Architektura /

Grandi rozdávají granty!

Ke konci minulého roku se naše redakce, a nejen ona, dozvěděla příjemnou zprávu. Spolu s dalšími čtyřmi projekty propagujícími architekturu obdržela od Nadace české architektury grant na rok 2003. Jako žurnalistu, věnujícímu se již několik let publikaci na internetu, mě potěšilo vyjádření důvěry elektronickým médiím, jelikož kromě našeho časopisu e-ARCHITEKT obdržel příspěvek i náš kvalitní „konkurent“ časopis ARCHIWEB . Tímto krokem Nadace otevřela internetovým časopisům „bránu“ k snadnějšímu získávání podpory, protože další partneři jistě uvítají záštitu, jež nadační příspěvek vyjadřuje. >>>

David Ešner , 22. 1. 2003

I když nejsou členové správní rady Nadace české architektury „odkojeni“ internetem jako dnešní generace, přesto podpořili mladá elektronická média, což je pro všechny, kteří se v této oblasti pohybují, jistě motivační popud. Internetové časopisy poskytují v dnešním „věku informací“ aktuality okamžitě a ne v závislosti na periodicitě tištěného časopisu. Při shlédnutí dnešní webové prezentace českých tištěných časopisů nebudete zrovna potěšeni, protože kloudných informací a článků se nedoberete, nemluvě už o aktuálnosti, složitosti orientace, grafice stránek a dalších nešvarech. Naštěstí dochází k pomalému zlepšování, ale většina těchto médií nejspíš nechápe přínos a možnosti internetového publikování a nepřikládá mu velkou váhu. Doufáme, že rozvoj internetových časopisů bude impulsem k oživení stránek tuzemských tištěných periodik.V souladu s posláním Nadace využije časopis e-ARCHITEKT obdržené prostředky hlavně na propagaci české architektury v zahraničí prostřednictvím spolupráce se zahraničními webovými časopisy.Toť má poznámka ke grantů a nyní již k uděleným grantům. Pro rok 2003 Nadace české architektury vyhlašuje celkem tři výběrová řízení na rozdělení nadačních příspěvků s různým zaměřením.1. Výběrové řízení na podporu projektů s důrazem na propagaci architekturyCílem bylo nalézt a podpořit projekty, které by vyvolaly zájem veřejnosti o architekturu a pomohly tak k jejímu vnímání a chápání v širokých souvislostech. Výběrové řízení již proběhlo, rozdělena byla částka 400.000 korun celkem mezi 5 vybraných projektů: „Architektura jako výpověď o době a společnosti“, fotografie, výstava, katalog, přednáškaFAMU Praha, částka 130.000 „Informační brožura architektonického centra“Středoevropská kolonie současného umění Terezín, částka 30.000„Architektura očima uživatelů“, filmEco Terra, o.p.s. Praha, částka 200.000„Průvodce českou moderní architekturou 1900-2003“ – www.archiweb.czBC. Jan Kratochvíl Brno, částka 20.000„e-ARCHITEKT“ – periodikum www.e-ARCHITEKT.czIng.arch. Petr Vaněk Praha, částka 20.0002. Výběrové řízení na podporu výstavní činnosti v oblasti architekturyVýběrové řízení proběhlo počátkem ledna, rozdělena byla částka 1,100.000 korun. Vzhledem k tomu že nadace považuje za jednu ze svých priorit fungování Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně, byla celková částka rozdělena mezi galerie a ostatní projekty v poměru 500.000 pražská galerie, 400.000 brněnská galerie a 200.000 ostatní výstavní projekty.Seznam podpořených výstav„Současná mexická architektura“, výstava,Galerie J.Fragnera PrahaDan Merta, Praha – částka 100.000„SIAL“, výstava,Galerie J.Fragnera Praha Dan Merta, Praha – částka 70.000„Ivan Kroupa – projekty a realizace 1988-2002“, výstava,Galerie J.Fragnera Praha Dan Merta, Praha – částka 100.000„Nenasytná krabice, nekonečné interiéry - MVRDV“, výstava, Galerie J.Fragnera Praha Dan Merta, Praha – částka 150.000„Obecní dům Brno“, výstava, Galerie J.Fragnera Praha Dan Merta, Praha – částka 80.000„Projekt měsíce“, výstava, Galerie J.Fragnera PrahaFraktály Publishers, s.r.o., Praha – částka 25.000„Grand Prix Obce architektů 2003“, výstava, Galerie architektury Brnoing.arch. Renata Vrabelová, Brno – částka 40.000„Nenasytná krabice, nekonečné interiéry - MVRDV“, výstava, Galerie architektury Brnoing.arch. Renata Vrabelová, Brno – částka 120.000„Ivan Kroupa – projekty a realizace 1988-2002“, výstava, Galerie architektury Brnoing.arch. Renata Vrabelová, Brno – částka 80.000„Český dřevěný dům 1994 - 2003“, výstava, Galerie architektury Brnoing.arch. Renata Vrabelová, Brno – částka 160.000„Soutěžní návrhy českých autorů pro Velké egyptské muzeum v Gíze“, výstava, NG Praha – Veletržní palácPetr Janda, Praha – částka 50.000„Broumovsko ve studentských pracech“, výstavaTuž se Broumovsko, Broumov – částka 25.000„Architekti Čestmír a Lubomír Šlapetové“, výstava Galerie architektury BrnoObecní dům Brno, Brno – částka 50.000„Grand Prix OA – retrospektiva“, výstavaObec architektů, Praha – částka 50.0003. Výběrové řízení na podporu publikační a přednáškové činnosti v oblasti architekturyVzhledem k tomu, že budou v tomto případě rozdělovány finanční prostředky odpovídající výnosům NIF, bude částka a termín výběrového řízení oznámen v průběhu 1.čtvrtletí roku 2003.Změna vztahůOd dubna letošního roku dochází k zásadní změně vztahu mezi Galerií Jaroslava Fragnera v Praze, Galerií architektury v Brně a Nadací české architektury. Z důvodu souladu s nadačním zákonem budou obě galerie pronajaty stávajícím galeristům – Danu Mertovi v Praze a Renatě Vrabelové v Brně. Nadace bude formou grantů přímo podporovat výstavní programy obou galerií. Galeristé převezmou do vlastní režie náklady na provoz galerie, nadace bude poskytovat finanční prostředky na konkrétní výstavní projekty v rámci výběrového řízeníBližší informace možno získat na http://www.nca.info nebo na telefonickém čísle 2 24932929.Ing. Marie Krátká21.1.2003Vznik NČANČA byla zřízena v roce 1997 ČFVU oddělením jeho architektonické sekce. Registrována byla dne 30.6.1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod reg.č. 525/97 jako Nadace Český fond architektury. Dne 4.12.1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích k přeregistraci nadace u Krajského obvodního soudu v Praze 2, oddíl N, složka č.58 pod novým jménem Nadace české architektury. V roce 1999 se NČA stala členem asociace Fóra dárců - sdružení nadací působících v České republice.Poslání nadacePosláním NČA je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. Udělenými nadačními příspěvky usiluje o systematickou podporu zejména výstavní a publikační činnosti jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Snaží se soustavně podporovat ediční záměry, které budou vzdělávat a kultivovat českého čtenáře. Dále jako důležitou chápe nadace reprezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování významných zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace nepřispívá na profesní aktivity architektů ani na architektonické školství.Složení orgánů NČA v roce 2002: >>> Předseda správní rady: Ing. arch. Ivan Vavřík >>> Místopředseda správní rady: Ing. arch. Martin Peterka >>> Ostatní členové správní rady: Ing. arch. Tomáš Zlámal, Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Jitka Hofmeistrová >>> Předseda dozorčí rady: Ing. arch. Jan Aulík >>> Ostatní členové dozorčí rady: Ing. arch. Neda Cajthamlová Ing. arch. Ivan Wahla >>> Ředitel kanceláře NČA: Ing. Marie Krátká

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři