Technologie / IT

Pivovar Ovipistán – projekt minipivovaru z dílny studia endEmit vznikl na základě detailně zpracovaného informačního modelu budovy

Uprostřed malé obce Ledce v Královéhradeckém kraji stojí od konce 19. století hostinec, který nebyl poslední roky využíván a chátral. Skupina nadšenců v čele s architektem Viktorem Johanisem z architektonického studia endEmit se před lety rozhodla stavbu zakoupit, opravit a vrátit jí částečně i její původní účel. „Aby vesnická hospoda mohla dnes fungovat, musí být doplněna další funkcí, která zajistí rentabilitu provozu, a proto jsme zde umístili produkční minipivovar s občasným výčepem. Pivovar se zaměřuje kromě výroby i na prodej piva do jiných hospod, restaurací a obchodů," vysvětluje Viktor Johanis.

EARCH.CZ , 1. 12. 2020

Rekonstrukce původního hostince

Snahou architektonického týmu bylo, aby si původní objekt hostince zachoval svůj historický charakter. Bývalý hostinec tvoří přízemní budova se sedlovou střechou a se symetricky členěným průčelím. V první etapě výstavby se autoři zaměřili především na vnitřní prostory, které byly upraveny pro potřeby technologie minipivovaru. Byly zrušeny nenosné příčky a v obvodových stěnách vznikly nové otvory pro stěhování technologie, zásobování nového provozu a expedici piva.

Původní hostinec se skládal ze dvou částí rozdělených středovou chodbou, vlevo od chodby býval sál a vpravo restaurace s kuchyní. V rámci rekonstrukce se bývalý sál proměnil ve varnu a občasný výčep s posezením, v druhé části se nově nachází chladné hospodářství pivovaru – spilka a ležácký sklep.

endEmit - Ovipistán

Specifické požadavky na materiály a technologie

Nová funkční náplň v podobě produkčního minipivovaru s sebou přinesla i specifické požadavky na povrchové materiály a také technologie. Veškeré rozvody byly proto vybudovány nově. Každá místnost má spádovanou podlahu s novou čedičovou dlažbou a podlahové kanalizační vpusti. Rozvody vody a plynu nechali projektanti vedené jako přiznané při povrchu stěn. Stejným způsobem řešili i silnoproudé i slaboproudé rozvody elektriky, které jsou uloženy v drátěných žlabech. Jednu z výhod přiznaných rozvodů představuje i možnost jejich jednoduchého doplnění či rozšíření v závislosti na měnících se požadavcích provozu.

Využití BIM pro celý životní cyklus budovy

Projekt zpracovali architekti kompletně pomocí informačního modelu budovy, který byl používán jak v průběhu výstavby, tak finálně pro vytvoření modelu skutečného provedení.

„Projektováním v BIMu se zabýváme již od roku 2005, ale nikdy se nám nepodařilo pomocí informačního modelu budovy obsáhnout celý její životní cyklus, tj. projekt, výstavbu i správu. Když jsme se rozhodli postavit si vlastní pivovar, chtěli jsme zkusit použít BIM na vše," zdůvodňuje přístup ke zpracování projektu Viktor Johanis.

endEmit - Ovipistán

Pivovar je především o složitých rozvodech technického zařízení. Při zpracování projektu požadovali architekti po zpracovatelích jednotlivých profesí BIM model. V případě, že specialité prostorovým modelem nedisponovali, zpracovali autoři model na základě 2D výkresů sami tak, aby byl celkový model kompletní. V prvních fázích sloužil model především pro prostorovou koordinaci. Technologický celek pro výrobu piva byl vyroben v Číně, což obnášelo specifický způsob komunikace a koordinace. „Od dodavatele jsme v průběhu návrhu dostávali 3D modely technologie pro prostorovou koordinaci a zpětnou úpravu výrobních výkresů, aby bylo možné technologii umístit do stávající budovy. Model byl kompletně zpracován v ArchiCADu. Je pro nás těžko představitelné, že by koordinace výroby technologie v zahraničí mohla vůbec probíhat jinak než ve 3D," doplňuje Johanis.

Testování různých postupů

Při zpracování modelu testovali architekti i různé postupy. Na rozvodech vody a kanalizace vyzkoušeli dva přístupy. Kanalizaci vymodelovali detailně pomocí knihovních prvků, přímo od výrobce potrubí. Rozvody vody naopak vynesli projektanti zjednodušeně pomocí vlastního GDL prvku, kde byly jednotlivé armatury nahrazeny základními tělesy, ve kterých byla uložena detailní informace o konkrétním prvku. Oba postupy následně vyhodnotili jako funkční s tím rozdílem, že první přístup klade větší nároky na hardwarové vybavení.

endEmit - Ovipistán

Využití BIM modelu při výstavbě

Veškeré výkazy, objednávky materiálu a prací jsme vytvářeli z databáze BIM modelu, kde byly jednotlivé prvky detailně zpracovány.

Pro výstavbu používali architekti mimo klasických tištěných výkresů, jejichž počet jsme se snažili snížit na minimum, počítač s živým modelem, který průběžně upravovali a zanášeli do něj veškeré změny. Díky tomu disponovali na konci výstavby aktuálním modelem skutečného provedení.

Přínos metodiky BIM

„Zpracování kompletního BIM modelu hodnotíme velmi pozitivně. Největší přínos přinesla prostorová koordinace složitých technologických rozvodů, která nám pomohla snížit chybovost projektu. Velmi kladně hodnotíme také generované výkazy výměr materiálu, které nám pomohly s šetřením nákladů na stavbu," shrnuje Johanis.

endEmit - Ovipistán

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři