Transparentnost vážně | Architektonická soutěž mobilizuje v lidech to nejlepší

Středa, 29. Červenec 2009 - 11:02
| Napsal:
Jste vážně proti korupci a klientelismu? Jedním z řešení je architektonická soutěž.

Blíží se okamžik, kdy veřejnost přerozdělí politickým stranám mandát pracovat opět několik let na správě veřejných záležitostí. Strany veřejnosti slibují, zavazují se, jak se budou činit, aby tato jejich budoucí práce byla co nejlepší, blahodárná pro veřejný zájem.

Velké téma, o něž má veřejnost nelíčený zájem, je vymýcení korupce a klientelismu.

Slibů už bylo mnoho, skutků tuze málo. Skoro nikdy jsme od politických stran neslyšeli, jaké že skutečné nástroje chtějí použít, aby k výše popsaným nešvarům nedocházelo. Mohlo by se zdát, že žádná z nich bez výjimky buď neví, nebo nemá skutečný zájem, jak si s problémem poradit.

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se děje nekalá dispozice s veřejnými statky, je zadávání veřejných zakázek. Mnoho z nich tvoří návrhy staveb z veřejných peněz nebo v cenném veřejném prostoru.

Jen nepatrný zlomek veřejných zakázek je však zadáván prostřednictvím architektonických soutěží, osvědčeným nástrojem, jak učinit soutěž skutečnou a co nejvíce plodnou. Jak mobilizovat nejlepší lidské schopnosti. Jak vytěžit pro veřejný zájem nejlepší možné výsledky.

Zůstává s podivem, že většina zadání projekčních prací se děje buď ve výběrových řízeních s uzounkým okruhem účastníků, někdy dokonce přímo z volné ruky. Málo kdy transparentním způsobem.

Vyzýváme politické strany, aby se zhostily dávno známého nástroje architektonických soutěží, zdokonalovaného déle než 160 let, aby ho užívaly skrze své zástupce ve volených orgánech, aby zajistily jejich pro společnost skutečně účinný přínos. Doufáme, že alespoň některé ze stran si tento princip osvojí a budou jej houževnatě uplatňovat.

Ing. arch. Jan Sapák,
člen představenstva České komory architektů a člen Pracovní skupiny pro soutěže při ČKA

červenec 2009

Klíčová slova: