WORKSHOP [05] | PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Středa, 6. Duben 2005 - 0:13
| Napsal:
V týdnu od 14. do 18. března 2005 proběhl Workshop[05], který tak oficiálně zahájil projekt Digitální architekt [05]. O jeho průběhu jsme čtenáře časopisu e-architekt.cz průběžně informovali prostřednictvím rubriky www.e-architekt.cz/digiarch. Nyní představujeme výsledky, které jeho účastnící během intenzivně prožitého týdne vytvořili. Připomeňme snad je to, že zadáním bylo vytvořit v předprostoru Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze objekt kavárny.Group 1 | Team membersDavid Čech
Lenka Maierová
Hanka Kašparová


The cafe is a very dynamic place. Everything is in motion and the atmosphere changes every minute. So we have created very dynamic design for very dynamic service.

Group 2 | Team membersLukáš Svoboda
Petr Chládek
Karel WirthIs our CTU lion sleeping?
What is his paw looking for? ...
... Students? Professors?


Group 3 | Team membersDavid Hlouch
Martin Stára
Jan PazourOur inspiration was the human heart – living, pulsating center of the body, functioning mechanism that brings oxygen to our bodies and to our brains.

Group 4 | Team membersZuzana Svobodová
Pavel Zamazal
František Košař
Petr Sova


Cafeteria, a building in front of the faculty, a building that is non-orthodonal, free shaped.

Group 5 | Team membersRadek Stach
Tomáš Lindovský
Kamil Štajgl

OUR MAIN GOAL WAS TO LEARN NEW CONSTRUCTION METHODS AND TO GET NEW SKILLS IN RHINOCEROS 3 MODELLING SOFTWARE.Group 6 | Team membersPavel Směták
Tomáš Rousek
Jiří Polák
Kamil Rain
Marek’s and Petr’s look back at the workshop on freeshape architecture that took the place in Prague March 14-18.

Group 7 | Team membersPetr Vycpálek
Marek Sivák

Our submission was to make cafeteria in front of our faculty. To make its surface curved and to make a physical model and think about construction of that building in real scale.

Group 8 | Team membersKamil Štajgl
We are not presenting a complete project; it is rather a concept tool that a designer could use to further develop his or her ideas. The tool reacts to the site by extracting out either the lines of movement of people, material, environment and sunshine or just lines that that a designer draws interactively in a virtual 3D environment.

Group 9 | Team membersJaroslav Hulín
Viktor Johanis
Klíčová slova: