit s mapami a historickými obrazy... nyní však Přemysl Kraus a Michal Chalupa z PK modelu vytvořili model historického centra v měřítku 1:500.

Zadáním modelu byla rekonstrukce historického centra Opavy včetně hradeb a vstupních bran k roku 1800. Výchozími podklady byly historické mapy, rytiny a kresby, které zachycovaly původní stav města. Pro výrobu modelu bylo zvoleno měřítko 1:500, velikost modelu byla stanovena na rozměr 2 x 2 metru a zároveň byly vybrány významné objekty, u kterých byl požadavek na maximální dobovou věrnost a míru detailu. V této skupině objektů byly církevní stavby, zámek, radnice, brány, hradební věže, městské paláce apod. Většina budov z požadovaného období již nestojí, ty které přečkaly do současnosti, prošly rozsáhlými přestavbami a bylo nutné jim vrátit původní vzhled.

Postup výroby modelu spočíval v 3D modelování historických objektů v programu Rhinoceros, na základě známého půdorysu a rytin byl zhotoven prvotní hmotový model, který byl předložen k posouzení a korekci pracovníkům Národního památkového ústavu v Ostravě. Pro vzájemnou komunikaci jsme využili toho, že program Rhinoceros je volně ke stažení ve zkušební verzi, která je limitována počtem uložení, umožňuje však bezproblémové prohlížení a manipulaci s modely. Hmotový model prošel stadiem posouzení a do vytisknutých pohledů byly sepsány požadované úpravy modelu. Postupným zapracováváním připomínek do modelu a doplňováním detailů jsme v postupných krocích došli do stadia historicky podložené rekonstrukce objektů. Finální počítačové modely byly zhotoveny v tiskárně Solido, přestříkány plnícím tmelem a poté finální světle šedou barvou. Objekty ostatní městské zástavby byly zhotoveny z umělé pryskyřice, fasády těchto domů byly vyfrézovány do plastu 0,5 mm a nalepeny na vybroušenou hmotu.

Tvar objektů vycházel ze známého půdorysu podle archeologického průzkumu a z dostupných historických podkladů, rytin a obrazů. Tyto objekty byly přestříkány bílou barvou a osazeny do modelu. Terén modelu byl vymodelován podle dobových map a současného výškového zaměření z extrudovaného polystyrénu. Plasticky byly vymodelovány násypy opevnění, vodní příkop, koryto řeky apod. Povrch terénu byl vystěrkován fasádním tmelem, aby byla zaručena jeho dostatečná mechanická pevnost a přestříkán do podoby, která odpovídá grafickému zpracování dobových map. Celý model je upevněn na rámu svařeném z hliníkových profilů, který zajišťuje dostatečnou mechanickou pevnost rozměrného modelu.

Model má zabudován světelný informační systém, který představuje jednotlivé objekty popř. skupiny objektů podle naprogramovaného scénáře. Ovládání systému umožňuje klávesnice s informačním displejem a prezentace probíhá na LCD monitoru společně se zvukovým doprovodem. Nasvícení jednotlivých objektů je provedeno svazky světlovodných vláken, které v případě, že nejsou rozsvíceny, nejsou v modelu viditelné. Informační systém ovládá spínání světelných okruhů a pomocí USB kabelu řídí přehrávání prezentace na monitoru připojeném k počítači. Systém je navržen tak, aby byl schopen i přehrávání prezentace v automatickém režimu – autoprezentace exponátu.

PK model

Klíčová slova: