Architektura /

Art*lantis 4.5

Art*lantis patří mezi jednoduše ovladatelné programy určené pro vizualizaci. Jeho hlavní předností je především jednoduchá ovladatelnost a rychlost výpočtu. Běžně zkušenému uživateli netrvá seznámení s programem více než několik minut, úplnému laikovi jen o málo více. Profesionálně vyhlížejících výsledků srovnatelných s vyspělými vizualizačními programy lze dosáhnout po získání minimálních zkušeností.

Michal Zlámaný , 18. 6. 2004

Jde o nezávislý renderovací software s možností načítání mnoha formátů, zejména DWG/DXF a 3DS. Software, se kterým Artlantis kooperuje primárně, je ArchiCAD. Ten má možnost ukládat 3D zobrazení přímo do formátu tohoto programu a tento model si pak zachovává zpětnou vazbu na model ArchiCADu, to znamená, že při dalším ukládání modelu se načtou vlastnosti materiálů, kamery a světla z již uloženého souboru a není potřeba je znovu nastavovat. Od verze 4 lze rovněž načítat vlastnosti z uložených vizualizačních souborů dodatečně, čímž je umožněno upravovat 3D model souboru již připraveného pro rendrování i v případě jiných CAD programů.Jak již bylo naznačeno, program neumožňuje editovat model, to je však jeho jediné omezení. Materiály, textury, světla a kamery včetně panoramatických a sférických lze libovolně nastavit, případně importovat smodelem z ArchiCADu. Kamery je možné animovat svyužitím mnoha možností nastavení pohybu i časové osy. Lze si vybrat z několika možností trasování záběru, podle dráhy, podle pevného úhlu k dráze, nebo naopak na pevný bod modelu. Totéž platí i pro všechny ostatní typy kamer a jejich ostatní parametry jako úhel záběru nebo hloubku ostrosti, chybí snad jen přednastavené úhly podle běžně užívaných fotografických objektivů, ale takový přepočet je pro zkušeného uživatele otázkou několika okamžiků. Časovou osou lze rovněž manipulovat v interaktivním dialogu s přehledným grafem. Panoramatické a sférické kamery lze vázat do skupin a vytvořit tak uživatelem ovládanou virtuální „procházku“ modelem nebo v případě sférických záběrů zobrazení, kterým si pak uživatel libovolně otáčí. Je rovněž možné zadat statický nebo animovaný výpočet oslunění na jakémkoli místě planety v jakoukoli dobu a v jakémkoli časovém rozsahu (tedy přesněji mezi 4.00 a 22.59, takže s petrohradskými bílými nocemi si program neporadí). Od verze 4 existuje v nabídce Artlantisu i simulace radiosity. Výsledky při použití tohoto prostředku jsou dobré, ale s rostoucím počtem světel roste počet nechtěných artefaktů. Přeci jen se jedná stále jen o simulaci, ovšem na druhé straně je velkou výhodou rychlost.

Foto: eArch
Pracovní prostředíK programu patří bohatá knihovna materiálů, kterou lze rozšiřovat o shadery přímo od výrobce, od externích dodavatelů (zatím většinou výrobci podlahových materiálů nebo omítek a obkladů), nebo je možné si vyrobit vlastní. Je rovněž možné aplikovat textury v několika základních variantách, jednotlivě i dlaždicově, je možné je vrstvit a vykrývat, upravovat tónování nebo průhlednost a zrcadlení a také lze využívat alpha-kanály a bumping (plastická deformace textury). UV-mapování ovšem chybí a umísťování výchozího bodu textury myší je rovněž trochu nepraktické.Rychlost samotného renderování je někdy až překvapivě vysoká, hlavně na dnešních rychlých strojích. Ani složité animace s mnoha náročnými prvky a množstvím dalších atributů nemusejí zabrat počítači více než několik hodin, jednotlivý obrázek běžně složitého modelu v tiskové kvalitě je pak otázkou několika minut, povětšinou pak není ani potřeba jej nijak dál upravovat v grafickém editoru. Je také možné zadat dávkový výpočet několika záběrů nebo i několika různých předem připravených souborů a lépe tak využít strojový čas. Hlavní novinkou verze 4.5 je přidání paralelních pohledů do možností kamery. Do verze 4 bylo možné vypočítávat pouze perspektivní pohledy. Model pak lze nově řezat rovinou v libovolném místě.Další novinkou je použití takzvaných billboardů, což jsou neviditelné desky potažené texturou (strom, člověk), které reagují na model a kamery. Billboard lze libovolně umístit, ten se pak automaticky přichytí k nejbližšímu povrchu, otočí se tak, aby byl obraz kolmo na kameru a přizpůsobí svou velikost perspektivnímu zobrazení. Všechny tyto schopnosti je pak možné uživatelsky ovlivnit. Tato funkce přibyla jako nová a zejména v orientaci panelů při dávkovém výpočtu nebo nastavení velikosti způsobuje občas drobné problémy. Výrobce však často vydává opravné balíky, a tak je velice pravděpodobné, že v další distribuci již budou tyto potíže odstraněny.Třetí výrazné vylepšení představuje schopnost vkreslovat výsledný render do již existujícího obrázku. Nastavení je snadno pochopitelné, po několika pokusech by nemělo dělat nikomu problémy. Po určení úběžníků, svislic a orientace souřadného systému na importovaném obrázku se automaticky nastaví záběr kamery tak, aby odpovídal vložené fotografii. Vzhledem k tomu, že fotogrammetrie je přísně matematická metoda a tedy doména počítačů, chybu zde může udělat jedině uživatel. A to vzhledem ke způsobu zadávání parametrů myší není nesnadné. Navíc téměř vždy je potřeba nějaké drobnosti upravit ještě v grafickém editoru. Přesto se zdá, že je tato funkce víc než jen zajímavou hračkou a jistě najde své uplatnění.ShrnutíV celkovém hodnocení vychází Art*lantis jako kvalitní, výkonný a přitom jednoduše ovladatelný renderovací software. Samotná verze 4.5 splňuje tato kritéria beze zbytku. Pro zkušeného uživatele, který dokázal všechny nové funkce nahradit kooperací s modelovacím softwarem nebo pomocí jednoduchých triků, je zatím možná zbytečná. Samozřejmě za předpokladu, že si nechce ušetřit práci. Navíc je cena licence ve srovnání s „plnými“ vizualizačními programy velice příznivá.Ukázka vizualizace.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři