Světlo 1 | 2010: Novoroční předsevzetí

Úterý, 2. Únor 2010 - 10:29
| Napsal:
Je neuvěřitelné, jak ten čas rychle plyne. Tímto číslem začínáme již třináctý ročník časopisu Světlo. Dvanáct let je zdánlivě dost dlouhé období, aby se ustálila čtenářská obec, kolektiv stálých dopisovatelů a inzerentů, obsahová náplň atd. a aby zpracování příspěvků, zadávání recenzí, korektury, tj. redakční práce, již byly rutinou. Nic takového se nestalo.

Mnoho autorů změnilo své zaměstnání, někteří odešli do důchodu a nebo vůbec. Noví dopisovatelé často ještě hledají své zaměření a styl.

Odběratelé papírového vydání se mění, někteří se ztrácejí, někdy v důsledku špatné komunikace s distributory, jiní se objevují, protože dávají přednost právě tištěnému slovu a obrazu, které mají kdykoliv k dispozici ve své knihovně.

Také firmy a jejich mediální strategie se mění, a to jak při přechodu na jiné výrobky a subdodavatele, tak při nástupu nových manažerů a obchodníků. S prezentací podniků hodně zamíchala krize, neboť se začalo šetřit, zejména české pobočky zahraničních firem přišly v loňském roce často o většinu prostředků na propagaci výrobků.

Tematická náplň časopisu tím vším zásadně neutrpěla. Vznikl prostor pro publikování seriálu o základech světelné techniky a světelných zdrojích a také pro postřehy o trendech vývoje trhu. Zájem nabízet své produkty projevily nové české i slovenské firmy.
Pří zběžném pohledu na události minulého roku je ve světelné technice zřejmý vzestup nabídky světelných zdrojů a svítidel na bázi světelných diod, inteligentních řídicích systémů osvětlovacích soustav a fotovoltaických zdrojů elektřiny. Společným jmenovatelem těchto tendencí je snaha spořit energii, které země Evropské unie nemají nazbyt, a související ekologické iniciativy.

Co bychom si tedy měli přát, o co bychom měli usilovat, co naplánovat? Měli bychom snad rezignovat a propadnout fatalismu, neboť staré moudro praví „když člověk plánuje, Bůh se směje“? Jsem si jist, že předsevzetí jsou dobrá, zejména ta, o jejichž správnosti jsme přesvědčeni, která zmenšuji naše nedostatky a zdokonalují naše schopnosti. Neovládám-li něco, co k profesionálnímu vykonávání svého povolání potřebuji, naučím se to. O to se stále snaží i redakce Světla, jak vypovídá i výběr publikovaných seriálů na str. 59.

Za redakci přeji všem čtenářům a příznivcům dobrého světla, aby prožili sťastný rok 2010 a aby se podělili s dosaženými úspěchy a zkušenostmi ve svých příspěvcích v časopise Světlo.

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor časopisu Světlo

Obsah

Aktuality
Kurz osvětlovací techniky XXVIII – 1. oznámení 3
Light and Glass za zachování SUPŠS v Kamenickém Šenově 3

Světelné zdroje
Použití LED v současných osvětlovacích soustavách 4

Trh, obchod, podnikání
LUMINEX – specialista na osvětlení 7
Co je nového v INGE Opava 20
MODUS – inovace ve výrobním závodě 22
O společnosti Osvětlení z Plzně 38

Názory a zkušenosti
Od louče k modernímu architektonickému osvětlení 8
Efektívne osvetlenie zimných štadiónov a športových hál na „švédsky spôsob“ 19
Jak na osvětlení kanceláří 24
Ohlasy na článek o osvětlení Univerzitního centra Univerzity Tomáše Bati 57

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na Light+Building 2010 11
Úspory energií hitem Stavebních veletrhů Brno 2010 37
Světlo v architektuře 44

Světelnětechnická zařízení
Průmyslová svítidla v architekturním osvětlování 12
Osvětlení brány s kyvadlem a pramenem v Havířově 14
České světlovody v 60 skladech Tesco v Maďarsku 28

Technicko-ekonomická hlediska
První projekt s LED svítidly Archilede v České republice 16

Provoz a údržba osvětlení
Tesco snižuje zátěž životního prostředí 26
Workshop Philips o moderním osvětlování měst 45

Osvětlení interiérů
Denní osvětlení obytných místností 30
Umělé osvětlení v bytech 34

Z odborného tisku
Budova osvětlená výhradně diodami LED 33
Nejdelší dálniční tunel na světě osvětlený diodami LED OSRAM 54

Příslušenství osvětlovacích soustav
Efektivní řízení osvětlení scén DALI Erco 41

Měření a výpočty
Digitální fotografie a její využití ve světelné technice 47
Fotonásobiče (2) 50

Účinky a užití optického záření
Perspektiva, výhody a rizika zimního opalování – 2. část 55

Činnost odborných organizací
Česká společnost pro osvětlování 58
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 58
Nový internetový portál o světle 58

Pro osvěžení paměti
Přehled vybraných seriálů publikovaných v časopisu Světlo 59
 

Klíčová slova: