ARCHITEKT 2 | 2008 Evropská třída - výzva pro diskusi

Pátek, 1. Únor 2008 - 2:16
| Napsal:
Prostor vymezený ulicemi Gymnazijní, Kafkovou, Evropskou a Banskobystrickou má zajímavou historii. Na počátku byl urbanistický koncept Engelův, ten zde však byl realizován jen torzálně. Zastavěna byla jen jižní strana Evropské, kde se objevily činžovní domy významných architektů: Theodora Petříka a jeho ženy Milady, Kamila Roškota, Karla Roštíka nebo Alexe Hanuše, protější uliční fronta však tehdy zůstala nedokončena (zastavěn byl jen krátký úsek Vítězné náměstí - Banskobystrická ulice).
Od počátku 20. let byl totiž prostor vyplněn provizorní kolonií úřednických domků a dvojdomků, postavených dle projektu přednosty Městského stavebního úřadu Rudolfa Hraběte (cihlové stavby) a dvou Plečnikových žáků Václava Ložka a Františka Nováka (kombinace dřevo - zděné konstrukce). Z této svérázné kolonie dodnes zůstal zachován jeden dvojdomek při Kafkově ulici (Ložek - Novák) a bývalá prádelna při ulici Gymnazijní (Hrabě). Ve 30. letech přibyla směrem na západ krásná funkcionalistická škola - Gymnázium Edvarda Beneše - od Eugena Linharta.

Pak se na území stavělo až koncem 60. let, kdy přibyl "lecorbusierovský" experimentální dům, vyzdvižený nad terén (nedávno byl ovšem tento efektní prvek zlikvidován a stavba těžce "dosedla" na zem). Krátce nato se objevila na parcele při Kafkově ulici kontroverzní stavba telekomunikační ústředny s plechovou fasádou a "nautickými" motivy od týmu Aulický - Loos - Malátek. Totální zmatek a naprostou urbanistickou bezradnost pak potvrdila poslední stavba na tomto území, která také nahradila většinu úřednických domečků: komunistický hotel Diplomat, jenž architektonicky patří k největším pokleskům období pozdní normalizace (autorský tým vedený synem prezidenta a generálního tajemníka Husáka z Bratislavy).

Nyní se na parcele při Evropské a Gymnazijní objevil nový objekt. Otázky samozřejmě vyvolává jeho vztah k okolním dominantám, jeho velikost i architektonické řešení. Pro některé mé známé, kteří v této lokalitě bydlí, se stalo vyplnění mezery mezi hotelem a gymnáziem téměř traumatickou záležitostí; prostě si už tak zvykli na efektní a proporčně dokonalé Linhartovo východní průčelí školy, že jim připadá svatokrádežné je zakrývat. To je asi především otázka zvyku. Sporná se jim zdá i výška římsy novostavby a určitá robustnost budovy, zdůrazněná mohutnou konstrukcí. Tu mohli vhodně řešenou barevností fasád projektanti potlačit, zvolili však agresivní černou, a tím ji naopak zdůraznili.

Také urbanismus zůstal jakoby v půli cesty: Bylo sice bezesporu správně vyplněno nároží dvou ulic, a dům se tak vrátil k původní urbanistické koncepci, na druhé straně jde opět o další solitér, k němuž je těžké něco přidávat. Naznačuje to další možnosti rozvoje území, především odvahu zbavit ho nešťastného hotelu a doplnit severní frontu o sice izolované, ale jednotnou uliční frontu tvořící stavby. Považoval bych to za téměř ideální, ale nevím, zda nejde jen o zbožné přání. V tom případě by mi připadalo i možné akcentovat ve druhém plánu - tedy uvnitř území - novou budovu výškovým objektem. Každopádně je novostavba na Evropské třídě velkou výzvou pro diskusi mezi architekty, urbanisty a teoretiky. Tu nyní na následujících stranách redakce Architekta otevírá…

Z obsahu čísla 2 | 2008:
SLOVO>ZDENĚK LUKEŠ

TOP REALIZACE>E-GATE, EVROPSKÁ ULICE, PRAHA / 4A ARCHITEKTI / JAN SCHINDLER, PETR EKŠTEIN / RECENZE JIŘÍ SCHMIDT / KOMENTÁŘ LIBOR PEŠEK

REALIZACE>RODINNÝ DŮM, ČERNOŠICE / KAMILA AMBLEROVÁ
>VILA KAMECHY, BRNO / TOMÁŠ RUSÍN, IVAN WAHLA
>REKREAČNÍ DŮM NEMEC RESIDENCE, KARIBIK / STANISLAV FIALA / D3A

REKONSTRUKCE>INOVAČNÍ CENTRUM A PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR, PRAHA 9 / JIŘÍ DEÝL, BORIS DRBAL, MICHAL ZLÁMANÝ / CUBIS ARCHITECTURE

REALIZACE / PROJEKT>GALERIE A DEPOZITÁŘ OBRAZŮ LUDMILY JANDOVÉ, OSÍK U LITOMYŠLE / JIŘÍ KREJČÍK / ARN STUDIO

REPORTÁŽ>PRVNÍ MĚSÍC V LOS ANGELES / TEXT ADAM GEBRIAN

ROZHOVOR>S ALEŠEM NAJBRTEM / TEXT JULIUS MACHÁČEK

SOUTĚŽ>NOVÝ DOMOV 2007

PUBLIKACE>TŘEŠTÍCÍ NEW YORK / REM KOOLHAAS / RECENZE PAVEL HALÍK
>ČESKÝ CZECH DESIGN 01 / RECENZE LENKA ŽIŽKOVÁ

VÝSTAVA>TŘETÍ SALON DŘEVOSTAVEB
>MAX BERG – HALA STOLETÍ / RECENZE PAVEL HALÍK
>RENÉ VAN ZUUK ARCHITEKTEN / GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
>ARCHITEKTURA VE ZNAMENÍ VULKÁNU / RECENZE RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

TEORIE>O SPOLUPRÁCI STATIKA S ARCHITEKTEM / ROZHOVOR S IVANEM NĚMCEM / TEXT VĚRA KONEČNÁ
>A-ESEJ / TEXT JIŘÍ SCHMIDT
Klíčová slova: