Architekt 3 | 2010: O Grand Prix architektů 2010

Pondělí, 20. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Stejně jako v roce loňském, i letos v červnu přichází ARCHITEKT za čtenářem ve formě katalogu. Koncem tohoto měsíce byly vyhlášeny výsledky letošní Grand Prix architektů, která nese ještě podtitulek Národní cena za architekturu. A i když jsou mezi architekty různé názory na tuto soutěž, je to bezesporu nejprestižnější soutěž oboru u nás.

Stejně jako v roce loňském, i letos v červnu přichází ARCHITEKT za čtenářem ve formě katalogu. Koncem tohoto měsíce byly vyhlášeny výsledky letošní Grand Prix architektů, která nese ještě podtitulek Národní cena za architekturu. A i když jsou mezi architekty různé názory na tuto soutěž a mnozí k ní mají zásadní výhrady (které by bylo lépe uplatnit a třeba prosadit jinou formou než kritickými debatami v kuloárech), je to bezesporu nejprestižnější soutěž oboru u nás, soutěž, která není zatížená různými skupinovými či obchodními zájmy, soutěž, kterou vyhodnocuje každoročně obměňovaná, nezávislá mezinárodní porota, jež nemá žádný důvod komukoliv stranit. Nezastupitelný smysl této soutěže je krom jiného v tom, že alespoň pár týdnů je architektuře věnována zvýšená pozornost i v neodborných médiích, že se v televizi, rozhlase i tisku hovoří o oceněných stavbách a naplňuje se tak, i když jaksi kampaňovitě, volání nás všech po tom, aby se architektura stala věcí veřejnou.

Nekonstruktivně nad tím ohrnovat nos nic nepřináší, krom jednoduché negace, která má nulovou hodnotu. Porota v tomto již sedmnáctém ročníku vybírala z realizací autorů, kteří své práce přihlásili sami a z těch, které se souhlasem autorů nominovala Akademie architektury. Celkem jich bylo jedenasedmdesát. Většinu z oceněných realizací jsme již představili na našich stránkách. Dvě z hlavních cen – nositele letošní GPA (Projektil a budova NTK, viz ARCHITEKT 8,9/2009) a držitele ceny v kategorii rekonstrukce (M.Buřičová, Š.Kubíček, tiskárna BKK, viz ARCHITEKT č.10/2009) jsme jako TOP REALIZACI prezentovali zevrubně – tedy s technickými daty, rozhovory s tvůrci, dodavateli, uživateli, s recenzemi na stavbu. Těší nás, že se v mnoha případech sešel náš výběr realizací, které v průběhu roku zveřejňujeme, s názorem mezinárodní poroty, která hodnotila přihlášená díla. Jasným favoritem z poslední úrody asi pro většinu z nás byla budova Národní technické knihovny.

Mezi neoceněnými realizacemi jsme my, jako redakce, našli ještě dalších pár pozoruhodných staveb. Postupně se k nim na našich stránkách vrátíme. Přeji vám pěkné léto – nad stránkami časopisu ARCHITEKT se příště setkáme počátkem září.

Julisu Macháček, šéfrfedaktor

  1. Národní technická knihovna, laureát Grand Prix architektů 2010 / strana 20
  2. rekonstrukce a dostavba areálu tiskárny AF BKK / strana 32
  3. nová tvář Západočeské galerie / strana 42
  4. 66 galery – Botas Concept Store / strana 44
  5. rodinný dům Kuřim 01 / strana 40
Klíčová slova: