Architektura / administrativní stavby

Architektonicko-urbanistická soutěž na obnovu lesoparku ve Vodňanech

Město Vodňany s podporou Nadace Proměny vyhlašuje veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh obnovy lesoparku V Zátiší. Výsledky soutěže by měly být známy v září, vybraný návrh se stane podkladem pro realizaci proměny v současné době zpustlého území. Na přípravu a organizaci soutěže poskytla nadace městu grant ve výši téměř 900 tis. Kč.

EARCH.CZ , 6. 3. 2014

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná a dvoukolová, termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 26. května. Zájemci o účast najdou veškeré podrobnosti a podklady na webových stránkách vodnanyvzatisi.cz, které město k projektu zřídilo. Návrhy bude hodnotit pětičlenná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města Vodňany. Do druhého kola postoupí pět návrhů, na přelomu září a října se pak přímo v řešené lokalitě uskuteční prezentace výsledků soutěže a výstava pro širokou veřejnost.

Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny, k tomu říká: „Snahu Vodňanských o proměnu Zátiší sledujeme už několik let od doby, kdy se projekt dostal do užšího výběru v naší grantové výzvě 2010-2011. Sice tehdy neuspěl, ale město v jeho přípravách pokračovalo dál. Oceňujeme, jak velký pokrok během té doby udělali. Moc se nám líbí, jak k projektu přistupují – prakticky naplňují principy, které podporujeme a snažíme se šířit dál: zapojují místní obyvatele, přemýšlejí koncepčně, nezapomínají na udržitelnost, chtějí vytvořit skutečně živé místo pro lidi. Na přípravu a organizaci soutěže jsme jim přispěli také z toho důvodu, že architektonické soutěže dlouhodobě propagujeme jako nejlepší nástroj k vytváření veřejného prostoru. Způsob, jakým Vodňany přistupují k rozvoji svých prostranství, by obstál i v zahraniční konkurenci. Věříme, že dávají skvělý příklad ostatním českým městům.“

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se doposud do proměny Zátiší zapojili. Těšíme se, jaká nová spojení vzejdou z vyhlášené soutěže," doplňuje Pavel Janšta, místostarosta města Vodňany.

Záměrem Vodňan je zpustlé Zátiší oživit a vytvořit z něj plnohodnotnou součást města. Lesopark, který nabízí výhled na město, přilehlou soustavu rybníků a okolní krajinu, se má po proměně stát celoročním cílem návštěvníků všech zájmů a generací, propojit místní části Radčice a Křtětice s centrem a posílit vazbu mezi studenty rybářských škol a místní komunitou.

Nadace Proměny kromě grantu poskytla městu během přípravy projektu také konzultace a doporučení k jednotlivým krokům. Architektonická soutěž navazuje na dřívější aktivity, na kterých se různou měrou podílel spolek Vodňany žijou, město, rybářské školy, architekti, výtvarníci, vodňanští skauti a občané. Proměnu lesoparku odstartovala čtrnáctidenní architektonická dílna re:Vodňany 2012 v Zátiší, která k lokalitě přilákala zájem veřejnosti a zúčastněným tvůrcům přinesla první cenu za architektonický design v Grand Prix architektů 2013. V létě 2013 se do Vodňan umělci sjeli znovu a propojili lesopark, město a výzkumná pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod JČU naučnou stezkou Voda je věda.

Další informace na www.nadace-promeny.cz a www.vodnanyvzatisi.cz

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 3. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři