Technologie / IT

ARCHICAD 23 – BIM v okamžiku

BIM v okamžiku, motto ARCHICADu 23, chce sdělit, že s BIMováním můžete začít hned po nainstalování programu. Nejnovější verze 23 se soustředí na navýšení výkonu vyladěním pracovních postupů s navýšením „hrubé“ výpočetní síly. Další prohloubení parametričnosti konstrukcí slouží k tomu, aby co nejvíce informací šlo automaticky získat přímo z BIM modelu. Promyšlená práce s IFC daty a podpora propojení se systémy jako je Solibri garantuje otevřenost a flexibilitu archicadovského prostředí.

Radovan Richtárik , 19. 11. 2019

VÝKON – doba odezvy zkrácena na minimum

ARCHICAD 23 má ve srovnání s předchozími verzemi kratší dobu odezvy a klade důraz na plynulost práce při každodenních úkonech. Rychlejší otevírání projektů, export/import IFC nebo menší velikost souborů zajišťuje optimalizace práce s více jádry CPU. Doba aktualizace modelu nebo přepínání mezi záložkami byla zkrácena, protože ARCHICAD aktualizuje pouze změněné prvky, nikoliv celý obsah zobrazení. Nový spouštěcí dialog zobrazuje poslední a nejčastěji otevírané projekty, díky tomu můžete plynule pokračovat ve vaší práci z předchozího dne. Záložky nad pracovním prostorem nyní zobrazují náhled, aby nedocházelo k otevírání nechtěných zobrazení. S cílem nabídnout rychlejší práci v Teamwork projektech nově BIMCloud využívá více jader procesoru – odesílání a načítání dat ze serveru je díky tomu prakticky okamžité.

ARCHICAD 23 - RychlostFoto: eArch

MODELOVÁNÍ – Přepracované nástroje Sloup a Trám

Funkce modelování sloupů a trámů byly rozšířeny a vylepšeny, práce s nimi je tak díky tomu výrazně flexibilnější. Nastavení nástrojů je nyní hierarchické (podobně jako u Schodišť, Zábradlí nebo LOP), umožňuje prvky vytvořit z jednoho nebo více dílčích segmentů, které jsou „poskládané“ podél referenční osy trámu/sloupu. Průřez segmentů může být obdélníkový, kruhový, nebo lze použít vlastní profil – využití modifikátorů vlastních profilů z předchozí verze je samozřejmostí a typy průřezů lze libovolně kombinovat. Pro každý segment jsou k dispozici nové dodatečné funkce, jako je zkosení segmentu (začátek a konec segmentu má jiný rozměr), zkosení konců nebo napojení či přiřazení různých stavebních materiálů. Trámy lze nově zakřivit ve vertikálním směru a sloupy tvořit ve 3D na dvě kliknutí – tedy modelovat prvky spojením dvou libovolných bodů v prostoru. Jednotlivé segmenty lze snadno definovat také ve 3D v nově integrovaném režimu úprav.

ARCHICAD 23 - Sloup a trámFoto: eArch

ARCHICAD 23 - Sloup a trámFoto: eArch

KOORDINACE – Prostupy, prohlubně a niky

ARCHICAD představuje zcela nový nástroj Prostup, kterým lze modelovat také niky nebo vodorovné prohlubně. Téměř v každém projektu se vyskytuje velké množství různých prostupů, které je třeba zanést do dokumentace a počítat s nimi v rámci koordinace, protože prostupy se týkají téměř všech účastníků projektu. Jediným kliknutím vytvoříme prostup (vodorovný, svislý nebo šikmý) napříč libovolného množstvím prvků či přes více podlaží najednou. Pomocí nové funkce (ve speciální paletce Vytvořit prostupy) lze automaticky vložit prostupy v místech, kde označené prvky kolidují s jinými konstrukčními prvky. Nový nástroj má velké množství různých přednastavených 2D symbolů, které může uživatel dodatečně editovat. Všechny typy prostupů lze vykazovat, anotovat i sdílet prostřednictvím IFC.

ARCHICAD 23 - ProstupyFoto: eArch

SPOLUPRÁCE – Aktualizovaný doplněk Solibri a plná podpora IFC

Aktualizovaný doplněk do softwaru SOLIBRI umožňuje rychlou kontrolu IFC modelu. Doplněk automaticky rozezná pouze změněné prvky, díky tomu je vzájemná komunikace programů a celkově kontrola modelu rychlejší. Zlepšila se také kvalita exportovaného modelu a jeho dat. Doplněk nyní zavádí možnost hlášení problémů založené na formátu BCF. Důležitou novinkou pro české projektanty je podpora importu nejnovějšího nativního formátu DGN ve verzi v8. Nově lze tento import konfigurovat na základě potřeb uživatele. IFC 4 referenční zobrazení je nyní pro ARCHICAD 23 plně certifikován společností buildingSMART.

PRODUKTIVITA – Drobné doplňky a vylepšení

NEJNOVĚJŠÍ VERZE CINERENDER ENGINU (R20) OD MAXONU. Nový engine R20 s rychlejším a přesnějším fyzikálním renderem a plně obnovený základní katalog povrchových materiálů s modernizovanými texturami a skutečnými odrazy.

ZOBRAZENÍ TRÁMŮ A DESEK. Dvě nová nastavení ve Volbách zobrazení modelu: Jedno umožňuje upravit zobrazení trámů zakrytých deskou (automaticky se vykreslí skrytým typem čáry), druhé umožňuje nastavit typ čáry hran navazujících desek se stejnou horní úrovní a povrchovým materiálem (běžná hrana, skrytá hrana nebo skrytá čára).

ARCHICAD 23 - Volby zobrazení modeluFoto: eArch

SPRÁVCE ATRIBUTŮ. Povrchové materiály s chybějící texturou se nyní zobrazí s červenou výstražnou ikonou. Na základě této chybějící textury lze materiály řadit a problém následně vyřešit.

AKTIVACE/ DEAKTIVACE KLÍČE. Pokud ARCHICAD nedokáže najít platný softwarový klíč lokálně ani v síti a uživatel je v ARCHICADu přihlášen svým GSID, bude softwarový klíč automaticky stažen z cloudu.

CENTRUM AKCÍ. Při spouštění ARCHICADu se již nezobrazují varování o chybějících knihovnách nebo aktualizaci kreseb. Všechny zprávy o projektu jsou nově v přehledném informačním centru, kde na ně lze také reagovat nebo otevřít příslušné okno nastavení.

VYLEPŠENÍ NASTAVENÍ. Okno nastavení zóny a popisky bylo aktualizováno. Skořepina a Morf mají zjednodušené ikony.

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ. Při přejmenování kombinace vrstev, grafického stylu, 3D stylu a jiných kombinací se již v nastavení zobrazení neukazuje hlášení CHYBĚJÍCÍ kombinace.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři