ARCH 01-02 | 2012 : Od konceptu po detail

Čtvrtek, 16. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
Koncept je v architektúre neodmysliteľnou súčasťou tvorivého procesu, kedy vzniká hlavná idea, základný scenár, vodiaca niť, z ktorej sa potom návrh ďalej odvíja.

Bez konceptu je dobrá architektúra nemysliteľná. Ak však absentuje detail, výsledok tiež nemôže byť uspokojivý. Doba, keď architekti mali možnosť navrhovať svoje diela skutočne komplexne – od urbanizmu, spojeného s krajinným a priestorovým kontextom, cez architektúru až po interiér, je dávno preč. A pritom, ak sa obzrieme do minulosti, práve tento postup generoval kvalitné a mnohokrát až ikonické architektonické diela.

K výborným slovenským príkladom podľa scenára „od konceptu až po detail“, patrí bratislavské krematórium od architekta Ferdinanda Milučkého, mnohé brilantné realizácie Emila Belluša (či už je to Kolonádový most v Piešťanoch alebo napríklad budova Generálnej prokuratúry v Bratislave), ale aj inšpiratívne diela Dušana Jurkoviča. Táto osvedčená, počas dlhých rokov poctivými detailmi cizelovaná, cesta sa na prelome tisícročí vytratila do neznáma.

Už dlhšie môžeme sledovať, že súčasná architektúra mení svoje paradigmy, zaužívané vzorce, hodnotový systém, rozširuje oblasti svojho záujmu a používa neštandardné zobrazovacie metódy. Spoločenské prostredie s vysokým stupňom občianskej slobody v zásade všeobecne umožňuje vznik veľkého množstva tvorivých postupov, pričom mantinely takmer neexistujú. Strata pevnej pôdy pod nohami je v týchto kontextoch pochopiteľná. To je nevýhoda tohto stavu.

Súčasný architektonický jazyk v svojich pojmoch jasne signalizuje neobvyklé a vopred nepredvídateľné zmeny. Architektonické performancie, interaktívny priestor, enviromentálny dizajn, city branding, cielená intervencia, kultúrna krajina, sociálny scenár, landmark architektúra... – to sú dôkazy o spoločenských presahoch súčasnej architektúry. Ak spomenieme ešte aj jazyk digitálnych technológií, ktorý prepisuje architektúru do kódov, algoritmov a diagramov, tu sú dôkazy ešte jednoznačnejšie. Signifikantným procesom využívajúcim digitálne technológie je aj následné generovanie v ľudskom myslení inak nepredstaviteľných foriem, ale aj korigovanie nesprávnych postupov nášho uvažovania. Tak trochu „orwellovský“ scenár s ešte nedopovedaným koncom.
Ako teda ďalej ?

Páči sa mi názor Igora Marka (viď úvodný rozhovor): „Architektúra musí ísť mimo rutinného priestoru. Musí si zmeniť imidž. Veľa ľudí má o našej profesii skreslenú predstavu. Musíme začať hovoriť pravdu.“

Andrea Bacová

 

TÉMA: OD KONCEPTU PO DETAIL

9 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE
10 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

ROZHOVOR
14 ARCHITEKTÚRA MUSÍ ZMENIŤ SVOJ IMIDŽ – MUSÍME ZAČAŤ HOVORIŤ PRAVDU
Igor Marko v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME
18 IGOR MARKO / FORM ASSOCIATES: PROMENÁDA TRAFFORD WHARF, SALFORD QUAYS, MANCHESTER
Petra Havelská: Miesto na rieke

24 PETER C. ABONYI: KOZÍ VŔŠOK, IVACHNOVÁ
Zuzana Gažíková: Zážitky na 439. kilometri

30 ATELIER SAD / ADAM JIRKAL, JERRY KOZA, KOEN HUYGHE: ČS PH GAS, MATÚŠKOVSKÁ CESTA, GALANTA
Lukáš Šíp: Dobrá architektúra ako corporate identity

34 MARTIN LEPEJ, MARTIN BOSÍK, RÓBERT SEKULA: VYHLIADKOVÁ VEŽA UNIMO, DETVA
Mária Holčeková: Krajinný nomád

38 MICHAL VRŠANSKÝ, ZUZANA NÁGELOVÁ, BRANISLAV HANTABAL, VLADIMÍR VRŠANSKÝ: CASA PUEBLO, BRATISLAVA
Andrea Bacová: Dvory ako v casa pueblo alebo Slovenská variácia na španielsky spôsob

42 ADAMEC & ADAMEC / EVA ADAMCOVÁ, PAVOL ADAMEC: RODINNÝ DOM, SUCHÁ NAD PARNOU
Peter Vodrážka: Vidiecky dom v Ružovej doline prerozprával príbeh svojho predchodcu

AKTUÁLNA REALIZÁCIA
48 AUKETT / MIROSLAV FRECER, JURAJ HANTABAL, MATÚŠ GONDEK, JANA LEHOTSKÁ; CEPM / LADISLAV NAGY: CITY BUSINESS CENTER III, IV, V, BRATISLAVA
Andrej Alexy: Ekonomicky presne mierený zásah

ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ
54 JÁN M. BAHNA: NÁBREŽIE A PARK KULTÚRY A ODDYCHU

ROZHOVOR K TÉME
56 O VÝTVARNOM UMENÍ V ARCHITEKTÚRE A VYGUMOVANÝCH DEJINÁCH
JOZEF JANKOVIČ V ROZHOVORE S ANDREOU BACOVOU A RENATOU REHOROVSKOU

RECENZIE
59 VLADIMÍR ŠIMKOVIČ: POSTMODERNIZMUS 2.0?
61 RENATA REHOROVSKÁ: POVOJNOVÁ BRATISLAVA FOTOOBJEKTÍVOM KAROLA KÁLLAYA
61 IGOR THURZO: UBÚDA NÁM PRIESTOR

INÁ KULTÚRA
62 JURAJ ŠUJAN: A3UM ZATIAĽ NA 5 (ČASTÍ)
63 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – PRAVDA, LÁSKA A KONCE SVETOV

ENGLISH SUMMARY
64 FROM CONCEPT TO DETAIL

Klíčová slova: