Architektura / bytové domy

Bytový dům v areálu "Skrytá potěšení"

Málokterá země se může pyšnit takovou škálou tvarových variací v oblasti bytové zástavby jako je tomu právě v Holandsku. To potvrzuje i tento dům, který dokonce úzce souvisí s filmem V kůži Johna Malkowiche.

NL Architects , 29. 8. 2011

Ateliér Architecten Cie připravil územní plán pro 500 bytů a park s názvem Het Funen (Skrytá potěšení). Trojúhelníkové území se nachází mezi historickým centrem a nedávno přestavěnou přístavní oblastí na východě Amsterdamu, která původně sloužila jako parkoviště pro vlečné vozy. Podél východní a jižní strany tvoří více než 300 bytů a kanceláří jakousi „zeď“, která chrání pozemek od hluku přilehlé železnice. Uvnitř tohoto částečně otevřeného bloku je komplex šestnácti bytových domů umístěných v parku. Domy “Het Funen " mají minimální výšku 9 metrů a maximální výšku 18 metrů.

Jsou zde tři téměř čtvercové bloky o rozměrech 30,5 x 27,7 metrů a měly by pojmout 2.5 patra. První dvě poschodí bylo nezbytné postavit v jedné ose, třetí podlaží by mělo být z poloviny uvnitř budovy a z poloviny na střešní terase / zahrádce. V našem bloku je celkový objem rozdělen rovnoměrně mezi deset domů, z nichž každému je přiděleno 633 m3. Domy jsou uspořádány podle typologie zvané „back to back housing“(terasovité domy mající společnou zadní stěnu, bydlení původně stavěné pro dělníky) a jsou přístupné z uličky uprostřed bloku. Tento "minikaňon" zbavuje fasády nezbytných skladovacích prostor a technického zázemí, které mají být přístupné z veřejných prostor. Hlavní vchodové dveře jsou umístěny v zadní části a domy jsou tak otočeny zevnitř ven. Díky umístění zařízení jako jsou voda, plynoměry, chodby a schodiště v tmavších částech bloků, se může fasáda otevřít světlu s výhledem na park.

Další tři domy s o něco menším půdorysem a mnohem větší výškou (18m) stojí hned vedle bloku. Tím, že jsme danou výšku  2,5 podlaží interpretovali jako 2+1/2 podlaží (podobně jako ve filmu V kůži Johna Malkoviche) mohli jsme začít načisto a bez formálních omezení; blok vysoký 6m + 1,5m = 7,5 m. Za účelem vytvoření prostor v rámci územního plánu je tento objem deformován a přerozdělen, odsunut co nejvíce od sousedících prostor. V rámci pravoúhlých souřadnic se otevírá úhlopříčný výhled. Výhled se zde tak nabízí do dvou otevřených prostor místo do "slepých" zdí, které mají funkci zkratky pro veřejnost. Vztyčným bodem je daný objem 633 m3 na dům. Zatímco všechny domy jsou zároveň natažené i komprimované, a to buď na výšku či na délku, udržují si stále stejný objem.

Každý dům je ojedinělý i přes to, že některé typologické rysy zůstávají stejné. Počet pater se pohybuje v rozmezí 1,5 až 4 patra, rozloha od 120 do 160m2. Domy jsou odlišné a zároveň dohromady tvoří jeden celek. Amplituda stavby se nyní pohybuje 5 až 15 m, ale celkový průměr je daných 7,5 metru. Během stavebního procesu se prostor celé stavby stává "pružným".

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři