Události / architektonické soutěže

Návrh na rozšíření Jihočeské vědecké knihovny se bude hledat v architektonické soutěži

Cílem soutěže je najít podobu úpravy a dostavby stávajícího objektu ze 70. let, kterou by měla být navýšená kapacita knihovny. Záměrem je rovněž nabídnout veřejnosti atraktivnější a uživatelsky příjemnější prostory. Na podání žádosti o účast v soutěži je čas do 31. října.

EARCH.CZ , 13. 10. 2016

Jihočeská vědecká knihovna vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na dostavbu svého objektu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. Součástí soutěže je výzva k účasti uchazečům, kteří splní kvalifikační kritéria, obsahující mimojiné portfolio projektů. Odborná porota z nich vybere 5 zpracovatelů soutěžních návrhů, které budou oceněny skicovným a cenami podle pořadí. S vítězem se předpokládá uzavření smlouvy na všechny projektové fáze.

Cílem architektonické soutěže je získat ucelené koncepční řešení celé stavby a jejího okolí. Předpokládnané náklady stavby jsou 90 milionů Kč bez DPH. Termín vyhlášení je 07. 10. 2016, lhůta pro podání žádostí o účast je 31. 10. 2016. Soutěž je vyhlášená formou užší soutěže o návrh dle § 146 zákona č.134/2016 Sb.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby a nutných stavebních úpravy stávající budovy ze 70. let. Knihovna je významnou regionální institucí a její budova stojí na urbanisticky exponovaném místě. Záměrem vyhlašovatele je zvětšit celkovou podlahovou plochu, s primárním cílem zvýšit kapacitu pro volný výběr o cca 130000 svazků. Mělo by jít o vytvoření bezbariérově přístupného prostoru pro veřejnost k volnému výběru knihovního fondu, přístupu k elektronickému katalogu, elektronickým informačním zdrojům a prezenčnímu studiu. Výhledově by pak došlo k celkové rekonstrukci stávajího objektu s ohledem na jeho architektonické kvality.

Více na profilu zadavatele či webu ČKA.

Ceny a odměny:

  1. cena se stanovuje ve výši 300 000,-Kč
  2. cena se stanovuje ve výši 240 000,-Kč
  3. cena se stanovuje ve výši 180 000,-Kč

Náhrady výloh spojené s účastí v soutěži budou poskytnuty ve formě skicovného předpokládanému počtu 5 účastníků, kteří splní soutěžní podmínky, ale neobdrží žádnou z cen. Jsou stanoveny ve výši 120 000,-Kč každému účastníkovi.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 13. 10. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři