OFFCITY MEMO - POČÁTKY POLABIN

Středa, 16. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:
Offcity Memo je nová dramaturgická linka projektu offcity. Jejím cílem je oživovat paměť míst, podporovat sběr hmotných i nehmotných vzpomínek a obohacovat tak dlouhodobě vytvářenou subjektivní mapu Pardubic.

název OFFCITY MEMO - POČÁTKY POLABIN
kdy středa 16. května 2012 od 18.00
kde chráněná kavárna Výměník / Mladých 325, Pardubice - Polabiny
vstup volný

Offcity Memo je nová dramaturgická linka projektu offcity. Jejím cílem je oživovat paměť míst, podporovat sběr hmotných i nehmotných vzpomínek a obohacovat tak dlouhodobě vytvářenou subjektivní mapu Pardubic.

Při prvním setkání na „polabinské“ téma nás bude zajímat úplný počátek úvah o zástavbě na pravém břehu Labe, která si ještě hledala své jméno. Podíváme se, jak se volná krajina se starými meandry Labe, s loukami a poli začala postupně měnit v nejrozsáhlejší pardubické sídliště.

Úvodní přednáškou Františka Václavíka chceme vyvolat zájem pamětníků, aby přišli se svými vzpomínkami, dobovými dokumenty a fotografiemi a podpořili tak nový projekt Offcity Memo.

MgA. František Václavík (nar. 1975, Pardubice) člen Offcity, zabývá se dějinami stavební kultury a historickým urbanizmem. Absolvent AVU, v současné době doktorand UPce.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s chráněnou kavárnou Výměník v rámci projektu OFFCITY 2012. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

www.offcity.cz / www.pdz.cz

 

Klíčová slova: