Výsledky soutěže MLADÝ OBAL 2009

Středa, 27. Květen 2009 - 4:26
| Napsal:
Historie soutěže Mladý obal se začala psát v roce 1996, kdy byla poprvé vyhlášena soutěž pro studenty středních a vysokých škol. Úkolem soutěžících bylo zhotovení návrhu originálního reklamního předmětu pro společnost Model Obaly. Soutěž, jejímž odborným garantem bylo Design centrum České republiky, byla vyhlášena pod názvem Mladý designér. Zapojilo se do ní 65 autorů z České republiky a Slovenska, kteří předložili k posouzení 75 prací. Autoři nejlepších návrhů převzali ceny na setkání obchodních partnerů společnosti Model Obaly v Hradci nad Moravicí. Předání cen provázela skromná výstava všech prací.

V roce 1997 byly výsledky soutěže studentů z České republiky a Slovenska vyhlášeny na Brněnském výstavišti, které je do dnešních dnů, stejně jako společnost Model Obaly, stálým sponzorem Mladého obalu. V roce 1997 vzniklo dnes už velmi známé logo soutěže a také první propozice, přihlášky a jednoduchý tištěný bulletin. Změnil se i název soutěže na dnešní Mladý obal.

Mladý obal se rychle vyvíjel. V roce 2000 se do něj zapojilo 176 autorů z České republiky, Slovenska a Polska. V posledních letech se účast pohybuje mezi čtyřmi sty a pěti sty autory.

V roce 2001 se partnerem soutěže stala Mezinárodní rada organizací grafického designu Icograda, která do roku 2009 přitáhla k Mladému obalu soutěžící z téměř dvaceti zemí světa.

Hlavním cíle soutěže je rozvíjet tvořivost mladých designérů, podporovat zájem studentů středních a vysokých odborných škol, pedagogů a mladých designérů do třiceti let o téma „obal výrobku“, objevovat a podchycovat talentované designéry, vytvořit ze soutěže základ, který bude pro oceněné účastníky kvalitní referencí při nástupu do zaměstnání.


Udělená ocenění

KATEGORIE MLADÍ DESIGNÉŘI DO TŘICETI LET
 
Ceny za 1. a 2. místo nebyly uděleny
 
3. místo| Barbora Kopecká /Česká republika
 

KATEGORIE VYSOKÉ ŠKOLY

 
1. místo | Nguyen Thiên Phu, Université du Québec à Montréal, Kanada
 
2.místo | Pichette- Bernard Chantal, Université du Québec à Montréal, Kanada
 
2.místo | Tseng, Ya- Jou, Su, Yu- Hsuan a Wu, Pin- Ping;Fu- Hsin Trade & Arts School, Yonghe City, Taipei Country Tchaj-wan
 
3. místo | Zbyněk Soukup, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
 

KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY

1. místo |
Barbora Sobotková, Střední umělecká škola Ostrava, Česká republika
 
2.místo | Pavel Mašek, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česká republika
 
Cena za třetí místo nebyla udělena
 
 
ZVLÁŠTNÍ CENY
 
Zvláštní cena poroty | Garceau- Tremblay Collin, Université du Québec à Montréal , Kanada
 
Zvláštní cena Slovenského centra dizajnu | Barbora Jarošovám Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE

Vyhlašovatelé
Slovenské centrum dizajnu Bratislava, Design Cabinet CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Model Obaly, a.s. za podpory Mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA
 
Hlavní sponzor Mladého obalu
Od roku 1996 nepřetržitě společnost Model Obaly, jeden z největších výrobců obalů z vlnitých a hladkých lepenek v České republice.
 
Sponzor soutěže 
Společnost Veletrhy Brno, zastoupená managementem Mezinárodního veletrhu obalového, papírenského a tiskařského průmyslu EmbaxPrint.
 
Garant realizace Mladého obalu
Agentura ANTIPOL Brno, autor a realizátor společensky angažovaných reklamních a podnikatelských akcí a projektů.
 
Soutěžní kategorie:
1. studenti středních škol, 2. studenti vysokých škol, 3. mladí designéři do 30 let
 
Rozlišení prací podle soutěžních kategorií:
studenti vysokých škol - 203 prací   (190 autorů)
studenti středních škol - 189 prací (179 autorů)
mladí designéři do 30let - 16 prací (18 autorů)
 
Zúčastněné země:
Bělorusko, Česká republika, Francie, Kanada, Polsko, Slovensko, Spolková republika Německo, Tchaj-wan
 
Zastoupení států:
Bělorusko – 1 soutěžící (1 práce), Česká republika -177 soutěžících (185 prací), Francie-1 soutěžící (1 práce), Kanada – 34 soutěžících (34 prací), Polsko – 8 soutěžících (8 prací), Slovensko – 155 soutěžících (168 prací), Spolková republika Německo 1 soutěžící (1 práce), Tchaj-wan – 10 soutěžících (10 prací)
 
Počet přihlášených prací:408
Počet přihlášených autorů: 387
 
Zapojení škol celkem: 51, VŠ 26, SŠ 25
Zastoupení středních škol:Česká republika 15, Polsko 1, Slovensko 9
Zastoupení vysokých škol: Bělorusko1, Česká republika 11, Francie 1, Kanada 3, Polsko 3, Slovensko 5, Spolková republika Německo 1, Tchaj-wan 1
 
Členové soutěžní poroty
Jan Činčera (ČR), stálý člen a stálý předseda poroty, akad. arch. Jiří Kočandrle (ČR), stálý člen poroty, MgA. Jan Čapek (ČR), nový člen poroty, RNDr. Margita Michlíková (SR), po druhé v porotě, Mgr.art. Sylvia Jokelová (SR) po druhé v porotě.

zdroj: Design Cabinet CZ

Klíčová slova: