Mrakodrap s vrakem lodi podle Obersteina popírá urbanistické vyznění sídliště. S jeho výstavbou nesouhlasil. Foto: Trigema
Architektura / administrativní stavby

Oberstein vs. Černý a Císař. Architekt Jihozápadního města byl proti výstavbě mrakodrapu s vrakem

Ivo Oberstein (1935 – 2024) byl jeden z autorů urbanistické koncepce Jihozápadního města. S výstavbou mrakodrapu s vrakem lodi, který tu má vyrůst, ale nesouhlasil. Nerespektuje hodnoty sídliště, psal ve svém posledním textu.

Ivo Oberstein , 19. 1. 2024

130 metrů vysoká budova Top Tower by měla být nejvyšší v ČR. Developerská společnost Trigema ji chce vybudovat vedle stanice metra Nové Butovice. Žádá o změnu územního plánu, která to umožní. Dcera Ivo Obersteina Alena Zavadilová nám poskytla architektův text s argumenty proti výstavbě. Text je krácen.

O návrhu umístění rekordního českého mrakodrapu v Nových Butovicích

Nové Butovice jsou realizované dle naší autorské architektonicko-urbanistické koncepce. Ve stabilizovaném obytném území na západ od páteřní Bucharovy ulice je souvislá zástavba devítipodlažních meandrových bloků a bodových dvanáctipodlažních domů.  

Na náměstí jsou dvě dominanty, každá o výšce Petřínské rozhledny.  V administrativním okrsku na východ od ulice Bucharovy je třetí dominanta shodné výšky.                    

                                                                                                                                                                     

V obytném území Nových Butovic jsme navrhovali čtvrtou dominantu, také do výšky Petřínské rozhledny na pozemku vedle západního vestibulu metra Nové Butovice - na třetině rozlohy pozemku, se zachováním existujícího veřejného prostoru a s výsadbou stromů.

Na tomto limitovaném pozemku pro čtvrtou dominantu obytného území se před pár lety objevil návrh rekordního českého mrakodrapu TOP TOWER s vrakem oceánské lodi, o výšce dvou Petřínských rozhleden na sobě.                                                                                                                                                                                              

Od roku 2019 jsem kritizoval tento nápad popírající urbanistickou koncepci umístěním předimenzované stavby na malém pozemku těsně u vestibulu metra, v ulici bytových domů. Dnes zmiňovaná nová urbanistická koncepce jakéhosi „pražského Manhattanu“ v Nových Butovicích s popřením naší architektonicko-urbanistické koncepce obytné čtvrti s parkovými vnitrobloky a s krátkými pěšími cestami, mohla být diskutována tak před 45 lety. Za ta léta je obytné území západně od Bucharovy ulice dostavěné. Pro velký architektonický a investiční záměr zůstává pouze pozemek na náměstí.

Foto: Developer uvádí, že vrak lodi má symbolizovat téma globálního oteplování a s ním spojené záplavy, sucho nebo tání ledovců.

Jako pamětník mohu vzpomínat, jak tvrdě tehdejší Ministerstvo výstavby sledovalo náš urbanistický návrh z hlediska požadované co nejvyšší hustoty zástavby na území sídliště. Dnes by rekordní mrakodrap tu dobu trumfl.   

Rekordní český mrakodrap TOP TOWER je navržen jako komplex ze tří částí: první část je obrovská ocelová konstrukce vraku oceánské lodi, zapíchnutá špičkou do chodníku před vestibulem metra, druhá část je železobetonová věž pro bydlení na nároží ulic Bucharovy a Seydlerovy, třetí část je nižší budova administrativní.

Dle developerem zveřejněného návrhu by malý pozemek byl komplexem rekordního mrakodrapu zcela zastavěn, od vstupu do západního vestibulu metra až k existujícímu vysokému podjezdu pod ulicí Seydlerovou. Tím násobně překračuje v územním plánu stanovenou míru využití plochy a nejvyšší počet podlaží.  

Foto: Malý pozemek na křížení ulic Bucharova a Seydlerova by byl komplexem zcela zastavěn.

Návrh mrakodrapového komplexu nerespektuje urbanistické, prostorové a kompoziční hodnoty konceptu Nových Butovic. Je také v dramatickém kontrastu ke klimatickému plánu Prahy. Konstrukce vraku oceánské lodi z nerezavějící oceli o výšce dvou Petřínských rozhleden by výrazně znásobila uhlíkovou stopu železobetonové obytné věže. Developer uvádí, že vrak oceánské lodi má, ztělesňovat téma globálního oteplování, sucha, záplav, tání ledovců, stoupání hladiny moří, které se dotýkají každého z nás… Ve skutečnosti by však zvýšil efekt tepelného ostrova a zhoršil životní prostředí obytné čtvrti.                                                                                                                                      

Dosud veřejný podjezd pod ulicí Seydlerovou by byl zrušen, byl by vjezdem do komplexu mrakodrapu.

Podnět na developerem předkládané změny územního plánu ve stabilizovaném obytném území pro záměr stavby rekordního mrakodrapového komplexu s vrakem neodpovídá na požadavky pro tyto změny uvedené v územním Plánu. V ÚP je uvedeno, že převýšené, rozměrné stavby musí vyhovět podmínkám ÚP: budou zapojeny do stávající struktury a urbanistické koncepce, vyšší míra koeficientu podlahových ploch je nezbytná pro dodržení uliční čáry, jednotné výšky, měřítka zástavby, proporcí, symetrie atd. Nic z toho rekordní mrakodrap nesplňuje.   

 

Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein             

prosinec 2023   

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři