Nový (z)boží 10! | Národní cena za studentský design 2010

Úterý, 12. Říjen 2010 - 2:01
| Napsal:
Národní cena za studentský design je bezesporu nejstarší domácí a jediná ryze odborná soutěž mladých designérů, která nemá obdobu v Evropě ani jinde ve světě. Mapuje totiž každoročně to, co se v designu odehrává na českých, moravských a slezských univerzitách, vysokých školách, vyšších odborných školách a středních odborných školách, kde se design vyučuje.

Poprvé byla soutěž vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěže, které organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky (zrušené v roce 2007).

Do soutěže se letos přihlásilo 189 studentů se 170 pracemi z 19 středních odborných škol a vyšších odborných škol a z 10 univerzit a vysokých škol. Studenti předkládali k hodnocení prototypy, modely, doprovodné plakáty a portfolia.

Práce hodnotily tři nezávislé poroty: středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol byla nominována Asociaci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit a jmenována podle počtu zúčastněných studentů a jejich úspěšnosti v loňském ročníku rektory a děkany škol. Národní porota byla složena z nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 34 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, designérů, architektů a kurátorů designu.

Poroty nominovaly v několikakolovém hodnocení k ocenění 39 prací. Jedna pak získala Národní cenu za studentský design 2010, 5 ocenění Excelentní studentský design 2010 a 12 cenu Dobrý studentský design 2010, zbývajících 21 nese označení nominace.

Ceny

Vítěz národní ceny získává finanční hodnotu 20 000 Kč od Nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky, cenu generálního ředitele Českých center, ministra průmyslu a obchodu, výrobky firem Botas a.s.; Croy Concept, s.r.o.; ELTON hodinářská, a.s.; Eta, a.s.; Erco Lighting Gmb; IKEA ČR, Melitta ČR, .s r.o.; Tescoma s.r.o. a Student Agency s.r.o.

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy.

Cenu Design Exit uděluje vybrané práci děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč),vybraná vysokoškolská práce a dvě středoškolské práce získávají Ceny ředitele Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ve výši 15 000 Kč a 2 x 5 000 Kč), vybraná práce získává Cenu Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč), vybraná práce získává Cenu Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč), vybraná středoškolská práce získává Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč).

Další ocenění udělují Unie profesionálních designérů ČR, Unie výtvarných umělců ČR, brněnská firma Finezza Design, Design Cabinet CZ a časopis Architekt. Na tiskové konferenci vyberou žurnalisté Cenu novinářů. Cenu veřejnosti získávají vysokoškolská a středoškolská práce s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na webových stránkách v podobě svítidel firmy Eco-design, spol. s.r.o.

Firmy Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., IKEA ČR, s.r.o. ETA, a. s. a Tescoma s.r.o. odmění svými produkty vedle vítěze národní ceny také ty, kdo získali ocenění Excelentní studentský design 2010.

Firmy Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma předají odměnu v podobě produktu všem, kteří získali ocenění Dobrý studentský design 2010.

I nominovaní finalisté si odnesou odměnu - produkty firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s.r.o

Loviště mladých talentů a spolupráce s průmyslem

Soutěž se stává zdrojem informací a lovu mladých talentů v řadě firem. Ty potvrzují, že výstavy a katalogy bedlivě sledují a tipují si spolupráci s mladými designéry a školami. Potvrzuje to prudce rostoucí počet realizací v průmyslu - v roce 2008 to bylo 6 soutěžních produktů, v roce 2009 8 produktů a letos jich je dokonce 27! Některé z produktů se staly exportním artiklem a dobře se prezentuji na výstavách Nový (z)boží! / Národní cena za studentský design v Česku i v zahraničí i na výstavách pořádaných jinými institucemi nebo agenturami.

Výstava Nový (z)boží 2010!

Vítězné a další vybrané práce se prezentují na výstavě Nový (z)boží!, která má premiéru v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na pražském Václavském náměstí. Přihlášený a oceněný nábytek se letos poprvé představí na proskleném pódiu Domu bytové kultury v Praze na Budějovickém náměstí. Denně tudy projde kolem 30 000 návštěvníků! Výstava nábytku navrženého studenty je prvním krokem nového projektu DBK, který by měl pod jeho střechou soustředit české výrobce nábytku.

Výstava Nový (z)boží 2010! se otevírá společně se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže 11. 11. 2010. Výstava nebo její části pak prostřednictvím Českých center putují po světě. K vidění byla například ve Stockholmu, Moskvě, Vídni, Bratislavě, Mnichově či Rotterdamu.

Bez koho by soutěž nemohla existovat

Soutěž a výstava mohly letos proběhnout díky finanční podpoře firem Electrolux ČR, Domu bytové kultury Praha, a.s. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Grund, a.s. a Jablotron Alarms a.s., CzechTrade a materiálové podpoře firem Arctic Paper, Botas a.s., Croy Concept, s.r.o., Česká centra, Eco-Design, spol. s.r.o,, Elton hodinářská, a.s., Eta, a.s., Erco Lihhting GmbH, Finezza Design, IKEA ČR, s.r.o., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Melitta ČR s.r.o., Tescoma s.r.o. a Student Agency s.r.o.

Lidé kolem soutěže a výstav

O katalog se postaralo stejně jako v předchozích dvou ročnících grafické studio kolektiv, o architekturu výstavy studenti Fakulty architektury ČVUT Michal Švejda a Radek Talaš. Kurátorkami výstavy jsou Dita Hálová a Lenka Žižková, logo soutěže od Milana Sodomy vyšlo ze zadání Vyšší odborné školy grafické v Praze, autorem symbolů soutěže je Jiří Janíček. Na realizaci soutěže se bezplatně podílely dvě desítky dobrovolníků z řad designérů, milovníků designu, přátel a rodinných příslušníků Design Cabinetu CZ.

Troška historie

Do soutěží profesionálních designérů o Národní cenu za design, které Design centrum ČR organizovalo od roku 1991, se hlásili od počátku se svými především školními pracemi také studenti, kteří byli hodnoceni ve vlastní kategorii. S přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, v nichž se studenti designu vychovávají, se zvyšovalo také množství přihlášených prací. Od roku 2004 se proto celostátní studentská soutěž osamostatnila pod názvem Studentský design. Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design.

Od roku 2008 vyhlašuje soutěž Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně s Unií profesionálních designérů ČR, Unií výtvarných umělců ČR, Obcí architektů ČR a Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory.

Klíčová slova: