Workshop Licenční smlouvy a databáze ochranných prvků

Pátek, 2. Říjen 2009 - 2:00
| Napsal:
Design Cabinet CZ, Úřad průmyslového vlastnictví a Česká stavební akademie srdečně zvou na další díl cyklu workshopů pro designéry, který navazuje na letošní jarní a loňský celoroční cyklus.

Program workshopu:

Ing. Karel Čada, prom. právník, Úřad průmyslového vlastnictví
 
Během přednášky se posluchači seznámí s pojmem licence, obsahem a náležitostmi licenčních smluv a dělením licenčních smluv. Zvláštní důraz bude kladen na licence k předmětům průmyslového vlastnictví. 
 
Ing. Zuzana Čapková, Úřad průmyslového vlastnictví
 
Lektorka představí
  • databáze ochranných známek (Niceské třídění výrobků a služeb, Vídeňské třídění obrazových prvků, Databáze CTM OHIM, Databáze OZ WIPO (Romarin, Madrid Express),
  • databáze průmyslových vzorů (ÚPV, Lokarnské třídění, RCD OHIM, WIPO (Hague Express),
  • databáze patentů a užitných vzorů (ÚPV, Mezinárodní patentové třídění (MPT), Databáze EPO (Espacenet), WIPO (PatentScope),
  • další zdroje informací (Seznam topografií polovodičových výrobků, Databáze zeměpisných označení a označení původu, včetně odkazu na zahraniční DB).
Kdy? Úterý 13. 10. 2009
Kde? Design Cabinet CZ, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
 
 
Účast na workshopu potvrďte laskavě paní Viere Postníkové na e-mailové adrese:info [at] designcabinet.cz nebo na telefonní číslo 224 225 001
Vložné 1 000 Kč včetně DPH, studenti a novináři vstup zdarma
Vložné pro „freelanced“ designéry do 30 let 100 Kč včetně DPH (84, 03 Kč bez DPH)
 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Klíčová slova: