Grand Prix Architektů 2013

Datum konání: 01.03.2013 (Celý den)

Pátek, 22. Únor 2013 - 14:24
| Napsal:

Přihlaste své realizace do 20. ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb.

Grand Prix Obce architektů se každoročně účastní více než stovka prací, které jsou děleny do několika kategorií: novostavba, rekonstrukce, interiér, krajinářská architektura a zahradní tvorba, urbanismus, architektonický design a výtvarné dílo v architektuře.

Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace je letos do 1. března 2013 od 9 do 16 hodin v Obci architektů Bělohorská 10, 169 00 Praha 6, Břevnov.

Složení poroty:

Tima Zhltán - Maďarsko
Jaume Freixa - Španělsko
Štefan Polakovič - Slovensko
Jerzy Grochulski - Polsko
Adam Gebrian - Česko
Hana Kačírková - sekretář poroty

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude na vernisáži dne 24. dubna 2013 v Národní galerii ve Veletržním paláci Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 18 hodin.

Výstava od 25.dubna – 9. černa 2013 v prostorách NG.

Přihlášku najdete ZDE.

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

Grand Prix je soutěžní přehlídka architektonických prací, dokončených v uplynulém roce. Vypisuje ji každoročně Obec architektů ke dni architektury UIA. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

Poprvé se soutěž konala v roce 1993; tehdy to byla přehlídka prací za pětileté období (od roku 1989), v dalších letech soutěžily práce realizované vždy v posledním roce.

Přehlídka Grand Prix Obce architektů je rozdělena na sedm kategorií - Novostavba, Rekonstrukce, Interiér, Krajinářská architektura a zahradní tvorba, Urbanismus, Architektonický design a drobná architektura a Výtvarné dílo v architektuře. Mimo kategorie je udělována cena za architekturu v oblasti bydlení.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy jsou v ní zastoupeni zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky, jeden český architekt žijící a pracující v zahraničí a český kritik, teoretik nebo historik architektury, nebo výtvarný umělec. V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je GRAND PRIX ARCHITEKTŮ – NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU, kterou získává vítězná práce celé přehlídky.

Stavebník, díky němuž mohlo vzniknout mimořádné architektonické dílo, je odměňován cenou pro investora.

Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné.

Všechny práce jsou vždy představeny na výstavách. V letošním roce (stejně jako v minulých letech) se výstava konala v Národní galerii, Sbírce moderního a současného umění ve Veletržním paláci. Výstava je putovní a v plné, či zkrácené verzi navštíví řadu galerií českých a moravských měst. Novinkou je presentace výstavy v zahraničí – Německo, Nizozemí, Rusko, Polsko, Slovensko, další jsou v jednání – Švýcarsko, Itálie, Belgie, Francie, Švédsko.

Díky velkému zájmu tvůrců o soutěž zde vzniká ucelený přehled soudobé architektonické tvorby v České republice.

K výstavě je pravidelně vydáván katalog a plakát.

Klíčová slova: