Architektura / interiér

Bílý byt

Přes tři roky trvající rekonstrukce bytu 3+1 v Uherském Hradišti působila jako nekonečný proces myšlenkových a stavebních úkonů, jež vizi postupně naplňovaly. Nad každým krokem, každou čarou na papíře či v softwaru bylo zvažováno jako nad zásadní, vše ovlivňující.

EARCH.CZ , 7. 1. 2013

(Časopis ARCHITEKT č. 5-6 / 2012)

Nejtěžší úkol pro architekta – navrhovat sám pro sebe. Jak poznat rezervy v návrhu, jak stanovit hranici, za kterou již nemá jít, když možnosti jsou konečně téměř neomezené? K návrhu bylo přistupováno jako k možnosti vyzkoušet si určité postupy, materiály, technologie. Zajímá mě monochromatický prostor, kde lze experimentovat se světlem. Bilá barva má spoustu odstínů, tónů, valerů. V průběhu dne slunce interiér zaplavuje teplým světlem okolo hodnot 2 000–3 500 K. Zatímco večer umělé osvětlení, stanovené na 4 200 K, prostor ochlazuje. Umělé světlo vrhá jiné stíny, zvýrazňuje jiné prvky, interiér se proměňuje. Barevné RGB LED pásky skryté v nikách nábytku umožňují dynamické zabarvení prostoru. Dokážou „vymalovat“ podle aktuálního přání.

Byt v původním stavu ze 70. let byl téměř kompletně vykuchán a očištěn. Záměrem bylo vytvoření kontinuálního otevřeného prostoru, který by byt zvětšil opticky i fyzicky. Zárubně a prahy byly odstraněny, výška otvorů zvětšena, parkety přelity jednotící polyuretanovou stěrkou. Vstupní dveře byly posunuty tak, aby do vstupního prostoru mohla zasáhnout hmota sprchového koutu a úložných prostor. Zděná stěna oddělující obývací pokoj byla nahrazena posuvnou 2,7 m dlouhou stěnou. Primárně slouží jako dveře do pracovny, nejčastěji však zůstává zaparkovaná v kuchyni. Kolejnice podcházející příčné průvlaky jsou zakapotovány SDK. Pro vytvoření požadované roviny mezi průvlaky byly zavěšeny nosné ocelové C profily, jejichž vnitřní prostor byl využit jako boční světelná nika. Fyzickým propojením chodby s obývaci místností se obytný prostor výrazně zvětšil, ale současně umožňuje uzavření.

Očištěný nově vzniklý prostor byl ponechán v bílém matném nátěru, včetně podlahy. Veškeré nové intervence vestavného či volně stojícího nábytku jsou pojednány ve vysokém lesku. Vedle světla, jakožto důležitého výrazového prostředku, zde důležitou roli sehrává vzájemný vztah matných a lesklých ploch, ale také jemný kontrast strukturovaných a hladkých povrchů.

Vloženi klasické sedačky do úzké obývací místnosti by značně zúžilo průchod, a proto byla společně s konferenčnim stolem také navržena na míru. Nad stolem levituje světelný objekt, který bílým světlem míří na grafiku, rovněž navrženou pro tento prostor. V případě potřeby vložení většího jídelního stolu se sedačka odsune blížeji k oknu. Posuvné svítidlo umožní tento posun tak, aby stále levitovalo nad konferenčním stolem jako jeho doprovodná ozvěna. Nábytková TV stěna v sobě integruje posuvné dveře do ložnice. Poloha vestavné skříně v ložnici byla zvolena v povětrnostně exponovaném rohu domu, kde vytváří teplotní narázovou zónu. Postel v sobě skrývá dostatek úložného prostoru za pomoci výsuvů ze tři stran. Pracovna je pojednána maximálně racionálně s důrazem na horizontálnost linií, jež místnost opticky prodlužují. Knihovnu lze dělit po třetinách.

English

White apartment, Uherské Hradiště The most difficult task for the architect – to design his own home. The design was treated as anopportunity to try out certain procedures, materials and technologies. Monochromatic space where one can experiment with light. White has many shades, tones and values. During the day, the sun floods the interior with warm light while in the evening the artificially illuminated space cools, casts different shadows, highlights other elements and the interior changes. The aim was to create a continuous open space, which would enlarge the apartment optically and physically. The newly cleaned space thus created was left in white matte coatings including the flooring. Any new intervention in the form of embedded or free-standing furniture is treated with a high gloss.

Obsah časopisu ARCHITEKT 05 06/2012 zde.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři