Výsledky soutěže Stavba parkovacího domu u KD Družba

Čtvrtek, 24. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Veřejnou anonymní ideovou jednokolovou urbanisticko-architektonickou soutěž vyhrála společnost PROJEKTSTUDIO ve složení Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Jaroslav Kotek, Bc. Marek Obtulovič ve spolupráci s Mai Lan Chi a Pavlem Polokem.
Ceny a odměny celkem: 80 000 Kč
 
 
1. cena (50 000 Kč) – PROJEKTSTUDIO, autoři Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Jaroslav Kotek, Bc. Marek Obtulovič, spolupráce Mai Lan Chi a Pavel Polok
 
 
 
Návrh je vyvážený ve všech směrech. Vychází ze zajímavé analýzy a přes svou expresivitu je kultivovaný a reálný. Ve výrazu používá systém kovových tkanin novým způsobem s deklarovanou vazbou na Genia Loci. Z urbanistického hlediska dobře vrůstá do místa a správně determinuje vstupy a vjezdy ve vazbě na okolí. Realizací tohoto návrhu vznikne na zvoleném území ojedinělá, soudobá a skvělá architektura.
 
2. cena (20 000 Kč) – Ing. arch. Tomáš Kocourek, Ing. arch. Daniel Dvořák, Ing. arch. Martin Řežábek, Ing. arch. Simona Ledvinková
 
  
 
Návrh překvapivě reaguje na věžovitou siluetu města Klatov velmi lapidárním a silným konceptem. Jako jediný z finalistů řeší přímé propojení s centrem lávkou pro pěší. Idea vytvoření soudobé nové dominanty města je povedená, svítící věž zapůsobí jako maják při vjezdu do centra. Kladem návrhu je použití povrchových materiálů a vzájemná kompozice obou věží.
  
3. cena (10 000 Kč) – Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová a Ing. arch. Martin Elich 

  

Návrh řeší problematiku jednoduchou geometrickou formou, která celé území nově formuje a jako válcovitý kontejner jasně ukazuje na svůj účel. Ze všech soutěžních návrhů, které použily na fasádách sítě pro zeleň, je nejsebevědomější, dává místu novu dynamiku, avšak s ohledem na blízké historické centrum.
Vyhlašovatel: Město Klatovy
 
Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na stavbu parkovacího domu u KD Družba v Klatovech.
 
Termín konání: 10. 4. – 30. 6. 2009
 
Porota: Ing. arch. Zdeněk Fránek, Ing. arch. Jiří Merger, Ing. Josef Kubec
 
Náhradnice: Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc.
 
Počet odevzdaných návrhů: 15

 

Klíčová slova: